New International Version

Proverbs 16:1-33

1To humans belong the plans of the heart,

but from the Lord comes the proper answer of the tongue.

2All a person’s ways seem pure to them,

but motives are weighed by the Lord.

3Commit to the Lord whatever you do,

and he will establish your plans.

4The Lord works out everything to its proper end—

even the wicked for a day of disaster.

5The Lord detests all the proud of heart.

Be sure of this: They will not go unpunished.

6Through love and faithfulness sin is atoned for;

through the fear of the Lord evil is avoided.

7When the Lord takes pleasure in anyone’s way,

he causes their enemies to make peace with them.

8Better a little with righteousness

than much gain with injustice.

9In their hearts humans plan their course,

but the Lord establishes their steps.

10The lips of a king speak as an oracle,

and his mouth does not betray justice.

11Honest scales and balances belong to the Lord;

all the weights in the bag are of his making.

12Kings detest wrongdoing,

for a throne is established through righteousness.

13Kings take pleasure in honest lips;

they value the one who speaks what is right.

14A king’s wrath is a messenger of death,

but the wise will appease it.

15When a king’s face brightens, it means life;

his favor is like a rain cloud in spring.

16How much better to get wisdom than gold,

to get insight rather than silver!

17The highway of the upright avoids evil;

those who guard their ways preserve their lives.

18Pride goes before destruction,

a haughty spirit before a fall.

19Better to be lowly in spirit along with the oppressed

than to share plunder with the proud.

20Whoever gives heed to instruction prospers,16:20 Or whoever speaks prudently finds what is good

and blessed is the one who trusts in the Lord.

21The wise in heart are called discerning,

and gracious words promote instruction.16:21 Or words make a person persuasive

22Prudence is a fountain of life to the prudent,

but folly brings punishment to fools.

23The hearts of the wise make their mouths prudent,

and their lips promote instruction.16:23 Or prudent / and make their lips persuasive

24Gracious words are a honeycomb,

sweet to the soul and healing to the bones.

25There is a way that appears to be right,

but in the end it leads to death.

26The appetite of laborers works for them;

their hunger drives them on.

27A scoundrel plots evil,

and on their lips it is like a scorching fire.

28A perverse person stirs up conflict,

and a gossip separates close friends.

29A violent person entices their neighbor

and leads them down a path that is not good.

30Whoever winks with their eye is plotting perversity;

whoever purses their lips is bent on evil.

31Gray hair is a crown of splendor;

it is attained in the way of righteousness.

32Better a patient person than a warrior,

one with self-control than one who takes a city.

33The lot is cast into the lap,

but its every decision is from the Lord.

Swedish Contemporary Bible

Ordspråksboken 16:1-33

1Människan gör upp planer,

och Herren lägger svaret i hennes mun.

2Människan kan anse sig vara ren,

men Herren prövar sinnelaget.

3Överlåt ditt arbete åt Herren,

så kommer dina planer att lyckas.

4Herren genomför allt enligt sina egna planer,

även den gudlöses onda dag.

5Herren avskyr alla högfärdiga.

De kommer aldrig undan sitt straff.

6Genom nåd och trofasthet sonas skuld.

Genom Herrens fruktan undviks det onda.

7När en människas liv behagar Herren,

har han fred även med sina fiender.

8Det är bättre att äga lite i rättfärdighet

än att ohederligt skaffa sig mycket.

9Människan planerar sin väg

men Herren leder hennes steg.

10Kungens ord är ett orakel,

han ska inte döma orätt.

11Rätt våg och vikt är från Herren,

alla vikter har han gjort.

12Kungar avskyr onda gärningar,

för det är rättfärdigheten som befäster tronen.

13Rättfärdigt tal behagar kungar,

han värdesätter den som talar sanning.

14Kungens vrede är en dödens budbärare,

men en vis man kan mildra den.

15Ljus uppsyn hos kungen betyder liv.

Hans välvilja är som ett vårregn.

16Att skaffa vishet är mycket bättre än guld,

och gott omdöme mycket bättre än silver.

17De rättsinnigas väg leder bort från det onda.

Den som ger akt på sin väg bevarar sitt liv.

18Stolthet slutar i fördärv

och högfärd leder till fall.

19Det är bättre att vara försynt bland de ödmjuka

än att dela byte med de högmodiga.

20Den som tar vara på ordet finner det goda.

Lycklig är den som förtröstar på Herren.

21Den vise kallas förståndig,

och vältalighet främjar lärdomen.

22De som äger insikt har en källa till liv,

men dumhet är de dåraktigas straff.

23Den vises tankar vägleder hans tal,

det han säger främjar lärdom.

24Vänliga ord är som honung,

njutbara för själen och helande för kroppen.

25En väg som kan synas rätt för en människa

kan ändå leda till döden.

26Arbetarens hunger får honom att arbeta,

hans egen mun driver honom.

27En ondsint man rotar fram det onda,16:27 Grundtextens innebörd är osäker.

och hans prat är som förtärande eld.

28Den falske sår splittring.

Skvaller skiljer vänner åt.

29Den våldsamme lockar sin nästa med sig

och leder honom på orätta vägar.

30Den som tittar under lugg bär på lömska planer,

den som kniper ihop munnen bär något ont inom sig.

31Grått hår är en ärekrona,

något man vinner på rättfärdighetens väg.

32Det är bättre att ha tålamod än att vara en hjälte.

Det är bättre att behärska sig själv än att inta en stad.

33Lotten kastas i knät,

men det är Herren som avgör hur den faller.