New International Version

Proverbs 10:1-32

Proverbs of Solomon

1The proverbs of Solomon:

A wise son brings joy to his father,

but a foolish son brings grief to his mother.

2Ill-gotten treasures have no lasting value,

but righteousness delivers from death.

3The Lord does not let the righteous go hungry,

but he thwarts the craving of the wicked.

4Lazy hands make for poverty,

but diligent hands bring wealth.

5He who gathers crops in summer is a prudent son,

but he who sleeps during harvest is a disgraceful son.

6Blessings crown the head of the righteous,

but violence overwhelms the mouth of the wicked.10:6 Or righteous, / but the mouth of the wicked conceals violence

7The name of the righteous is used in blessings,10:7 See Gen. 48:20.

but the name of the wicked will rot.

8The wise in heart accept commands,

but a chattering fool comes to ruin.

9Whoever walks in integrity walks securely,

but whoever takes crooked paths will be found out.

10Whoever winks maliciously causes grief,

and a chattering fool comes to ruin.

11The mouth of the righteous is a fountain of life,

but the mouth of the wicked conceals violence.

12Hatred stirs up conflict,

but love covers over all wrongs.

13Wisdom is found on the lips of the discerning,

but a rod is for the back of one who has no sense.

14The wise store up knowledge,

but the mouth of a fool invites ruin.

15The wealth of the rich is their fortified city,

but poverty is the ruin of the poor.

16The wages of the righteous is life,

but the earnings of the wicked are sin and death.

17Whoever heeds discipline shows the way to life,

but whoever ignores correction leads others astray.

18Whoever conceals hatred with lying lips

and spreads slander is a fool.

19Sin is not ended by multiplying words,

but the prudent hold their tongues.

20The tongue of the righteous is choice silver,

but the heart of the wicked is of little value.

21The lips of the righteous nourish many,

but fools die for lack of sense.

22The blessing of the Lord brings wealth,

without painful toil for it.

23A fool finds pleasure in wicked schemes,

but a person of understanding delights in wisdom.

24What the wicked dread will overtake them;

what the righteous desire will be granted.

25When the storm has swept by, the wicked are gone,

but the righteous stand firm forever.

26As vinegar to the teeth and smoke to the eyes,

so are sluggards to those who send them.

27The fear of the Lord adds length to life,

but the years of the wicked are cut short.

28The prospect of the righteous is joy,

but the hopes of the wicked come to nothing.

29The way of the Lord is a refuge for the blameless,

but it is the ruin of those who do evil.

30The righteous will never be uprooted,

but the wicked will not remain in the land.

31From the mouth of the righteous comes the fruit of wisdom,

but a perverse tongue will be silenced.

32The lips of the righteous know what finds favor,

but the mouth of the wicked only what is perverse.

Swedish Contemporary Bible

Ordspråksboken 10:1-32

Salomos ordspråk

(10:1—22:16)

1Salomos ordspråk.

En vis son är sin fars glädje

men en dåraktig sin mors sorg.

2Det man skaffat sig på orätt sätt för inget gott med sig,

men rättfärdighet räddar från döden.

3Herren låter inte den rättfärdige hungra,

inte heller låter han den onde få det han vill ha.

4Lata händer gör människan fattig,

men flitiga händer för med sig rikedom.

5En vis son skördar på sommaren,

men en vanartad sover under skördetiden.

6Välsignelser kröner den rättfärdige,

men från den ondes mun flödar våld.

7Den rättfärdiges minne är en välsignelse,

men den ondes namn multnar bort.

8Den vise tar till sig förmaningar,

den som pratar strunt går det illa för.

9En människa med integritet vandrar i trygghet,

men den som går på orätta vägar råkar illa ut.

10Ett listigt blinkande med ögonen sårar andra,

pladder och tomt prat slutar i olycka.10:10 Andra raden här är lika med andra raden i v. 8. Enligt bl.a. Septuaginta lyder andra raden här: en rättfram tillrättavisning leder till frid.

11Den rättfärdiges ord är en källa till liv,

men från de ondas mun kommer våld.

12Hat underblåser gräl,

men kärleken skyler alla brister.

13Vishet finns på den klokes läppar,

men den som saknar vett ska tuktas med ris.

14Den vise sparar på sin kunskap,

men dårens ord inbjuder till fördärv.

15Den rikes förmögenhet är hans fästning,

de fattigas armod blir deras fördärv.

16Vad den rättfärdige förtjänar leder till liv

men den ondes inkomst till synd.

17Den som tar till sig förmaning visar vägen till livet,

men den som struntar i tillrättavisning leder vilse.

18Den som döljer hat är en lögnare

och den som går med skvaller en dåre.

19Den mångordige får svårt att undvika synd,

men den vise förstår att styra sina läppar.

20Den rättfärdiges tal är rent silver,

men de ondas tankar är värdelösa.

21Den rättfärdiges tal ger vägledning åt många,

men dåren leds mot döden av sitt oförstånd.

22Det är Herrens välsignelse som gör någon rik,

egen möda lägger inget därtill.

23En dåres nöje består i att göra det skamliga,

den klokes i att vara vis.

24Det som den onde fruktar händer honom,

och vad de rättfärdiga hoppas på slår in.

25När en storm kommer, sveps den onde bort,

men den rättfärdige står fast förankrad i alla tider.

26Som syra för tänderna och rök i ögonen

är den late för den som anlitar honom.

27Herrens fruktan förlänger livet,

men de ondas år förkortas.

28De rättfärdiga kan se framåt med glädje,

men vad de ogudaktiga hoppas på blir till intet.

29Herrens väg är den rättfärdiges tillflykt

men fördärv för dem som gör orätt.

30De rättfärdiga ska aldrig vackla,

men de onda visas bort ur landet.

31Den rättfärdiges tal flödar av vishet,

men lögnarens mun ska tillslutas.

32Den rättfärdige vet vad som bör sägas,

men de ondas tal är bara fördärv.