New International Version

Genesis 16

Hagar and Ishmael

1Now Sarai, Abram’s wife, had borne him no children. But she had an Egyptian slave named Hagar; so she said to Abram, “The Lord has kept me from having children. Go, sleep with my slave; perhaps I can build a family through her.”

Abram agreed to what Sarai said. So after Abram had been living in Canaan ten years, Sarai his wife took her Egyptian slave Hagar and gave her to her husband to be his wife. He slept with Hagar, and she conceived.

When she knew she was pregnant, she began to despise her mistress. Then Sarai said to Abram, “You are responsible for the wrong I am suffering. I put my slave in your arms, and now that she knows she is pregnant, she despises me. May the Lord judge between you and me.”

“Your slave is in your hands,” Abram said. “Do with her whatever you think best.” Then Sarai mistreated Hagar; so she fled from her.

The angel of the Lord found Hagar near a spring in the desert; it was the spring that is beside the road to Shur. And he said, “Hagar, slave of Sarai, where have you come from, and where are you going?”

“I’m running away from my mistress Sarai,” she answered.

Then the angel of the Lord told her, “Go back to your mistress and submit to her.” 10 The angel added, “I will increase your descendants so much that they will be too numerous to count.”

11 The angel of the Lord also said to her:

“You are now pregnant
    and you will give birth to a son.
You shall name him Ishmael,[a]
    for the Lord has heard of your misery.
12 He will be a wild donkey of a man;
    his hand will be against everyone
    and everyone’s hand against him,
and he will live in hostility
    toward[b] all his brothers.”

13 She gave this name to the Lord who spoke to her: “You are the God who sees me,” for she said, “I have now seen[c] the One who sees me.” 14 That is why the well was called Beer Lahai Roi[d]; it is still there, between Kadesh and Bered.

15 So Hagar bore Abram a son, and Abram gave the name Ishmael to the son she had borne. 16 Abram was eighty-six years old when Hagar bore him Ishmael.

Notas al pie

  1. Genesis 16:11 Ishmael means God hears.
  2. Genesis 16:12 Or live to the east / of
  3. Genesis 16:13 Or seen the back of
  4. Genesis 16:14 Beer Lahai Roi means well of the Living One who sees me.

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 16

Agar şi Ismael

1Sarai, soţia lui Avram, nu-i născuse acestuia copii. Dar ea avea o sclavă egipteancă, pe care o chema Agar, aşa că i-a spus lui Avram: „Domnul m-a oprit să am copii. Intră[a], te rog, la sclava mea; poate voi primi copii prin ea.“ Avram a ascultat-o pe Sarai. Astfel, după ce Avram a locuit zece ani în Canaan, soţia sa, Sarai, a luat-o pe egipteanca Agar, sclava sa, şi i-a dat-o soţului ei, Avram, ca să-i fie soţie. El a intrat la Agar, iar aceasta a rămas însărcinată; când a văzut că a rămas însărcinată, Agar a privit-o cu dispreţ pe stăpâna sa. Atunci Sarai i-a spus lui Avram:

– Fie ca răul care mi se face să cadă peste tine! Ţi-am dat-o în braţe pe sclava mea, iar când a descoperit că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreţ. Domnul să judece între mine şi tine!

Avram i-a răspuns lui Sarai:

– Sclava ta este sub autoritatea ta; trateaz-o aşa cum crezi că este bine!

Sarai a asuprit-o pe Agar, iar aceasta a fugit de la ea. Îngerul Domnului a găsit-o în pustie, lângă un izvor de apă – izvorul de lângă drumul care duce la Şur – şi a întrebat-o:

– Agar, sclava lui Sarai, de unde vii şi unde mergi?

– Fug de stăpâna mea, Sarai, a răspuns ea.

Îngerul Domnului i-a zis:

– Întoarce-te la stăpâna ta şi supune-i-te. 10 Îi voi înmulţi atât de mult pe urmaşii tăi, încât acea mulţime nu va putea fi numărată, a adăugat Îngerul Domnului.

11 Îngerul Domnului i-a mai spus:

– Iată că eşti însărcinată
    şi vei naşte un fiu.
Îi vei pune numele Ismael[b],
    pentru că Domnul a auzit despre asuprirea ta.
12 El va fi ca un măgar sălbatic;
    va fi împotriva tuturor oamenilor,
        şi toţi oamenii vor fi împotriva lui;
va locui separat[c]
    de toţi fraţii săi.

13 Agar L-a numit pe Domnul Care i-a vorbit: „Dumnezeul Care mă vede“[d], zicându-şi: „L-am văzut

într-adevăr aici pe Cel Care mă vede.“[e] 14 De aceea fântâna a fost numită Beer Lahai-Roi[f]; ea se află între Kadeş şi Bered. 15 Agar i-a născut lui Avram un fiu, iar Avram i-a pus numele Ismael. 16 Avram avea optzeci şi şase de ani când Agar i l-a născut pe Ismael.

Notas al pie

  1. Geneza 16:2 Eufemism ebraic cu sensul de a avea relaţii sexuale; în multe locuri din carte
  2. Geneza 16:11 Ismael înseamnă Dumnezeu aude
  3. Geneza 16:12 Sau: la răsărit de; sau: în ostilitate cu (vezi 25:18)
  4. Geneza 16:13 Ebr.: El-Roi
  5. Geneza 16:13 Sensul textului ebraic este nesigur; posibil şi: am văzut spatele Celui Care mă vede. Atitudinea Agarei poate fi şi una de uimire, în ideea că L-a văzut pe Dumnezeu şi încă este în viaţă. Unele traduceri redau acest sens
  6. Geneza 16:14 Beer Lahai-Roi înseamnă Fântâna Celui Viu Care mă vede