New International Version

Proverbs 3:1-35

Wisdom Bestows Well-Being

1My son, do not forget my teaching,

but keep my commands in your heart,

2for they will prolong your life many years

and bring you peace and prosperity.

3Let love and faithfulness never leave you;

bind them around your neck,

write them on the tablet of your heart.

4Then you will win favor and a good name

in the sight of God and man.

5Trust in the Lord with all your heart

and lean not on your own understanding;

6in all your ways submit to him,

and he will make your paths straight.3:6 Or will direct your paths

7Do not be wise in your own eyes;

fear the Lord and shun evil.

8This will bring health to your body

and nourishment to your bones.

9Honor the Lord with your wealth,

with the firstfruits of all your crops;

10then your barns will be filled to overflowing,

and your vats will brim over with new wine.

11My son, do not despise the Lord’s discipline,

and do not resent his rebuke,

12because the Lord disciplines those he loves,

as a father the son he delights in.3:12 Hebrew; Septuagint loves, / and he chastens everyone he accepts as his child

13Blessed are those who find wisdom,

those who gain understanding,

14for she is more profitable than silver

and yields better returns than gold.

15She is more precious than rubies;

nothing you desire can compare with her.

16Long life is in her right hand;

in her left hand are riches and honor.

17Her ways are pleasant ways,

and all her paths are peace.

18She is a tree of life to those who take hold of her;

those who hold her fast will be blessed.

19By wisdom the Lord laid the earth’s foundations,

by understanding he set the heavens in place;

20by his knowledge the watery depths were divided,

and the clouds let drop the dew.

21My son, do not let wisdom and understanding out of your sight,

preserve sound judgment and discretion;

22they will be life for you,

an ornament to grace your neck.

23Then you will go on your way in safety,

and your foot will not stumble.

24When you lie down, you will not be afraid;

when you lie down, your sleep will be sweet.

25Have no fear of sudden disaster

or of the ruin that overtakes the wicked,

26for the Lord will be at your side

and will keep your foot from being snared.

27Do not withhold good from those to whom it is due,

when it is in your power to act.

28Do not say to your neighbor,

“Come back tomorrow and I’ll give it to you”—

when you already have it with you.

29Do not plot harm against your neighbor,

who lives trustfully near you.

30Do not accuse anyone for no reason—

when they have done you no harm.

31Do not envy the violent

or choose any of their ways.

32For the Lord detests the perverse

but takes the upright into his confidence.

33The Lord’s curse is on the house of the wicked,

but he blesses the home of the righteous.

34He mocks proud mockers

but shows favor to the humble and oppressed.

35The wise inherit honor,

but fools get only shame.

Swedish Contemporary Bible

Ordspråksboken 3:1-35

1Min son, glöm inte vad jag har lärt dig.

Bevara mina bud i ditt hjärta.

2De ger dig ett långt liv,

många levnadsår och frid.

3Låt aldrig nåd och trofasthet lämna dig.

Bind dem kring din hals,

skriv dem på ditt hjärtas tavla.

4Då möts du av välvilja och får ett gott anseende

inför Gud och bland människor.

5Förtrösta helhjärtat på Herren

och lita inte på ditt eget förstånd.

6Var du än går, tänk på honom

så ska han jämna vägen för dig.

7Håll dig inte själv för vis.

Frukta Herren och håll dig borta från det onda.

8Det ger din kropp hälsa,

ja välbefinnande för hela din varelse.

9Ära Herren med allt vad du äger

och med det första från alla dina skördar.

10Då ska dina lador fyllas rikligen med säd,

och dina pressar ska rinna över av vin.

11Min son, förakta inte Herrens fostran.

Bli inte arg när han tillrättavisar dig.

12Herren fostrar var och en som han älskar,

som en far tuktar sin son som han har kär.

13Lycklig är den som finner visheten,

den som får förstånd,

14för detta är mer värt än silver

och ger en bättre vinst än guld.

15Det är värdefullare än juveler,

det kan inte jämföras med något som du kan önska dig.

16Ett långt liv finns i dess högra hand,

rikedom och ära i dess vänstra.

17Dess vägar är ljuvliga,

dess stigar fridfulla.

18Visheten är ett livets träd för dem som griper tag i den,

och lyckliga är alla som håller sig till den.

19Med vishet grundlade Herren jorden,

och med förstånd ställde han upp himlen.

20Hans kunskap lät djupets flöden bryta fram

och regnet droppa ner från molnen.

21Min son, se till att bevara omdöme och klokhet

och släpp dem aldrig ur sikte.

22De ger dig liv

och blir ett smycke kring din hals.

23Då kan du vandra din väg i trygghet,

och ingenting ska få dig på fall.

24Du kan lägga dig utan fruktan

och sova lugnt.

25Du behöver inte vara rädd för någon plötslig förskräckelse

eller katastrof som drabbar de gudlösa,

26för Herren ska vara din trygghet

och skydda din fot från snaran.

27Om någon behöver ditt stöd

och du kan hjälpa honom, så säg inte nej.

28Säg inte till din medmänniska:

”Kom tillbaka i morgon, så ska du få”,

när du ändå har att ge.

29Planera ingenting ont mot din medmänniska

som bor tryggt i din närhet.

30Bli inte inblandad i tvist med någon utan orsak,

när han inte gjort dig något ont.

31Avundas inte någon som brukar våld,

och ta inte någon sådan till förebild.

32Herren avskyr den falske,

men de rättsinniga visar han förtroende.

33Herrens förbannelse drabbar de gudlösas hus,

men de rättfärdigas hem välsignar han.

34Han hånar dem som hånar honom,

men de ödmjuka visar han nåd.

35De visa blir ärade,

men dårarna får skämmas.