New International Version

Ezra 10:1-44

The People’s Confession of Sin

1While Ezra was praying and confessing, weeping and throwing himself down before the house of God, a large crowd of Israelites—men, women and children—gathered around him. They too wept bitterly. 2Then Shekaniah son of Jehiel, one of the descendants of Elam, said to Ezra, “We have been unfaithful to our God by marrying foreign women from the peoples around us. But in spite of this, there is still hope for Israel. 3Now let us make a covenant before our God to send away all these women and their children, in accordance with the counsel of my lord and of those who fear the commands of our God. Let it be done according to the Law. 4Rise up; this matter is in your hands. We will support you, so take courage and do it.”

5So Ezra rose up and put the leading priests and Levites and all Israel under oath to do what had been suggested. And they took the oath. 6Then Ezra withdrew from before the house of God and went to the room of Jehohanan son of Eliashib. While he was there, he ate no food and drank no water, because he continued to mourn over the unfaithfulness of the exiles.

7A proclamation was then issued throughout Judah and Jerusalem for all the exiles to assemble in Jerusalem. 8Anyone who failed to appear within three days would forfeit all his property, in accordance with the decision of the officials and elders, and would himself be expelled from the assembly of the exiles.

9Within the three days, all the men of Judah and Benjamin had gathered in Jerusalem. And on the twentieth day of the ninth month, all the people were sitting in the square before the house of God, greatly distressed by the occasion and because of the rain. 10Then Ezra the priest stood up and said to them, “You have been unfaithful; you have married foreign women, adding to Israel’s guilt. 11Now honor10:11 Or Now make confession to the Lord, the God of your ancestors, and do his will. Separate yourselves from the peoples around you and from your foreign wives.”

12The whole assembly responded with a loud voice: “You are right! We must do as you say. 13But there are many people here and it is the rainy season; so we cannot stand outside. Besides, this matter cannot be taken care of in a day or two, because we have sinned greatly in this thing. 14Let our officials act for the whole assembly. Then let everyone in our towns who has married a foreign woman come at a set time, along with the elders and judges of each town, until the fierce anger of our God in this matter is turned away from us.” 15Only Jonathan son of Asahel and Jahzeiah son of Tikvah, supported by Meshullam and Shabbethai the Levite, opposed this.

16So the exiles did as was proposed. Ezra the priest selected men who were family heads, one from each family division, and all of them designated by name. On the first day of the tenth month they sat down to investigate the cases, 17and by the first day of the first month they finished dealing with all the men who had married foreign women.

Those Guilty of Intermarriage

18Among the descendants of the priests, the following had married foreign women:

From the descendants of Joshua son of Jozadak, and his brothers: Maaseiah, Eliezer, Jarib and Gedaliah. 19(They all gave their hands in pledge to put away their wives, and for their guilt they each presented a ram from the flock as a guilt offering.)

20From the descendants of Immer:

Hanani and Zebadiah.

21From the descendants of Harim:

Maaseiah, Elijah, Shemaiah, Jehiel and Uzziah.

22From the descendants of Pashhur:

Elioenai, Maaseiah, Ishmael, Nethanel, Jozabad and Elasah.

23Among the Levites:

Jozabad, Shimei, Kelaiah (that is, Kelita), Pethahiah, Judah and Eliezer.

24From the musicians:

Eliashib.

From the gatekeepers:

Shallum, Telem and Uri.

25And among the other Israelites:

From the descendants of Parosh:

Ramiah, Izziah, Malkijah, Mijamin, Eleazar, Malkijah and Benaiah.

26From the descendants of Elam:

Mattaniah, Zechariah, Jehiel, Abdi, Jeremoth and Elijah.

27From the descendants of Zattu:

Elioenai, Eliashib, Mattaniah, Jeremoth, Zabad and Aziza.

28From the descendants of Bebai:

Jehohanan, Hananiah, Zabbai and Athlai.

29From the descendants of Bani:

Meshullam, Malluk, Adaiah, Jashub, Sheal and Jeremoth.

30From the descendants of Pahath-Moab:

Adna, Kelal, Benaiah, Maaseiah, Mattaniah, Bezalel, Binnui and Manasseh.

31From the descendants of Harim:

Eliezer, Ishijah, Malkijah, Shemaiah, Shimeon, 32Benjamin, Malluk and Shemariah.

33From the descendants of Hashum:

Mattenai, Mattattah, Zabad, Eliphelet, Jeremai, Manasseh and Shimei.

34From the descendants of Bani:

Maadai, Amram, Uel, 35Benaiah, Bedeiah, Keluhi, 36Vaniah, Meremoth, Eliashib, 37Mattaniah, Mattenai and Jaasu.

38From the descendants of Binnui:10:37,38 See Septuagint (also 1 Esdras 9:34); Hebrew Jaasu 38 and Bani and Binnui,

Shimei, 39Shelemiah, Nathan, Adaiah, 40Maknadebai, Shashai, Sharai, 41Azarel, Shelemiah, Shemariah, 42Shallum, Amariah and Joseph.

43From the descendants of Nebo:

Jeiel, Mattithiah, Zabad, Zebina, Jaddai, Joel and Benaiah.

44All these had married foreign women, and some of them had children by these wives.10:44 Or and they sent them away with their children

Nouă Traducere În Limba Română

Ezra 10:1-44

1În timp ce Ezra se ruga și mărturisea plângând și stând plecat în fața Casei lui Dumnezeu, s‑a strâns la el o mare adunare de bărbați, de femei și de copii din Israel, căci poporul plângea cu amar. 2Atunci Șecania, fiul lui Iehiel, dintre urmașii lui Elam, a luat cuvântul și i‑a zis lui Ezra: „I‑am fost necredincioși Dumnezeului nostru, căsătorindu‑ne cu femei străine, care fac parte din popoarele țării! Dar, în pofida acestui lucru, încă mai există speranță pentru Israel! 3Să încheiem acum un legământ cu Dumnezeul nostru, angajându‑ne să izgonim toate femeile acestea și pe cei ce li s‑au născut, potrivit cu sfatul stăpânului meu și a celor ce se tem de porunca Dumnezeului nostru. Să se facă după Lege. 4Ridică‑te, căci este obligația ta, iar noi vom fi alături de tine! Fii tare și lucrează!“

5Ezra s‑a ridicat și le‑a pus pe căpeteniile preoților și ale leviților și pe tot Israelul să jure că vor face ce s‑a hotărât. Și ei au jurat. 6Ezra s‑a retras dinaintea Casei lui Dumnezeu și s‑a dus în odaia lui Iehohanan, fiul lui Eliașib. Când a intrat acolo, n‑a mâncat pâine și n‑a băut apă, căci bocea din cauza necredincioșiei celor ce fuseseră în captivitate. 7Au răspândit în Iuda și în Ierusalim vestea ca toți fiii exilului să se strângă la Ierusalim, 8urmând ca, potrivit sfatului căpeteniilor și al bătrânilor, toți aceia care nu vor veni în trei zile să fie deposedați8 Ebr.: haram/herem, termen care se referă la un lucru, un animal sau o persoană care erau închinate irevocabil Domnului. Ceea ce era herem îi aparținea de acum Domnului, fiind interzis uzului profan. Așadar, bunurile confiscate erau puse cel mai probabil la dispoziția Templului. de toate bunurile și să fie separați de adunarea celor întorși din captivitate.

9În trei zile, toți bărbații lui Iuda și ai lui Beniamin s‑au strâns la Ierusalim – era a douăzecea zi a lunii a noua. Tot poporul stătea în locul deschis dinaintea Casei lui Dumnezeu, tremurând din cauza veștii și din cauza ploilor.

10Preotul Ezra s‑a ridicat și le‑a zis:

– Ați fost necredincioși și v‑ați căsătorit cu femei străine, adăugând astfel la vina lui Israel. 11Dați slavă11 O provocare solemnă la mărturisire (vezi Ios. 7:19 și nota). acum Domnului, Dumnezeul părinților voștri, și împliniți voia Lui! Separați‑vă de popoarele din țară și de femei străine.

12Toată adunarea a răspuns cu glas tare:

– Vom face precum ne‑ai spus. 13Poporul însă este numeros, iar vremea este ploioasă și nu putem sta afară. De altfel, aceasta nu este o treabă de o zi sau două, căci sunt mulți printre noi care au păcătuit în această privință. 14Să rămână căpeteniile noastre în locul întregii adunări. Apoi toți cei din cetățile noastre care și‑au luat femei străine să vină la date stabilite împreună cu bătrânii și cu judecătorii din fiecare cetate, până se va abate de la noi mânia aprigă a Dumnezeului nostru cu privire la acest lucru.

15Doar Ionatan, fiul lui Asael, și Iahzeia, fiul lui Tikva, au stat împotriva acestei hotărâri, ei fiind susținuți de Meșulam și de levitul Șabtai. 16Fiii exilului au făcut întocmai. Au pus deoparte pe preotul Ezra și pe căpeteniile părintești, potrivit familiilor părinților lor, toți desemnați pe nume, și s‑au așezat să cerceteze problema în prima zi a lunii a zecea. 17În prima zi a lunii întâi au terminat de cercetat pe toți bărbații care se căsătoriseră cu femei străine.

Cei vinovați de căsătorii mixte

18Dintre urmașii preoților, iată‑i pe cei pe care i‑au găsit căsătoriți cu femei străine:

Dintre urmașii lui Iosua, fiul lui Ioțadak, și dintre frații săi:

Maaseia, Eliezer, Iarib și Ghedalia. 19Ei s‑au înțeles să le alunge pe soțiile lor și au adus pentru vina lor un berbec din turmă ca jertfă pentru vină.

20Dintre urmașii lui Imer:

Hanani și Zebadia;

21dintre urmașii lui Harim:

Maaseia, Ilie, Șemaia, Iehiel și Uzia;

22dintre urmașii lui Pașhur:

Elioenai, Maaseia, Ismael, Netanel, Iozabad și Elasa;

23dintre leviți:

Iozabad, Șimei, Chelaia, – numit și Chelita –, Petahia, Iuda și Eliezer;

24dintre cântăreți:

Eliașib;

dintre portari:

Șalum, Telem și Uri.

25Dintre ceilalți din Israel:

Dintre urmașii lui Paroș:

Ramia, Izia, Malchia, Miyamin, Elazar, Malchia și Benaia.

26Dintre urmașii lui Elam:

Matania, Zaharia, Iehiel, Abdi, Ieremot și Ilie.

27Dintre urmașii lui Zatu:

Elioenai, Eliașib, Matania, Ieremot, Zabad și Aziza.

28Dintre urmașii lui Bebai:

Iehohanan, Hanania, Zabai și Atlai.

29Dintre urmașii lui Bani:

Meșulam, Maluh, Adaia, Iașub, Șeal și Ieremot.

30Dintre urmașii lui Pahat-Moab:

Adna, Chelal, Benaia, Maaseia, Matania, Bețalel, Binui și Manase.

31Dintre urmașii lui Harim:

Eliezer, Ișia, Malchia, Șemaia, Simeon, 32Beniamin, Maluh și Șemaria.

33Dintre urmașii lui Hașum:

Matnai, Matata, Zabad, Elifelet, Ieremai, Manase și Șimei.

34Dintre urmașii lui Bani:

Maadai, Amram, Uel, 35Benaia, Bedia, Cheluhu, 36Vania, Meremot, Eliașib, 37Matania, Matnai, Iaasai, 38Bani, Binui, Șimei, 39Șelemia, Natan, Adaia, 40Mahnadebai, Șașai, Șarai, 41Azarel, Șelemia, Șemaria, 42Șalum, Amaria și Iosif.

43Dintre urmașii lui Nebo:

Ieiel, Matitia, Zabad, Zebina, Iadai, Ioel și Benaia.

44Toți aceștia se căsătoriseră cu femei străine, și unii chiar avuseseră fii cu ele.44 Sau: însă le‑au alungat, împreună cu copiii lor.