New International Version

Hebrews 8

The High Priest of a New Covenant

1Now the main point of what we are saying is this: We do have such a high priest, who sat down at the right hand of the throne of the Majesty in heaven, and who serves in the sanctuary, the true tabernacle set up by the Lord, not by a mere human being.

Every high priest is appointed to offer both gifts and sacrifices, and so it was necessary for this one also to have something to offer. If he were on earth, he would not be a priest, for there are already priests who offer the gifts prescribed by the law. They serve at a sanctuary that is a copy and shadow of what is in heaven. This is why Moses was warned when he was about to build the tabernacle: “See to it that you make everything according to the pattern shown you on the mountain.”[a] But in fact the ministry Jesus has received is as superior to theirs as the covenant of which he is mediator is superior to the old one, since the new covenant is established on better promises.

For if there had been nothing wrong with that first covenant, no place would have been sought for another. But God found fault with the people and said[b]:

“The days are coming, declares the Lord,
    when I will make a new covenant
with the people of Israel
    and with the people of Judah.
It will not be like the covenant
    I made with their ancestors
when I took them by the hand
    to lead them out of Egypt,
because they did not remain faithful to my covenant,
    and I turned away from them,
declares the Lord.
10 This is the covenant I will establish with the people of Israel
    after that time, declares the Lord.
I will put my laws in their minds
    and write them on their hearts.
I will be their God,
    and they will be my people.
11 No longer will they teach their neighbor,
    or say to one another, ‘Know the Lord,’
because they will all know me,
    from the least of them to the greatest.
12 For I will forgive their wickedness
    and will remember their sins no more.”[c]

13 By calling this covenant “new,” he has made the first one obsolete; and what is obsolete and outdated will soon disappear.

Notas al pie

  1. Hebrews 8:5 Exodus 25:40
  2. Hebrews 8:8 Some manuscripts may be translated fault and said to the people.
  3. Hebrews 8:12 Jer. 31:31-34

Swedish Contemporary Bible

Hebrews 8

Jesus är överstepräst i ett nytt förbund

1Huvudpunkten i det vi vill säga är alltså att vi har en överstepräst som sitter på högra sidan av Majestätets tron i himlen [a]2och tjänar i helgedomen, i det sanna förbundstältet, som inte är rest av människor utan av Herren själv.

3En översteprästs uppgift är att bära fram gåvor och offer, och därför måste också denne bära fram något. 4Om han fortfarande var här på jorden skulle han inte vara präst, för här finns det redan präster som bär fram de offer lagen kräver. 5Men dessa tjänar i en helgedom som bara är en ofullständig skuggbild av den som finns i himlen. När Mose skulle resa upp tältet, sa ju Gud till honom: ”Var noga med att göra allt efter den förebild som visats dig på berget.” [b]6Kristus däremot har ett överlägset prästämbete, för han är medlare i ett bättre förbund, som vilar på bättre löften.

7Om det första förbundet hade varit utan brist, hade det inte behövt ersättas med ett annat. 8Men Gud anklagade folket för dess brister och sa:

”Det ska komma en tid, säger Herren,

då jag ingår ett nytt förbund med Israels och Juda folk,[c]

9inte ett sådant förbund som jag ingick med deras förfäder,

när jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egypten.

De höll ju inte fast vid mitt förbund,

och därför brydde jag mig inte om dem längre, säger Herren.

10Men detta är det förbund jag efter denna tid

ska ingå med Israels folk, säger Herren:

Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen

och skriva dem i deras hjärtan.

Jag ska vara deras Gud,

och de ska vara mitt folk.

11Då ska ingen längre behöva undervisa någon annan och säga:

’Lär känna Herren’,

för då ska alla känna mig,

från den minste till den störste.

12För jag ska förlåta dem deras ondska,

och jag ska aldrig mer komma ihåg deras synder.”[d]

13Han talar alltså om ett nytt förbund, och det betyder att det första är föråldrat, och det gamla och föråldrade ska snart försvinna.

Notas al pie

  1. 8:1 Jfr Ps 110:1.
  2. 8:5 Se 2 Mos 25:40.
  3. 8:8 Israels folk blev efter kung Salomo oeniga. De valde två olika kungar och bodde uppdelade i två länder.
  4. 8:12 Se Jer 31:31-34.