New International Version

Proverbs 17:1-28

1Better a dry crust with peace and quiet

than a house full of feasting, with strife.

2A prudent servant will rule over a disgraceful son

and will share the inheritance as one of the family.

3The crucible for silver and the furnace for gold,

but the Lord tests the heart.

4A wicked person listens to deceitful lips;

a liar pays attention to a destructive tongue.

5Whoever mocks the poor shows contempt for their Maker;

whoever gloats over disaster will not go unpunished.

6Children’s children are a crown to the aged,

and parents are the pride of their children.

7Eloquent lips are unsuited to a godless fool—

how much worse lying lips to a ruler!

8A bribe is seen as a charm by the one who gives it;

they think success will come at every turn.

9Whoever would foster love covers over an offense,

but whoever repeats the matter separates close friends.

10A rebuke impresses a discerning person

more than a hundred lashes a fool.

11Evildoers foster rebellion against God;

the messenger of death will be sent against them.

12Better to meet a bear robbed of her cubs

than a fool bent on folly.

13Evil will never leave the house

of one who pays back evil for good.

14Starting a quarrel is like breaching a dam;

so drop the matter before a dispute breaks out.

15Acquitting the guilty and condemning the innocent—

the Lord detests them both.

16Why should fools have money in hand to buy wisdom,

when they are not able to understand it?

17A friend loves at all times,

and a brother is born for a time of adversity.

18One who has no sense shakes hands in pledge

and puts up security for a neighbor.

19Whoever loves a quarrel loves sin;

whoever builds a high gate invites destruction.

20One whose heart is corrupt does not prosper;

one whose tongue is perverse falls into trouble.

21To have a fool for a child brings grief;

there is no joy for the parent of a godless fool.

22A cheerful heart is good medicine,

but a crushed spirit dries up the bones.

23The wicked accept bribes in secret

to pervert the course of justice.

24A discerning person keeps wisdom in view,

but a fool’s eyes wander to the ends of the earth.

25A foolish son brings grief to his father

and bitterness to the mother who bore him.

26If imposing a fine on the innocent is not good,

surely to flog honest officials is not right.

27The one who has knowledge uses words with restraint,

and whoever has understanding is even-tempered.

28Even fools are thought wise if they keep silent,

and discerning if they hold their tongues.

Swedish Contemporary Bible

Ordspråksboken 17:1-28

1En torr brödkant och frid är bättre

än ett hus fullt med festmat och gräl.

2En förståndig tjänare får råda över en oduglig son

och dela arvet med bröderna.

3Silver prövas i degeln och guld i smältugnen,

men hjärtat prövas av Herren.

4Den gudlöse lyssnar till onda tungor,

och lögnaren är lyhörd för fördärvligt prat.

5Att håna den fattige är att håna hans skapare.

Den som gläder sig åt andras olycka går inte ostraffad.

6De gamlas krona är barnbarnen,

och sönernas stolthet är deras fäder.

7Det passar sig inte för dåren att vara stor i orden,

än mindre för en respektabel man att ljuga.

8En magisk sten är mutor för sin givare,

vart han än vänder sig har han framgång.

9Den som skyler en överträdelse främjar kärleken,

men den som gnatar om den skiljer vänner åt.

10Att tillrättavisa en förnuftig är effektivare

än hundra piskrapp på en dåre.

11Den onde vill bara göra uppror.

En grym budbärare ska sändas mot honom.

12Det är bättre att möta en björn som berövats sina ungar

än en dåre i hans dumhet.

13Om någon betalar igen gott med ont,

kommer olyckan aldrig att lämna hans hus.

14Att börja ett gräl är som att släppa lös vatten ur en fördämning.

Lägg därför ner saken innan striden bryter lös.

15Att låta den skyldige gå fri och döma den oskyldige – 

bådadera är något Herren avskyr.

16Till vilken nytta är pengar i en dåres hand?

Skulle han köpa visdom, han som ingen önskar?

17En väns kärlek består alltid,

och en broder är född för att hjälpa i nöd.

18Den som ger sitt handslag

och går i borgen för sin nästa har dåligt omdöme.

19Den som älskar att gräla älskar synden,

och den som gör sin port hög17:19 Att göra porten hög tycks symbolisera en skrytsam mun. inbjuder till fördärv.

20Den som har ett fördärvat sinne finner inget gott,

och den som ljuger råkar illa ut.

21Att få en son som saknar vett för med sig sorg,

en dåres far får ingen glädje.

22Ett glatt hjärta har en helande verkan,

men modlöshet blir som en torka in i märgen.

23Den gudlöse tar mutor ur fickan

för att förvränga rättvisan.

24Den förståndige fäster sin blick vid visheten,

men en dåres ögon blickar mot jordens ände.

25En dåraktig son vållar sin far sorg

och bedrövelse för den som fött honom.

26Det är illa nog att bötfälla en rättfärdig,

och rättvisan är satt ur spel när ädla människor bestraffas.

27Den förståndige är försiktig med vad han säger,

och den kloke har kontroll över sitt temperament.

28Även den dumme anses vis så länge han är tyst,

och kan verka förnuftig så länge han inte öppnar munnen.