New International Version

Psalm 111

Psalm 111[a]

Praise the Lord.[b]

I will extol the Lord with all my heart
    in the council of the upright and in the assembly.

Great are the works of the Lord;
    they are pondered by all who delight in them.
Glorious and majestic are his deeds,
    and his righteousness endures forever.
He has caused his wonders to be remembered;
    the Lord is gracious and compassionate.
He provides food for those who fear him;
    he remembers his covenant forever.

He has shown his people the power of his works,
    giving them the lands of other nations.
The works of his hands are faithful and just;
    all his precepts are trustworthy.
They are established for ever and ever,
    enacted in faithfulness and uprightness.
He provided redemption for his people;
    he ordained his covenant forever—
    holy and awesome is his name.

10 The fear of the Lord is the beginning of wisdom;
    all who follow his precepts have good understanding.
    To him belongs eternal praise.

Notas al pie

  1. Psalm 111:1 This psalm is an acrostic poem, the lines of which begin with the successive letters of the Hebrew alphabet.
  2. Psalm 111:1 Hebrew Hallelu Yah

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 111:1-10

Salmo 111

Pagdayaw sa Dios

1Dayawa ang Ginoo! Pasalamatan ko ang Ginoo sa bug-os ko nga tagipusuon sa pagtililipon sang matarong nga mga tawo.

2Gamhanan ang mga binuhatan sang Ginoo;

ginapamalandungan ini sang tanan nga naluyag sini.

3Gamhanan kag halangdon ang mga binuhatan sang Dios,

kag ang iya pagkamatarong nagapadayon sa wala sing katapusan.

4Ginapadumdom gid niya sa aton ang iya makatilingala nga mga binuhatan.

Maluluy-on siya kag mabinalak-on;

5ginahatagan niya sang pagkaon ang mga nagatahod sa iya,

kag ginadumdom niya permi ang iya kasugtanan.

6Ginapakita niya sa iya katawhan kon ano kagamhanan ang iya mga binuhatan,

paagi sa paghatag sa ila sang mga duta sang iban nga mga nasyon.

7Matutom kag matarong siya sa tanan niya nga ginahimo,

kag masaligan ang tanan niya nga mga sugo.

8Ining iya mga sugo nagapadayon sa wala sing katapusan,

kag ginhatag niya ini nga may katutom kag pagkamatarong.

9Ginluwas niya ang iya katawhan,

kag naghimo siya sang kasugtanan sa ila nga wala sing katapusan.

Balaan siya kag makatilingala.

10Kon ang isa ka tawo gusto nga magmaalamon, dapat magtahod siya sa Ginoo.

Ang tanan nga nagatuman sang iya mga sugo may husto nga paghangop.

Dalayawon siya sa wala sing katapusan.