New International Version

Proverbs 30

Sayings of Agur

1The sayings of Agur son of Jakeh—an inspired utterance.

This man’s utterance to Ithiel:

“I am weary, God,
    but I can prevail.[a]
Surely I am only a brute, not a man;
    I do not have human understanding.
I have not learned wisdom,
    nor have I attained to the knowledge of the Holy One.
Who has gone up to heaven and come down?
    Whose hands have gathered up the wind?
Who has wrapped up the waters in a cloak?
    Who has established all the ends of the earth?
What is his name, and what is the name of his son?
    Surely you know!

“Every word of God is flawless;
    he is a shield to those who take refuge in him.
Do not add to his words,
    or he will rebuke you and prove you a liar.

“Two things I ask of you, Lord;
    do not refuse me before I die:
Keep falsehood and lies far from me;
    give me neither poverty nor riches,
    but give me only my daily bread.
Otherwise, I may have too much and disown you
    and say, ‘Who is the Lord?’
Or I may become poor and steal,
    and so dishonor the name of my God.

10 “Do not slander a servant to their master,
    or they will curse you, and you will pay for it.

11 “There are those who curse their fathers
    and do not bless their mothers;
12 those who are pure in their own eyes
    and yet are not cleansed of their filth;
13 those whose eyes are ever so haughty,
    whose glances are so disdainful;
14 those whose teeth are swords
    and whose jaws are set with knives
to devour the poor from the earth
    and the needy from among mankind.

15 “The leech has two daughters.
    ‘Give! Give!’ they cry.

“There are three things that are never satisfied,
    four that never say, ‘Enough!’:
16 the grave, the barren womb,
    land, which is never satisfied with water,
    and fire, which never says, ‘Enough!’

17 “The eye that mocks a father,
    that scorns an aged mother,
will be pecked out by the ravens of the valley,
    will be eaten by the vultures.

18 “There are three things that are too amazing for me,
    four that I do not understand:
19 the way of an eagle in the sky,
    the way of a snake on a rock,
the way of a ship on the high seas,
    and the way of a man with a young woman.

20 “This is the way of an adulterous woman:
    She eats and wipes her mouth
    and says, ‘I’ve done nothing wrong.’

21 “Under three things the earth trembles,
    under four it cannot bear up:
22 a servant who becomes king,
    a godless fool who gets plenty to eat,
23 a contemptible woman who gets married,
    and a servant who displaces her mistress.

24 “Four things on earth are small,
    yet they are extremely wise:
25 Ants are creatures of little strength,
    yet they store up their food in the summer;
26 hyraxes are creatures of little power,
    yet they make their home in the crags;
27 locusts have no king,
    yet they advance together in ranks;
28 a lizard can be caught with the hand,
    yet it is found in kings’ palaces.

29 “There are three things that are stately in their stride,
    four that move with stately bearing:
30 a lion, mighty among beasts,
    who retreats before nothing;
31 a strutting rooster, a he-goat,
    and a king secure against revolt.[b]

32 “If you play the fool and exalt yourself,
    or if you plan evil,
    clap your hand over your mouth!
33 For as churning cream produces butter,
    and as twisting the nose produces blood,
    so stirring up anger produces strife.”

Notas al pie

  1. Proverbs 30:1 With a different word division of the Hebrew; Masoretic Text utterance to Ithiel, / to Ithiel and Ukal:
  2. Proverbs 30:31 The meaning of the Hebrew for this phrase is uncertain.

Nouă Traducere În Limba Română

Proverbe 30

Proverbele lui Agur

1Cuvintele lui Agur, fiul lui Iache – un oracol[a].

Oracolul acestui om pentru Itiel,
    pentru Itiel şi pentru Ucal:[b]

„În mod sigur, sunt mai neinstruit decât orice alt om
    şi nu am priceperea oamenilor.
N-am învăţat înţelepciunea
    şi nu am[c] cunoştinţa Celui Sfânt[d].
Cine a urcat în ceruri şi a coborât de acolo?
    Cine a adunat vântul în palmele lui?
Cine a strâns apele în haina lui?
    Cine a stabilit toate marginile pământului?
Care este numele lui şi care este numele fiului său?
    Spune-mi, dacă ştii!

Orice cuvânt al lui Dumnezeu este testat,
    este un scut pentru cei ce îşi găsesc refugiul în El.
Nu adăuga nimic la cuvintele Lui,
    ca să nu te mustre şi să fii găsit mincinos.

Două lucruri Îţi cer, Doamne,
    nu mă refuza înainte de a muri:
depărtează de la mine falsitatea şi minciuna;
    nu-mi da nici sărăcie, nici bogăţie,
        dă-mi doar pâinea pentru fiecare zi,
ca nu cumva în bogăţie să mă lepăd de Tine
    şi să spun: „Cine este Domnul?“
sau, în sărăcie fiind, să fur
    şi să necinstesc Numele Dumnezeului meu.

10 Nu bârfi un slujitor înaintea stăpânului său,
    ca nu cumva să te blesteme şi să fii găsit vinovat!

11 Sunt unii oameni care îşi blestemă tatăl
    şi nu-şi binecuvântează mama.
12 Alţii se consideră curaţi,
    deşi nu sunt spălaţi de murdăria lor.
13 Sunt unii ai căror ochi sunt semeţi
    şi a căror privire este dispreţuitoare.
14 Sunt unii ai căror dinţi sunt nişte săbii
    şi ale căror măsele sunt nişte cuţite,
ca să-l devoreze pe cel sărac de pe pământ
    şi pe cel nevoiaş dintre oameni.

15 Lipitoarea are două fiice: „Dă!“ şi „Dă!“

Trei lucruri sunt nesăţioase,
    chiar patru nu spun niciodată: „Destul!“:
16 Locuinţa Morţilor, pântecele sterp,
    pământul care nu este niciodată sătul de apă
        şi focul care nu spune niciodată: „Destul!“

17 Ochiul care dispreţuieşte un tată
    şi desconsideră ascultarea de mamă
va fi scobit de corbii din vale
    şi va fi mâncat de puii de vultur.

18 Trei lucruri sunt prea uimitoare pentru mine,
    chiar patru pe care nu le înţeleg:
19 calea vulturului pe cer,
    calea şarpelui pe stâncă,
calea corăbiei în mijlocul mării
    şi calea unui bărbat cu o fecioară.

20 Iată care este calea unei femei care săvârşeşte adulter:
    ea mănâncă, se şterge la gură
        şi spune: „N-am făcut nimic rău!“

21 De trei lucruri tremură pământul,
    chiar patru nu le poate îndura:
22 un slujitor care ajunge rege,
    un nebun care se satură de pâine,
23 o femeie dispreţuită care este măritată
    şi o slujitoare care o moşteneşte pe stăpâna ei.

24 Patru fiinţe sunt neînsemnate pe pământ,
    dar ele sunt deosebit de înţelepte:
25 furnicile, care deşi nu sunt un popor puternic,
    îşi adună mâncare vara;
26 viezurii de stâncă[e], care deşi nu sunt un popor voinic,
    îşi fac casa în stânci;
27 lăcustele, care deşi nu au un rege,
    înaintează împreună în şiruri;
28 şopârla, care deşi o poţi prinde cu mâna,
    se găseşte totuşi şi în palatele regilor.

29 Trei fiinţe au un pas impunător
    şi chiar patru merg cu graţie:
30 leul, viteazul animalelor,
    care nu se retrage dinaintea nimănui;
31 cocoşul ţanţoş, ţapul
    şi regele în fruntea[f] oştirii.

32 Dacă ai făcut pe nebunul şi te-ai lăudat pe tine însuţi
    sau dacă ai plănuit ceva rău,
        pune-ţi mâna la gură!
33 Căci aşa cum baterea laptelui produce smântână,
    şi lovirea nasului dă sânge,
        tot aşa şi provocarea mâniei aduce certuri.

Notas al pie

  1. Proverbe 30:1 Sau: Iache din Masa
  2. Proverbe 30:1 TM; o diviziune diferită şi posibilă a cuvintelor ebraice ne permite să traducem astfel: om: „Sunt obosit, Dumnezeule; / sunt obosit, Dumnezeule, şi istovit
  3. Proverbe 30:3 Lit.: nu cunosc
  4. Proverbe 30:3 Termenul ebraic este un plural, cel mai probabil de maiestate, cu referire la Dumnezeu, sau, cf. Tg., cu referire la sfinţi
  5. Proverbe 30:26 Sau: bursucii
  6. Proverbe 30:31 Sensul termenului ebraic este nesigur