New International Version

Psalm 129

Psalm 129

A song of ascents.

“They have greatly oppressed me from my youth,”
    let Israel say;
“they have greatly oppressed me from my youth,
    but they have not gained the victory over me.
Plowmen have plowed my back
    and made their furrows long.
But the Lord is righteous;
    he has cut me free from the cords of the wicked.”

May all who hate Zion
    be turned back in shame.
May they be like grass on the roof,
    which withers before it can grow;
a reaper cannot fill his hands with it,
    nor one who gathers fill his arms.
May those who pass by not say to them,
    “The blessing of the Lord be on you;
    we bless you in the name of the Lord.”

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 129:1-8

Salmo 129

Pangamuyo Batok sa mga Kaaway sang Israel

1Mga taga-Israel, ihambal ninyo kon daw ano ang pagpaantos sa inyo sang inyo mga kaaway halin sang pagsugod sang inyo nga nasyon.

2“Puwerte gid ang ila nga pagpaantos sa amon halin sang pagsugod sang amon nga nasyon.

Pero wala gid nila kami malaglag.

3Ginpilasan nila sing madalom ang amon mga likod;

daw pareho ini sa inarado nga duta.

4Pero matarong ang Ginoo, kay ginhilway niya kami sa pag-ulipon sa amon sang mga malaot.”

5Kabay pa nga magpalalagyo sa kahuya ang tanan nga nagadumot sa Zion.129:5 Zion: ukon, Jerusalem.

6Kabay pa nga mangin pareho sila sa hilamon nga nagatubo sa atop sang balay, nga sang pag-ulhot nalaya dayon.

7Wala sing may nagatipon sa sini nga hilamon ukon nagadala sini nga nabugkos.

8Kabay pa nga wala sing may nagaagi nga magasiling sa ila,

“Kabay pa nga bendisyunan kamo sang Ginoo!

Ginabendisyunan namon kamo sa ngalan sang Ginoo.”