New International Version

Hebrews 3

Jesus Greater Than Moses

1Therefore, holy brothers and sisters, who share in the heavenly calling, fix your thoughts on Jesus, whom we acknowledge as our apostle and high priest. He was faithful to the one who appointed him, just as Moses was faithful in all God’s house. Jesus has been found worthy of greater honor than Moses, just as the builder of a house has greater honor than the house itself. For every house is built by someone, but God is the builder of everything. “Moses was faithful as a servant in all God’s house,”[a] bearing witness to what would be spoken by God in the future. But Christ is faithful as the Son over God’s house. And we are his house, if indeed we hold firmly to our confidence and the hope in which we glory.

Warning Against Unbelief

So, as the Holy Spirit says:

“Today, if you hear his voice,
    do not harden your hearts
as you did in the rebellion,
    during the time of testing in the wilderness,
where your ancestors tested and tried me,
    though for forty years they saw what I did.
10 That is why I was angry with that generation;
    I said, ‘Their hearts are always going astray,
    and they have not known my ways.’
11 So I declared on oath in my anger,
    ‘They shall never enter my rest.’ ”[b]

12 See to it, brothers and sisters, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God. 13 But encourage one another daily, as long as it is called “Today,” so that none of you may be hardened by sin’s deceitfulness. 14 We have come to share in Christ, if indeed we hold our original conviction firmly to the very end. 15 As has just been said:

“Today, if you hear his voice,
    do not harden your hearts
    as you did in the rebellion.”[c]

16 Who were they who heard and rebelled? Were they not all those Moses led out of Egypt? 17 And with whom was he angry for forty years? Was it not with those who sinned, whose bodies perished in the wilderness? 18 And to whom did God swear that they would never enter his rest if not to those who disobeyed? 19 So we see that they were not able to enter, because of their unbelief.

Notas al pie

  1. Hebrews 3:5 Num. 12:7
  2. Hebrews 3:11 Psalm 95:7-11
  3. Hebrews 3:15 Psalm 95:7,8

Swedish Contemporary Bible

Hebrews 3

Jesus är mäktigare än Mose

1Heliga syskon, ni som har fått del av en himmelsk kallelse, se på Jesus, som vi ju bekänner som vår apostel och överstepräst.

2Han var trogen mot den som hade utsett honom, på samma sätt som Mose var trogen mot Gud i hela Guds hus[a]. 3Men Jesus har visat sig mer värd att äras än Mose, på samma sätt som en byggmästare måste äras mer än det hus han har byggt. 4För varje hus har en byggmästare, och Gud är byggmästaren som ligger bakom allt.

5Visst var Mose trogen som tjänare i hela Guds hus, för att vittna om det som senare skulle förkunnas. 6Men Kristus[b] är trogen som Son och råder över Guds hus. Och hans hus är vi, om vi bara håller fast vid vår frimodighet och vid hoppet som är vår stolthet.

Varning för otro

7Därför säger den heliga Anden:

”Om ni idag hör hans röst,

8så förhärda inte era hjärtan

som ni gjorde under upproret,

på prövningens dag i öknen

9där era fäder satte mig på prov. De prövade mig

fastän de hade sett mina gärningar 10i fyrtio år.

Därför blev jag förbittrad på detta släkte,

och jag sa: ’De far alltid vilse i sina hjärtan.

De känner inte mina vägar.’

11Därför svor jag i min vrede:

’De ska aldrig komma in i min vila.’ ”[c]

12Se därför upp, syskon, så att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta och vänder sig bort från den levande Guden. 13Uppmuntra varandra varje dag, så länge det heter idag, så att ingen av er förhärdas av syndens lockelser. 14Vi får del av Kristus, om vi ända till slutet håller fast vid den övertygelse vi hade i början. 15Glöm alltså inte varningen:

”Om ni idag hör hans röst,

så förhärda inte era hjärtan

som under upproret.”

16Men vilka var det då som hörde och ändå gjorde uppror? Jo, det var ju alla de som fick lämna Egypten med Mose som ledare. 17Och vilka var det som Gud sedan var förbittrad på under fyrtio år? Jo, det var samma människor som syndade och blev liggande döda i öknen. 18Och vilka gällde eden han svor: ”De ska inte få komma in i min vila?” Jo, det var dessa som vägrade att lyda. 19Vi ser alltså att det var på grund av sin otro som dessa människor inte fick komma in.

Notas al pie

  1. 3:2 Guds hus är Guds folk. Jfr 4 Mos 12:7. Ordet hus återkommer i grekiskan i v. 3-6.
  2. 3:6 Se not till Matt 1:1.
  3. 3:11 Se Ps 95:7-11.