New International Version

Psalm 120

Psalm 120

A song of ascents.

I call on the Lord in my distress,
    and he answers me.
Save me, Lord,
    from lying lips
    and from deceitful tongues.

What will he do to you,
    and what more besides,
    you deceitful tongue?
He will punish you with a warrior’s sharp arrows,
    with burning coals of the broom bush.

Woe to me that I dwell in Meshek,
    that I live among the tents of Kedar!
Too long have I lived
    among those who hate peace.
I am for peace;
    but when I speak, they are for war.

Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Zaburi 120:1-7

Zaburi 120

Kuomba Msaada

Wimbo wa kwenda juu.

1120:1 2Sam 22:7; Za 18:1; 118:5Katika dhiki yangu namwita Bwana,

naye hunijibu.

2120:2 Za 31:18; 52:4Ee Bwana, uniokoe kutoka midomo ya uongo

na ndimi za udanganyifu.

3Atakufanyia nini,

au akufanyie nini zaidi, ewe ulimi mdanganyifu?

4120:4 Kum 32:23Atakuadhibu kwa mishale mikali ya shujaa,

kwa makaa yanayowaka ya mti wa mretemu.

5120:5 Mwa 25:13; 2:10; Yer 2:10; 49:28; 1Sam 25:1Ole wangu kwa kuwa naishi Mesheki,

kwamba naishi katikati ya hema za Kedari!

6Nimeishi muda mrefu mno

miongoni mwa wale wanaochukia amani.

7Mimi ni mtu wa amani;

lakini ninaposema, wao wanataka vita.