New International Version

James 5:1-20

Warning to Rich Oppressors

1Now listen, you rich people, weep and wail because of the misery that is coming on you. 2Your wealth has rotted, and moths have eaten your clothes. 3Your gold and silver are corroded. Their corrosion will testify against you and eat your flesh like fire. You have hoarded wealth in the last days. 4Look! The wages you failed to pay the workers who mowed your fields are crying out against you. The cries of the harvesters have reached the ears of the Lord Almighty. 5You have lived on earth in luxury and self-indulgence. You have fattened yourselves in the day of slaughter.5:5 Or yourselves as in a day of feasting 6You have condemned and murdered the innocent one, who was not opposing you.

Patience in Suffering

7Be patient, then, brothers and sisters, until the Lord’s coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the autumn and spring rains. 8You too, be patient and stand firm, because the Lord’s coming is near. 9Don’t grumble against one another, brothers and sisters, or you will be judged. The Judge is standing at the door!

10Brothers and sisters, as an example of patience in the face of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord. 11As you know, we count as blessed those who have persevered. You have heard of Job’s perseverance and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy.

12Above all, my brothers and sisters, do not swear—not by heaven or by earth or by anything else. All you need to say is a simple “Yes” or “No.” Otherwise you will be condemned.

The Prayer of Faith

13Is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. 14Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. 15And the prayer offered in faith will make the sick person well; the Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. 16Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective.

17Elijah was a human being, even as we are. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for three and a half years. 18Again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops.

19My brothers and sisters, if one of you should wander from the truth and someone should bring that person back, 20remember this: Whoever turns a sinner from the error of their way will save them from death and cover over a multitude of sins.

Swedish Contemporary Bible

Jakob 5:1-20

Varning till rika människor

1Ni som är rika, gråt och jämra er över den olycka som ska drabba er. 2Er rikedom ska ruttna bort och era kläder ätas av mal. 3Ert guld och silver ska förstöras av rost. Rosten ska vittna mot er och er kropp brännas upp som av eld. Ni har samlat på er rikedomar för den sista tiden. 4Ni har undanhållit lönen för skördearbetarna på era åkrar. Nu ropar de, och skördearbetarnas rop har nått härskarornas5:4 Det hebreiska ordet Sevaot , som kan översättas härskarorna, har i den grekiska texten inte översatts utan bara transkriberats Sabaot. Herres öron.5:4 Jfr v. 2 samt 5 Mos 24:14-15. En sådan egoistisk livsstil förebådade i Gamla testamentet Guds kommande dom vid tidens slut. 5Ni har levt i lyx och överflöd här på jorden. Ni har ätit era hjärtan feta inför slakten.5:5 Jfr Jer 25:34. 6Ni har dömt och dödat den rättfärdige, han gjorde inte motstånd mot er.

Herren Jesus kommer snart tillbaka

7Syskon, vänta tåligt på att Herren ska komma tillbaka. Se hur jordbrukaren tåligt väntar på skörden och ser fram emot höstregn och vårregn. 8Visa tålamod och styrk era hjärtan, ni också, för Herren kommer snart.

9Klaga inte på varandra, syskon, så att ni inte blir dömda. Domaren står redan utanför dörren.

10Syskon, ta profeterna som talat i Herrens namn till ert föredöme när det gäller att lida och visa tålamod. 11Vi prisar ju dem lyckliga som har hållit ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren lät hans liv sluta. Herren är full av medlidande och barmhärtighet.5:11 Jfr Job 42.

12Framför allt, mina syskon, svär inga eder, vare sig vid himlen eller vid jorden eller vid något annat. Säg bara ett enkelt ja eller nej, så att ni inte drabbas av domen.5:12 Jfr vad Jesus säger i Matt 5:33-37.

Bönens kraft

13Om någon av er får lida, ska han be. Och om någon är glad, ska han sjunga glädjesånger. 14Om någon är sjuk, ska han kalla på församlingens ledare, och de ska be för honom och smörja honom med olja i Herrens namn.5:14 Olivolja var en välkänd medicin på den här tiden. Men här användes oljan antagligen som en symbol för att kraften från Herren Jesus skulle bota den sjuke. 15Deras bön, som bes i tro, ska göra den sjuke frisk, och Herren ska resa upp honom. Och om den sjuke har syndat ska han bli förlåten. 16Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra, så att ni kan bli botade.5:16 Förutsättningen för att Gud ska bota en människa är att hon tror på honom och ber om förlåtelse för det onda hon har gjort. Det betyder inte att sjukdomen är ett straff från Gud. Jfr vad Jesus säger i Joh 9:2-3. Den rättfärdiges bön har stor verkan.

17Elia var en människa precis som vi. Men när han ivrigt bad att det inte skulle regna, då regnade det inte i landet på tre och ett halvt år. 18När han sedan bad igen, då kom regnet från himlen, och jorden gav sin skörd.5:18 Jfr 1 Kung 17:1; 18:41-45.

Rädda den som har kommit bort från Jesus

19Mina syskon, om någon av er har kommit bort från sanningen och någon för honom tillbaka, 20så ska ni veta att den som lyckas föra en syndare tillbaka från hans villoväg, han räddar den personen från döden och gör så att många synder blir förlåtna.