New International Version

Hebrews 10

Christ’s Sacrifice Once for All

1The law is only a shadow of the good things that are coming—not the realities themselves. For this reason it can never, by the same sacrifices repeated endlessly year after year, make perfect those who draw near to worship. Otherwise, would they not have stopped being offered? For the worshipers would have been cleansed once for all, and would no longer have felt guilty for their sins. But those sacrifices are an annual reminder of sins. It is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins.

Therefore, when Christ came into the world, he said:

“Sacrifice and offering you did not desire,
    but a body you prepared for me;
with burnt offerings and sin offerings
    you were not pleased.
Then I said, ‘Here I am—it is written about me in the scroll—
    I have come to do your will, my God.’”[a]

First he said, “Sacrifices and offerings, burnt offerings and sin offerings you did not desire, nor were you pleased with them”—though they were offered in accordance with the law. Then he said, “Here I am, I have come to do your will.” He sets aside the first to establish the second. 10 And by that will, we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all.

11 Day after day every priest stands and performs his religious duties; again and again he offers the same sacrifices, which can never take away sins. 12 But when this priest had offered for all time one sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God, 13 and since that time he waits for his enemies to be made his footstool. 14 For by one sacrifice he has made perfect forever those who are being made holy.

15 The Holy Spirit also testifies to us about this. First he says:

16 “This is the covenant I will make with them
    after that time, says the Lord.
I will put my laws in their hearts,
    and I will write them on their minds.”[b]

17 Then he adds:

“Their sins and lawless acts
    I will remember no more.”[c]

18 And where these have been forgiven, sacrifice for sin is no longer necessary.

A Call to Persevere in Faith

19 Therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the Most Holy Place by the blood of Jesus, 20 by a new and living way opened for us through the curtain, that is, his body, 21 and since we have a great priest over the house of God, 22 let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water. 23 Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. 24 And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, 25 not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another—and all the more as you see the Day approaching.

26 If we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sins is left, 27 but only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God. 28 Anyone who rejected the law of Moses died without mercy on the testimony of two or three witnesses. 29 How much more severely do you think someone deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot, who has treated as an unholy thing the blood of the covenant that sanctified them, and who has insulted the Spirit of grace? 30 For we know him who said, “It is mine to avenge; I will repay,”[d] and again, “The Lord will judge his people.”[e] 31 It is a dreadful thing to fall into the hands of the living God.

32 Remember those earlier days after you had received the light, when you endured in a great conflict full of suffering. 33 Sometimes you were publicly exposed to insult and persecution; at other times you stood side by side with those who were so treated. 34 You suffered along with those in prison and joyfully accepted the confiscation of your property, because you knew that you yourselves had better and lasting possessions. 35 So do not throw away your confidence; it will be richly rewarded.

36 You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what he has promised. 37 For,

“In just a little while,
    he who is coming will come
    and will not delay.”[f]

38 And,

“But my righteous[g] one will live by faith.
    And I take no pleasure
    in the one who shrinks back.”[h]

39 But we do not belong to those who shrink back and are destroyed, but to those who have faith and are saved.

Notas al pie

 1. Hebrews 10:7 Psalm 40:6-8 (see Septuagint)
 2. Hebrews 10:16 Jer. 31:33
 3. Hebrews 10:17 Jer. 31:34
 4. Hebrews 10:30 Deut. 32:35
 5. Hebrews 10:30 Deut. 32:36; Psalm 135:14
 6. Hebrews 10:37 Isaiah 26:20; Hab. 2:3
 7. Hebrews 10:38 Some early manuscripts But the righteous
 8. Hebrews 10:38 Hab. 2:4 (see Septuagint)

Swedish Contemporary Bible

Hebrews 10

Jesus Kristus offrade sig en gång för alla

1Lagen ger bara en skugga om allt det goda som skulle komma, inte om tingens verkliga väsen. Därför kan den aldrig genom de offer som år efter år ständigt bärs fram göra dem som träder fram fullkomliga. 2I så fall skulle man ju ha slutat att offra, eftersom de som offrar en gång för alla skulle ha blivit renade och inte längre haft några synder på sitt samvete. 3Men nu fortsätter i stället dessa offer att år efter år påminna om synderna. 4Blod från tjurar och getter kan ju aldrig ta bort synder.

5Därför säger Kristus, när han kommer till världen:

”Offer och gåvor önskade du inte.

Men en kropp har du berett åt mig.

6Brännoffer och syndoffer gladde dig inte.

7Då sa jag:

’Se, här är jag.

I bokrullen står det skrivet om mig.

Jag vill göra din vilja, Gud.’ ”[a]

8För det första säger han: ”Offer och gåvor och brännoffer och syndoffer önskade du inte, och de gladde dig inte”, fastän lagen förutsätter att de bärs fram. 9Sedan säger han: ”Se, jag har kommit för att göra din vilja.” Så upphäver han det första och fastställer det andra. 10Genom Guds vilja har vi helgats i och med att Kristus kropp offrades en gång för alla.

11Varje präst tjänstgör dag efter dag och bär fram samma offer som aldrig kan ta bort några synder. 12Men Jesus bar fram ett enda offer för synden för alla tider och har sedan satt sig ner på Guds högra sida, 13och där väntar han nu på att hans fiender ska läggas som en pall under hans fötter. [b]14Genom ett enda offer har han ju för all framtid fullkomnat dem som blir heliga.

15Den heliga Anden vittnar också om detta för oss. Han säger först:

16”Detta är det förbund jag ska ingå med dem

efter de där dagarna, säger Herren:

Jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan

och skriva dem i deras sinne.”

17Sedan tillägger han:

”Jag ska aldrig mer komma ihåg

deras synder och överträdelser.”[c]

18Så när synderna nu har blivit förlåtna, behövs det ju inga fler offer.

Varning för att överge tron på Jesus

19Tack vare Jesus blod kan vi nu, syskon, frimodigt gå in i helgedomen [d]20på den nya, levande väg som öppnats för oss genom förhänget, hans kropp.[e]

21Så när vi nu har en stor överstepräst över Guds folk, 22låt oss då gå fram med uppriktigt hjärta, i trons fulla övertygelse, med hjärtat renat från ett ont samvete och kroppen tvättad i rent vatten[f]. 23Låt oss stadigt hålla fast vid hoppet vi bekänner oss till, för han som gett oss löftena är trofast. 24Låt oss också ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. 25Låt oss inte överge våra samlingar, så som vissa brukar göra. Låt oss i stället uppmuntra varandra, särskilt som ni ser att dagen närmar sig.

26Om vi med vett och vilja fortsätter att synda efter att vi har lärt känna sanningen, då finns det inte längre något offer för synderna. 27Nej, då väntar en fruktansvärd dom och en förtärande eld som ska utplåna Guds fiender. 28Redan den som vägrade att lyda Moses lag blev skoningslöst dödad, om två eller tre vittnen kunde bevisa hans skuld. 29Hur mycket värre ska då inte straffet bli för den som trampar på Guds Son, vanhelgar förbundsblodet som han helgades i, och smädar nådens Ande? 30Vi känner ju honom som har sagt: ”Hämnden är min, och jag ska straffa dem”, och: ”Herren ska skaffa rätt åt sitt folk.” [g]31Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer.

32Tänk tillbaka på hur det var under den första tiden, när ni just hade blivit upplysta. Då höll ni ut under stora och svåra lidanden. 33Ni blev hånade, misshandlade och förlöjligade inför människor, och ni ställde också solidariskt upp för andra som blev utsatta för samma sak. 34Ni led med dem som kastades i fängelse, och när man tog era ägodelar var ni ändå glada, eftersom ni visste att ni ägde något bättre, något som består.

35Fortsätt att vara lika frimodiga. Det ger en stor belöning. 36Det krävs uthållighet av er för att ni ska kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat.

37”Om en kort tid kommer han som ska komma.

Han ska inte dröja.

38Men min rättfärdige ska leva genom tro.

Om han däremot drar sig undan

är han till ingen glädje för mig mer.”[h]

39Men vi tillhör inte dem som drar sig undan och går förlorade. Nej, vi tillhör dem som tror och räddar sitt liv.

Notas al pie

 1. 10:7 Se Ps 40:7-9.
 2. 10:13 Jfr Ps 110:1.
 3. 10:17 Se Jer 31:33-34.
 4. 10:19 Jfr 9:2-5.
 5. 10:20 Jfr Matt 27:50-51.
 6. 10:22 Det rena vattnet syftar på den rituella tvättning de judiska prästerna fick gå igenom innan de skulle tjäna Gud, och i kristen symbolik på dopet.
 7. 10:30 Se 5 Mos 32:36.
 8. 10:38 Se Hab 2:3-4.