New International Version

Proverbs 17

1Better a dry crust with peace and quiet
    than a house full of feasting, with strife.

A prudent servant will rule over a disgraceful son
    and will share the inheritance as one of the family.

The crucible for silver and the furnace for gold,
    but the Lord tests the heart.

A wicked person listens to deceitful lips;
    a liar pays attention to a destructive tongue.

Whoever mocks the poor shows contempt for their Maker;
    whoever gloats over disaster will not go unpunished.

Children’s children are a crown to the aged,
    and parents are the pride of their children.

Eloquent lips are unsuited to a godless fool—
    how much worse lying lips to a ruler!

A bribe is seen as a charm by the one who gives it;
    they think success will come at every turn.

Whoever would foster love covers over an offense,
    but whoever repeats the matter separates close friends.

10 A rebuke impresses a discerning person
    more than a hundred lashes a fool.

11 Evildoers foster rebellion against God;
    the messenger of death will be sent against them.

12 Better to meet a bear robbed of her cubs
    than a fool bent on folly.

13 Evil will never leave the house
    of one who pays back evil for good.

14 Starting a quarrel is like breaching a dam;
    so drop the matter before a dispute breaks out.

15 Acquitting the guilty and condemning the innocent—
    the Lord detests them both.

16 Why should fools have money in hand to buy wisdom,
    when they are not able to understand it?

17 A friend loves at all times,
    and a brother is born for a time of adversity.

18 One who has no sense shakes hands in pledge
    and puts up security for a neighbor.

19 Whoever loves a quarrel loves sin;
    whoever builds a high gate invites destruction.

20 One whose heart is corrupt does not prosper;
    one whose tongue is perverse falls into trouble.

21 To have a fool for a child brings grief;
    there is no joy for the parent of a godless fool.

22 A cheerful heart is good medicine,
    but a crushed spirit dries up the bones.

23 The wicked accept bribes in secret
    to pervert the course of justice.

24 A discerning person keeps wisdom in view,
    but a fool’s eyes wander to the ends of the earth.

25 A foolish son brings grief to his father
    and bitterness to the mother who bore him.

26 If imposing a fine on the innocent is not good,
    surely to flog honest officials is not right.

27 The one who has knowledge uses words with restraint,
    and whoever has understanding is even-tempered.

28 Even fools are thought wise if they keep silent,
    and discerning if they hold their tongues.

Bibelen på hverdagsdansk

Ordsprogene 17

1Bedre at spise tørt brød i fred
    end festmad i splid og spektakel.
En klog slave får autoritet over sin herres uvorne unger,
    og han får del i arven, som var han en søn af familien.
En smeltning kan afgøre kvaliteten af sølv eller guld,
    men kun Herren kender et menneskes hjerte.
En ballademager tiltrækkes af destruktive planer,
    og en løgner lytter gerne til svig og bedrag.
At foragte de fattige er at håne deres Skaber,
    den, der er skadefro, vil selv komme i ulykke.
Bedsteforældre er stolte af deres børnebørn,
    ligesom børn er stolte af deres forældre.
En tåbe bør holde sig fra store ord,
    og den ædle bør holde sig fra løgn.
Bestikkelse virker som en trylleformular,
    for den kan åbne et utal af døre.
Den, der bærer over med en forurettelse, skaber gode relationer,
    men at hænge sig i andres fejl kan skille selv de bedste venner.
10 En fornuftig person lærer mere af en enkelt irettesættelse,
    end en tåbe lærer af 100 afstraffelser.
11 Onde mennesker er altid i oprør,
    men de vil få en velfortjent straf.
12 Hellere møde en bjørn, hvis unger er taget fra den,
    end en tåbe, der slår om sig med tåbeligheder.
13 Den, der gengælder godt med ondt,
    vil blive forfulgt af uheld.
14 At indlede et skænderi er som at åbne for en sluse,
    du må hellere få lukket igen, før der bliver rigtig krig.
15 At dømme en uskyldig og frikende en skyldig,
    begge dele vækker afsky hos Herren.
16 Hvad skal en tåbe bruge penge til?
    Kan man købe visdom, når man er uden forstand?
17 En ven er altid en ven,
    og slægtninge har man som en hjælp i nøden.
18 Det er dumt at stå inde for en fremmed mands lån
    og stille garanti for en andens gæld.
19 De, der elsker at skændes, skaber altid problemer,
    de overvurderer sig selv, og det ender galt.
20 Den, der har falske motiver, klarer sig skidt,
    og den, der lever i bedrag, falder med et brag.
21 Et tåbeligt barn giver sine forældre sorg,
    en oprørsk unge giver ingen glæde.
22 Et glad hjerte giver en sund krop,
    nedtrykthed dræner ens livsmod.
23 Onde mennesker tager imod bestikkelse
    og kæmper imod al retfærdighed.
24 Den fornuftige har visdom for øje,
    men tåbens blik fortaber sig i det fjerne.
25 Et tåbeligt barn bringer sin far sorg
    og gør sin mor skuffet og bitter.
26 Det er forkert, at give de uskyldige bøder
    og straffe de mennesker, som er ærlige.
27 Den kloge overvejer nøje sine ord,
    den forstandige holder hovedet koldt.
28 En tåbe, der tier, kan gå for at være fornuftig,
    den, der holder sin mund, betragtes som forstandig.