New International Version

Proverbs 25

More Proverbs of Solomon

1These are more proverbs of Solomon, compiled by the men of Hezekiah king of Judah:

It is the glory of God to conceal a matter;
    to search out a matter is the glory of kings.
As the heavens are high and the earth is deep,
    so the hearts of kings are unsearchable.

Remove the dross from the silver,
    and a silversmith can produce a vessel;
remove wicked officials from the king’s presence,
    and his throne will be established through righteousness.

Do not exalt yourself in the king’s presence,
    and do not claim a place among his great men;
it is better for him to say to you, “Come up here,”
    than for him to humiliate you before his nobles.

What you have seen with your eyes
    do not bring[a] hastily to court,
for what will you do in the end
    if your neighbor puts you to shame?

If you take your neighbor to court,
    do not betray another’s confidence,
10 or the one who hears it may shame you
    and the charge against you will stand.

11 Like apples[b] of gold in settings of silver
    is a ruling rightly given.
12 Like an earring of gold or an ornament of fine gold
    is the rebuke of a wise judge to a listening ear.

13 Like a snow-cooled drink at harvest time
    is a trustworthy messenger to the one who sends him;
    he refreshes the spirit of his master.
14 Like clouds and wind without rain
    is one who boasts of gifts never given.

15 Through patience a ruler can be persuaded,
    and a gentle tongue can break a bone.

16 If you find honey, eat just enough—
    too much of it, and you will vomit.
17 Seldom set foot in your neighbor’s house—
    too much of you, and they will hate you.

18 Like a club or a sword or a sharp arrow
    is one who gives false testimony against a neighbor.
19 Like a broken tooth or a lame foot
    is reliance on the unfaithful in a time of trouble.
20 Like one who takes away a garment on a cold day,
    or like vinegar poured on a wound,
    is one who sings songs to a heavy heart.

21 If your enemy is hungry, give him food to eat;
    if he is thirsty, give him water to drink.
22 In doing this, you will heap burning coals on his head,
    and the Lord will reward you.

23 Like a north wind that brings unexpected rain
    is a sly tongue—which provokes a horrified look.

24 Better to live on a corner of the roof
    than share a house with a quarrelsome wife.

25 Like cold water to a weary soul
    is good news from a distant land.
26 Like a muddied spring or a polluted well
    are the righteous who give way to the wicked.

27 It is not good to eat too much honey,
    nor is it honorable to search out matters that are too deep.

28 Like a city whose walls are broken through
    is a person who lacks self-control.

Notas al pie

  1. Proverbs 25:8 Or nobles / on whom you had set your eyes. / Do not go
  2. Proverbs 25:11 Or possibly apricots

Nouă Traducere În Limba Română

Proverbe 25

Alte proverbe ale lui Solomon

1Următoarele sunt tot nişte proverbe ale lui Solomon, copiate de oamenii lui Ezechia, regele lui Iuda.

Este slava lui Dumnezeu să tăinuiască lucrurile
    şi este gloria regelui să le cerceteze.

Înălţimea cerurilor, adâncimea pământului
    şi gândul regelui sunt de nepătruns.

Îndepărtează zgura din argint
    şi va ieşi material pentru argintar!
Îndepărtează-l pe cel rău dinaintea regelui
    şi tronul lui va fi întărit prin dreptate!

Nu te lăuda înaintea regelui
    şi nu cere un loc printre oamenii mari,
căci este mai bine să ţi se spună: „Urcă aici!“,
    decât să fii umilit sub privirea unui nobil.

Ceea ce ochii tăi au văzut
    să nu aduci[a] în grabă la judecată!
Altfel, ce vei face la urmă,
    când semenul tău te va face de ruşine?

Apără-ţi cauza împotriva semenului tău,
    dar nu dezvălui secretul altuia,
10 ca nu cumva cel ce îl aude să te facă de ruşine
    şi să ai o reputaţie proastă, care să nu se mai şteargă.

11 Un cuvânt spus la timpul potrivit
    este ca nişte mere de aur într-un coşuleţ de argint.

12 Ca un cercel de aur şi ca un colier de aur curat
    este mustrarea înţeleaptă pentru o ureche ascultătoare.

13 Ca răcoarea zăpezii în timpul secerişului
    este un mesager credincios pentru cel ce-l trimite;
        el înviorează sufletul stăpânilor lui.

14 Ca norii şi ca vântul fără ploaie
    este omul care se laudă cu darurile pe care nu le-a dat.

15 Prin răbdare poate fi convins un conducător,
    şi o vorbă blândă poate zdrobi oase.

16 Dacă găseşti miere, mănâncă doar cât îţi trebuie,
    ca să nu te dezguşti de ea şi să o vomiţi.
17 Vizitează-l rar pe semenul tău,
    ca să nu se plictisească de tine şi să te urască.

18 Ca un ciomag, ca o sabie şi ca o săgeată ascuţită
    este omul care depune mărturie falsă împotriva semenului său.

19 Ca un dinte stricat şi ca un picior olog
    este încrederea într-un om necredincios în ziua necazului.

20 Ca unul care se dezbracă într-o zi rece
    şi ca oţetul turnat pe sodă[b]
        este cel ce cântă cântări unei inimi în nenorocire.

21 Dacă duşmanul tău este flămând, dă-i de mâncare,
    iar dacă-i este sete, dă-i să bea,
22 căci făcând aşa, vei îngrămădi cărbuni aprinşi pe capul lui,
    iar Domnul îţi va răsplăti.

23 După cum vântul de la nord aduce ploaie,
    tot astfel şi limba defăimătoare aduce priviri furioase.

24 Mai bine să locuieşti într-un colţ pe acoperiş,
    decât să împarţi casa cu o soţie cicălitoare!

25 Ca apa rece pentru sufletul obosit
    este vestea bună venită dintr-o ţară îndepărtată.

26 Ca un izvor noroios şi ca o fântână tulbure
    este omul drept care se pleacă înaintea celui rău.

27 Aşa cum nu este bine să mănânci prea multă miere,
    tot astfel nu este demn nici să-ţi cauţi propria slavă.

28 Ca o cetate ale cărei ziduri sunt dărâmate,
    aşa este omul lipsit de stăpânire de sine.

Notas al pie

  1. Proverbe 25:8 Sau: nobil / asupra căruia ţi-ai aruncat privirea. / Să nu te înfăţişezi
  2. Proverbe 25:20 Sau: silitră; sau, mult mai probabil, carbonat de sodiu cristalizat (vezi şi Ier. 2:22)