New International Version

Psalm 130

Psalm 130

A song of ascents.

Out of the depths I cry to you, Lord;
    Lord, hear my voice.
Let your ears be attentive
    to my cry for mercy.

If you, Lord, kept a record of sins,
    Lord, who could stand?
But with you there is forgiveness,
    so that we can, with reverence, serve you.

I wait for the Lord, my whole being waits,
    and in his word I put my hope.
I wait for the Lord
    more than watchmen wait for the morning,
    more than watchmen wait for the morning.

Israel, put your hope in the Lord,
    for with the Lord is unfailing love
    and with him is full redemption.
He himself will redeem Israel
    from all their sins.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 130

Nyimbo yoyimba pokwera ku Yerusalemu.

1Ndikulirira kwa Inu Yehova ndili mʼdzenje lozama;
    Ambuye imvani mawu anga.
Makutu anu akhale tcheru kumva
    kupempha chifundo kwanga.

Inu Yehova, mukanamawerengera machimo,
    Inu Yehova, akanayima chilili ndani wopanda mlandu?
Koma kwa Inu kuli chikhululukiro;
    nʼchifukwa chake mumaopedwa.

Ndimayembekezera Yehova, moyo wanga umayembekezera,
    ndipo ndimakhulupirira mawu ake.
Moyo wanga umayembekezera Ambuye,
    kupambana momwe alonda amayembekezera mmawa,
    inde, kupambana momwe alonda amayembekezera mmawa,

Yembekeza Yehova, iwe Israeli,
    pakuti Yehova ali ndi chikondi chosasinthika
    ndipo alinso ndi chipulumutso chochuluka.
Iye mwini adzawombola Israeli
    ku machimo ake onse.