New International Version

Hebrews 2

Warning to Pay Attention

1We must pay the most careful attention, therefore, to what we have heard, so that we do not drift away. For since the message spoken through angels was binding, and every violation and disobedience received its just punishment, how shall we escape if we ignore so great a salvation? This salvation, which was first announced by the Lord, was confirmed to us by those who heard him. God also testified to it by signs, wonders and various miracles, and by gifts of the Holy Spirit distributed according to his will.

Jesus Made Fully Human

It is not to angels that he has subjected the world to come, about which we are speaking. But there is a place where someone has testified:

“What is mankind that you are mindful of them,
    a son of man that you care for him?
You made them a little[a] lower than the angels;
    you crowned them with glory and honor
    and put everything under their feet.”[b][c]

In putting everything under them,[d] God left nothing that is not subject to them.[e] Yet at present we do not see everything subject to them.[f] But we do see Jesus, who was made lower than the angels for a little while, now crowned with glory and honor because he suffered death, so that by the grace of God he might taste death for everyone.

10 In bringing many sons and daughters to glory, it was fitting that God, for whom and through whom everything exists, should make the pioneer of their salvation perfect through what he suffered. 11 Both the one who makes people holy and those who are made holy are of the same family. So Jesus is not ashamed to call them brothers and sisters.[g] 12 He says,

“I will declare your name to my brothers and sisters;
    in the assembly I will sing your praises.”[h]

13 And again,

“I will put my trust in him.”[i]

And again he says,

“Here am I, and the children God has given me.”[j]

14 Since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity so that by his death he might break the power of him who holds the power of death—that is, the devil— 15 and free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. 16 For surely it is not angels he helps, but Abraham’s descendants. 17 For this reason he had to be made like them,[k] fully human in every way, in order that he might become a merciful and faithful high priest in service to God, and that he might make atonement for the sins of the people. 18 Because he himself suffered when he was tempted, he is able to help those who are being tempted.

Notas al pie

 1. Hebrews 2:7 Or them for a little while
 2. Hebrews 2:8 Psalm 8:4-6
 3. Hebrews 2:8 Or You made him a little lower than the angels;/ you crowned him with glory and honor/ and put everything under his feet.”
 4. Hebrews 2:8 Or him
 5. Hebrews 2:8 Or him
 6. Hebrews 2:8 Or him
 7. Hebrews 2:11 The Greek word for brothers and sisters (adelphoi) refers here to believers, both men and women, as part of God’s family; also in verse 12; and in 3:1, 12; 10:19; 13:22.
 8. Hebrews 2:12 Psalm 22:22
 9. Hebrews 2:13 Isaiah 8:17
 10. Hebrews 2:13 Isaiah 8:18
 11. Hebrews 2:17 Or like his brothers

Swedish Contemporary Bible

Hebrews 2

Varning för att överge budskapet om räddning

1Därför måste vi vara noga med att hålla oss till det budskap vi har hört, så att vi inte glider bort ifrån det. 2Redan det budskap som gavs genom änglar gällde, och varje överträdelse och olydnad fick sitt rättvisa straff. 3Hur ska vi då kunna komma undan om vi ignorerar den underbara räddningen? Det var ju Herren själv som först förkunnade den, och vi har sedan fått den bekräftad av dem som lyssnade till honom. 4Gud har också bekräftat den genom tecken och under och olika kraftgärningar och genom att dela ut den heliga Anden efter sin vilja.

Jesus blev människa

5Den kommande världen som vi talar om ska inte styras av änglar. 6Det står ett klart vittnesbörd om detta på ett ställe:

”Vad är då en människa att du tänker på henne,

en människoson, att du lägger märke till honom?

7Du gjorde honom lite lägre än änglarna

och krönte honom med härlighet och ära.

8Allting lade du under hans fötter.”[a]

Och när han lade allting under honom, utelämnade han ingenting. Vi ser dock ännu inte att allting har lagts under honom. 9Men vi ser att Jesus, som var lite lägre än änglarna, nu har krönts med härlighet och ära, därför att han var villig att lida och dö. Genom Guds nåd skulle han möta döden för allas skull.

10När Gud, för vilken och genom vilken allting finns till, ville föra många barn till härlighet, fann han att den som leder många till frälsningen måste fullkomnas genom lidande. 11Både den som helgar och de som helgas har samma ursprung, och därför skäms inte Jesus för att kalla dem sina syskon[b]. 12Han säger:

”Jag ska göra ditt namn känt för mina bröder.

Jag ska prisa dig mitt i församlingen.”[c]

13Vidare:

”Jag hoppas på honom”,

och:

”Se, jag och barnen som Gud har gett mig.”[d]

14Men när nu barnen är människor av kött och blod, måste också han på samma sätt bli en människa, för att genom sin död kunna bryta djävulens makt, han som var Herre över döden. 15Så befriade Jesus alla dem som hela livet varit slavar under sin dödsfruktan. 16Det var ju inte änglar Jesus kom för att hjälpa. Nej, han kom för att hjälpa Abrahams efterkommande[e]. 17Därför måste han på alla sätt bli lik sina syskon, så att han kunde bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och försona folkets synder. 18Och eftersom han själv led när han prövades, kan han hjälpa dem som prövas.

Notas al pie

 1. 2:8 Se Ps 8:5-7 med noter.
 2. 2:11 På grekiska kan ”bröder” även betyda syskon i pluralis. Samma tolkning används genom hela brevet.
 3. 2:12 Se Ps 22:23.
 4. 2:13 Se Jes 8:17-18.
 5. 2:16 Abrahams efterkommande syftar naturligtvis på dem som visar samma tro som han.