New International Version

John 2

Jesus Changes Water Into Wine

1On the third day a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus’ mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus’ mother said to him, “They have no more wine.”

“Woman,[a] why do you involve me?” Jesus replied. “My hour has not yet come.”

His mother said to the servants, “Do whatever he tells you.”

Nearby stood six stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from twenty to thirty gallons.[b]

Jesus said to the servants, “Fill the jars with water”; so they filled them to the brim.

Then he told them, “Now draw some out and take it to the master of the banquet.”

They did so, and the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside 10 and said, “Everyone brings out the choice wine first and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink; but you have saved the best till now.”

11 What Jesus did here in Cana of Galilee was the first of the signs through which he revealed his glory; and his disciples believed in him.

12 After this he went down to Capernaum with his mother and brothers and his disciples. There they stayed for a few days.

Jesus Clears the Temple Courts

13 When it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem. 14 In the temple courts he found people selling cattle, sheep and doves, and others sitting at tables exchanging money. 15 So he made a whip out of cords, and drove all from the temple courts, both sheep and cattle; he scattered the coins of the money changers and overturned their tables. 16 To those who sold doves he said, “Get these out of here! Stop turning my Father’s house into a market!” 17 His disciples remembered that it is written: “Zeal for your house will consume me.”[c]

18 The Jews then responded to him, “What sign can you show us to prove your authority to do all this?”

19 Jesus answered them, “Destroy this temple, and I will raise it again in three days.”

20 They replied, “It has taken forty-six years to build this temple, and you are going to raise it in three days?” 21 But the temple he had spoken of was his body. 22 After he was raised from the dead, his disciples recalled what he had said. Then they believed the scripture and the words that Jesus had spoken.

23 Now while he was in Jerusalem at the Passover Festival, many people saw the signs he was performing and believed in his name.[d] 24 But Jesus would not entrust himself to them, for he knew all people. 25 He did not need any testimony about mankind, for he knew what was in each person.

Notas al pie

  1. John 2:4 The Greek for Woman does not denote any disrespect.
  2. John 2:6 Or from about 75 to about 115 liters
  3. John 2:17 Psalm 69:9
  4. John 2:23 Or in him

Knijga O Kristu

Evanđelje po Ivanu 2

Svadba u Kani

1Dva dana poslije bila je svadba u Kani Galilejskoj, a ondje bijaše i Isusova majka.

Isus i njegovi učenici također su bili pozvani.

Za vrijeme slavlja potrošila se sva zaliha vina, pa majka reče Isusu: 'Nemaju vina.'

'A što bi ti od mene htjela?' odgovori joj Isus. 'Moje vrijeme još nije došlo.'

Njegova majka reče slugama: 'Učinite sve što vam kaže.'

Bilo je ondje šest kamenih posuda. Njih su židovi rabili za obredno pranje, a u svaku je stalo stotinjak litara.[a]

Isus reče slugama da posude do vrha napune vodom.

Kad su to učinili, reče im: 'Sada zahvatite i odnesite ravnatelju stola.' I oni odnesu vino.

Ravnatelj stola nije znao odakle je vino, ali sluge jesu. Ravnatelj okusi vodu pretvorenu u vino i pozove mladoženju.

10 'Vino je izvrsno

11 To čudo u Kani Galilejskoj bilo je prvo javno očitovanje Isusove slave i božanske sile. I njegovi učenici povjeruju da je on zaista Mesija.

12 Nakon svadbe Isus ode na nekoliko dana u Kafarnaum sa svojom majkom, braćom i učenicima.

Isus tjera trgovce iz Hrama

13 Približila se godišnja svetkovina, židovska Pasha, pa Isus ode u Jeruzalem.

14 U dvorištu Hrama zatekne trgovce kako prodaju žrtvene volove, ovce i golubove te mjenjače novca kako sjede za stolovima.

15 Isus zasuče uže u bič te ih sve istjera iz Hrama, istjera ovce i volove, mjenjačima prospe sav novac po podu, a stolove im prevrne.

16 Prodavačima golubova reče: 'Nosite to odavde! Ne pravite sajmište od kuće mojega Oca!'

17 Njegovi se učenici tada prisjete proročanstva iz Svetog pisma: 'Izjeda me revnost za tvoj dom.'

18 'Kojim ih pravom tjeraš van?' pitali su ga židovi. 'Ako imaš ovlast za to, pokaži nam neko čudo kao dokaz.'

19 Isus im odgovori: 'Srušite ovaj Hram, a ja ću ga za tri dana podignuti.'

20 'Što?!' poviču oni. 'Taj se Hram gradio četrdeset šest godina, a ti ćeš ga podignuti u tri dana?'

21 Ali Isus je govorio o hramu svojega tijela.

22 Kad je uskrsnuo, njegovi su se učenici sjetili da je to htio reći, pa su shvatili da se ono što je naveo iz Svetog pisma zaista odnosilo na njega i da se sve obistinilo.

23 Mnogi su povjerovali da je on zaista Mesija jer su vidjeli čuda koja je učinio u Jeruzalemu u vrijeme Pashe.

24 Ali Isus u njih nije imao povjerenja jer ih je dobro poznavao.

25 Nitko mu nije trebao govoriti kakav je čovjek jer je dobro poznavao ljudsku nutrinu.

Notas al pie

  1. Evanđelje po Ivanu 2:6 U grčkome: dvije do tri mjere (75 do 113 litara). Psalam 69:10.