New International Version

Psalm 111

Psalm 111[a]

Praise the Lord.[b]

I will extol the Lord with all my heart
    in the council of the upright and in the assembly.

Great are the works of the Lord;
    they are pondered by all who delight in them.
Glorious and majestic are his deeds,
    and his righteousness endures forever.
He has caused his wonders to be remembered;
    the Lord is gracious and compassionate.
He provides food for those who fear him;
    he remembers his covenant forever.

He has shown his people the power of his works,
    giving them the lands of other nations.
The works of his hands are faithful and just;
    all his precepts are trustworthy.
They are established for ever and ever,
    enacted in faithfulness and uprightness.
He provided redemption for his people;
    he ordained his covenant forever—
    holy and awesome is his name.

10 The fear of the Lord is the beginning of wisdom;
    all who follow his precepts have good understanding.
    To him belongs eternal praise.

Notas al pie

  1. Psalm 111:1 This psalm is an acrostic poem, the lines of which begin with the successive letters of the Hebrew alphabet.
  2. Psalm 111:1 Hebrew Hallelu Yah

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 111

Psalmul 111[a]

Lăudaţi-L pe Domnul![b]
    Îi voi mulţumi Domnului din toată inima mea,
        în sfatul celor drepţi şi în adunare!

Mari sunt lucrările Domnului;
    ele sunt cercetate de toţi cei ce le iubesc!
Plină de măreţie şi splendoare este lucrarea Lui,
    iar dreptatea Lui dăinuie pe vecie.
El a făcut minuni spre aducere-aminte.
    Domnul este îndurător şi milostiv!
El dă hrană celor ce se tem de El;
    El Îşi aduce pururi aminte de legământul Său.
El a arătat puterea lucrărilor Sale poporului Său,
    dându-le drept moştenire posesiunile neamurilor.
Lucrările mâinilor Sale sunt motivate de credincioşie şi de judecată;
    toate orânduirile Sale sunt demne de încredere,
sunt întărite pe veci de veci,
    fiind întocmite în adevăr şi cu integritate.
El a trimis poporului Său răscumpărarea;
    Şi-a decretat legământul pe vecie.
        Sfânt şi înfricoşător este Numele Lui!

10 Frica de Domnul este începutul înţelepciunii;
    toţi cei ce păzesc orânduirile Sale au o minte sănătoasă.
        Lauda Lui este statornicită pe vecie.

Notas al pie

  1. Psalmii 111:1 Titlu. Un psalm în acrostih (în textul ebraic fiecare vers începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor)
  2. Psalmii 111:1 Ebr.: Hallelu Yah; peste tot în carte