New International Version

Psalm 1

BOOK I

Psalms 1–41

Psalm 1

Blessed is the one
    who does not walk in step with the wicked
or stand in the way that sinners take
    or sit in the company of mockers,
but whose delight is in the law of the Lord,
    and who meditates on his law day and night.
That person is like a tree planted by streams of water,
    which yields its fruit in season
and whose leaf does not wither—
    whatever they do prospers.

Not so the wicked!
    They are like chaff
    that the wind blows away.
Therefore the wicked will not stand in the judgment,
    nor sinners in the assembly of the righteous.

For the Lord watches over the way of the righteous,
    but the way of the wicked leads to destruction.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 1

Bulahan ang Tawo nga Matarong

1Bulahan ang tawo nga wala nagakabuhi sa laygay sang malaot nga mga tawo,
wala nagasunod sa ginahimo sang mga makasasala,
kag wala nagaupod sa mga tawo nga nagapangyaguta.
Sa baylo, ginakalipay niya ang pagsunod sa mga pagpanudlo nga halin sa Ginoo,
kag adlaw-gab-i ang iya pagpamalandong sini.
Pareho siya sa kahoy nga gintanom sa higad sang sapa
nga nagapamunga kon panahon sang tigbulunga,
kag wala nagakalaya ang iya mga dahon.
Ang tawo nga pareho sini magauswag sa iya mga ginahimo.
Pero indi subong sini ang malaot nga mga tawo.
Sila iya wala sing pulos,
pareho sa upa nga ginapalid lang sang hangin.
Gani sa adlaw sang paghukom, silutan sila sang Dios
kag indi sila pag-isimpon sa katilingban sang mga matarong.
Kay ginatuytuyan sang Ginoo ang mga matarong,
pero ang pagkabuhi sang mga malaot nagadala sa ila sa kalaglagan.