New International Version

Proverbs 31

Sayings of King Lemuel

1The sayings of King Lemuel—an inspired utterance his mother taught him.

Listen, my son! Listen, son of my womb!
    Listen, my son, the answer to my prayers!
Do not spend your strength[a] on women,
    your vigor on those who ruin kings.

It is not for kings, Lemuel—
    it is not for kings to drink wine,
    not for rulers to crave beer,
lest they drink and forget what has been decreed,
    and deprive all the oppressed of their rights.
Let beer be for those who are perishing,
    wine for those who are in anguish!
Let them drink and forget their poverty
    and remember their misery no more.

Speak up for those who cannot speak for themselves,
    for the rights of all who are destitute.
Speak up and judge fairly;
    defend the rights of the poor and needy.

Epilogue: The Wife of Noble Character

10 [b]A wife of noble character who can find?
    She is worth far more than rubies.
11 Her husband has full confidence in her
    and lacks nothing of value.
12 She brings him good, not harm,
    all the days of her life.
13 She selects wool and flax
    and works with eager hands.
14 She is like the merchant ships,
    bringing her food from afar.
15 She gets up while it is still night;
    she provides food for her family
    and portions for her female servants.
16 She considers a field and buys it;
    out of her earnings she plants a vineyard.
17 She sets about her work vigorously;
    her arms are strong for her tasks.
18 She sees that her trading is profitable,
    and her lamp does not go out at night.
19 In her hand she holds the distaff
    and grasps the spindle with her fingers.
20 She opens her arms to the poor
    and extends her hands to the needy.
21 When it snows, she has no fear for her household;
    for all of them are clothed in scarlet.
22 She makes coverings for her bed;
    she is clothed in fine linen and purple.
23 Her husband is respected at the city gate,
    where he takes his seat among the elders of the land.
24 She makes linen garments and sells them,
    and supplies the merchants with sashes.
25 She is clothed with strength and dignity;
    she can laugh at the days to come.
26 She speaks with wisdom,
    and faithful instruction is on her tongue.
27 She watches over the affairs of her household
    and does not eat the bread of idleness.
28 Her children arise and call her blessed;
    her husband also, and he praises her:
29 “Many women do noble things,
    but you surpass them all.”
30 Charm is deceptive, and beauty is fleeting;
    but a woman who fears the Lord is to be praised.
31 Honor her for all that her hands have done,
    and let her works bring her praise at the city gate.

Notas al pie

  1. Proverbs 31:3 Or wealth
  2. Proverbs 31:10 Verses 10-31 are an acrostic poem, the verses of which begin with the successive letters of the Hebrew alphabet.

Ang Pulong Sa Dios

Panultihon 31:1-31

Ang mga Panultihon ni Haring Lemuel

1Mao kini ang mga panultihon ni Haring Lemuel nga taga-Masa,31:1 nga taga-Masa: o, Usa kini ka mensahe. nga gitudlo kaniya sa iyang inahan:

2Anak ko, natawo ka ingon nga tubag sa akong mga pag-ampo. 3Ayaw usiki ang imong kinabuhi ug kusog diha sa mga babaye, kay silay hinungdan sa kalaglagan sa mga hari. 4Lemuel, dili angay nga moinom ug bino ang mga hari ug ang mga nagadumala. 5Kay kon hubog sila, makalimot sila sa kasugoan, ug makalapas sila sa katungod sa mga kabos. 6-7Pasagdi nga moinom ang mga tawo nga nawad-an na ug paglaom31:6-7 nawad-an na ug paglaom: o, himalatyon. ug anaa sa kaguol, aron malimtan nila ang ilang kakabos ug mga kalisod.

8Panalipdi ang katungod sa mga tawong walay katakos sa pagpanalipod sa ilang kaugalingon. 9Paghukom pinasubay sa hustisya ug kaangayan, ug panalipdi ang katungod sa mga kabos.

Ang Maayo nga Asawa

10Lisod pangitaon ang maayo nga asawa. Mas bililhon pa siya kaysa mahalong mga bato.

11May pagsalig kaniya ang iyang bana, ug wala nay pangitaon pa ang iyang bana kaniya.

12Puro maayo ug dili daotan ang iyang ginabuhat ngadto sa iyang bana sa tibuok niyang kinabuhi.

13Kugihan siya mohimog tela nga delana ug linen.

14Sama siya sa barko sa mga negosyante; nagadala siya ug pagkaon bisan gikan siya sa layong dapit.

15Sayo kaayo siyang mobangon aron sa pag-andam ug pagkaon alang sa iyang pamilya, ug aron sultihan ang iyang mga sulugoong babaye kon unsay ilang buluhaton.

16Mahibalo siya mopili ug yuta, ug paliton niya kini. Unya patamnan niya kini ug ubas ginamit ang kuwarta nga iyang natigom.

17Abtik siya, kugihan, ug baskog.

18Maayo siyang magnegosyo, ug nagatrabaho siya hangtod sa gabii.

19Siya ra mismo ang mohimo ug mga panapton nga himuong bisti.

20Mahinatagon siya ngadto sa mga kabos ug sa mga timawa.

21Dili siya mabalaka kon tingtugnaw, kay may baga siyang mga panapton alang sa iyang pamilya.

22Siya ra mismo ang nagahimo sa mga hapin sa ilang katre. Ug ang iyang mga bisti matahom ug mahalon.

23Ilado ang iyang bana ingon nga usa sa mga opisyal sa ilang dapit.

24Manghimo siyag mga bisti ug mga bakos, ug ginabaligya niya kini ngadto sa mga negosyante.

25Aduna siyay kalig-on ug usa ka tinahod, ug wala siyay kabalaka sa umaabot.

26Nagasulti siya nga may kaalam, ug nagatudlo siya uban ang pagmahal.

27Kugihan siya, ug ginaatiman gayod niya pag-ayo ang iyang panimalay.

28Dinayeg siya sa iyang mga anak, ug ingon man sa iyang bana nga nagaingon, 29“Daghan ang maayo nga mga asawa, apan ikaw ang pinakamaayo sa tanan!”

30Ang pagkamadanihon malimbongon, ug ang katahom lumalabay lang; apan ang babaye nga nagatahod sa Ginoo angay nga dayegon.

31Angay siyang balosan sa iyang maayong binuhatan ug pasidunggan taliwala sa kadaghanan.