New International Version

Exodus 17

Water From the Rock

1The whole Israelite community set out from the Desert of Sin, traveling from place to place as the Lord commanded. They camped at Rephidim, but there was no water for the people to drink. So they quarreled with Moses and said, “Give us water to drink.”

Moses replied, “Why do you quarrel with me? Why do you put the Lord to the test?”

But the people were thirsty for water there, and they grumbled against Moses. They said, “Why did you bring us up out of Egypt to make us and our children and livestock die of thirst?”

Then Moses cried out to the Lord, “What am I to do with these people? They are almost ready to stone me.”

The Lord answered Moses, “Go out in front of the people. Take with you some of the elders of Israel and take in your hand the staff with which you struck the Nile, and go. I will stand there before you by the rock at Horeb. Strike the rock, and water will come out of it for the people to drink.” So Moses did this in the sight of the elders of Israel. And he called the place Massah[a] and Meribah[b] because the Israelites quarreled and because they tested the Lord saying, “Is the Lord among us or not?”

The Amalekites Defeated

The Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Moses said to Joshua, “Choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on top of the hill with the staff of God in my hands.”

10 So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered, and Moses, Aaron and Hur went to the top of the hill. 11 As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning, but whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. 12 When Moses’ hands grew tired, they took a stone and put it under him and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up—one on one side, one on the other—so that his hands remained steady till sunset. 13 So Joshua overcame the Amalekite army with the sword.

14 Then the Lord said to Moses, “Write this on a scroll as something to be remembered and make sure that Joshua hears it, because I will completely blot out the name of Amalek from under heaven.”

15 Moses built an altar and called it The Lord is my Banner. 16 He said, “Because hands were lifted up against[c] the throne of the Lord,[d] the Lord will be at war against the Amalekites from generation to generation.”

Notas al pie

  1. Exodus 17:7 Massah means testing.
  2. Exodus 17:7 Meribah means quarreling.
  3. Exodus 17:16 Or to
  4. Exodus 17:16 The meaning of the Hebrew for this clause is uncertain.

Nouă Traducere În Limba Română

Exodul 17

Apa din stâncă şi victoria împotriva lui Amalek

1Întreaga adunare a israeliţilor a plecat din pustia Sin, călătorind din loc în loc[a], după cum le-a poruncit Domnul. Ei şi-au aşezat tabăra la Refidim; acolo nu era apă de băut pentru popor. Poporul s-a certat cu Moise şi i-a zis:

– Dă-ne apă să bem!

Moise le-a răspuns:

– De ce vă certaţi cu mine? De ce Îl ispitiţi pe Domnul?

Poporul stătea acolo însetat şi cârtea împotriva lui Moise, zicându-i:

– De ce ne-ai scos din Egipt? Ca să ne faci să murim aici de sete cu tot cu copii şi cu vite?

Moise a strigat către Domnul, zicându-I:

– Ce să fac cu acest popor? Sunt gata să mă omoare cu pietre!

Domnul i-a răspuns lui Moise:

– Du-te înaintea poporului şi ia cu tine pe câţiva din sfatul bătrânilor lui Israel; ia în mână toiagul cu care ai lovit Nilul şi du-te. Eu voi sta acolo, înaintea ta, la stâncă, în Horeb. Loveşte stânca şi din ea va ieşi apă; astfel, poporul va putea să bea.

Moise a făcut întocmai înaintea sfatului bătrânilor lui Israel. El a numit locul acela „Masa şi Meriba“[b], pentru că acolo israeliţii s-au certat şi L­au testat pe Domnul, zicând: „Este oare Domnul cu noi sau nu?“

După aceea a venit Amalek şi s-a luptat cu Israel la Refidim. Moise i-a zis lui Iosua: „Alege câţiva oameni dintre noi şi du-te să te lupţi cu Amalek. Mâine voi sta pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână.“ 10 Iosua a făcut precum i-a zis Moise şi s-a luptat cu Amalek, în timp ce Moise, Aaron şi Hur s-au urcat pe vârful dealului. 11 Când Moise îşi ţinea mâinile sus, Israel era mai tare; când el îşi lăsa mâinile jos, era mai tare Amalek. 12 La un moment dat mâinile lui Moise au obosit; atunci Aaron şi Hur au luat o piatră, l­au aşezat pe ea, după care au început să-i sprijine mâinile, unul de-o parte, iar altul de cealaltă parte. Mâinile lui au rămas întinse până la apusul soarelui. 13 Şi Iosua l-a biruit cu ajutorul sabiei pe Amalek şi pe poporul acestuia. 14 Atunci Domnul i-a zis lui Moise: „Scrie lucrul acesta într-un sul ca o aducere-aminte şi citeşte-l în auzul lui Iosua: «Voi şterge pomenirea lui Amalek de sub ceruri.»“ 15 Moise a zidit un altar şi l-a numit „Domnul este steagul meu“[c], 16 zicând: „Pentru că o mână s-a ridicat spre tronul Domnului,[d] Domnul va purta război împotriva lui Amalek din generaţie în generaţie.“

Notas al pie

  1. Exodul 17:1 Vezi Num. 33:12-14
  2. Exodul 17:7 „Masa şi Meriba“ înseamnă „Testare şi Ceartă“
  3. Exodul 17:15 Ebr.: YHWH Nissi
  4. Exodul 17:16 Cu referire la mâinile lui Moise, ce au fost ridicate în timpul luptei (17:11). Sensul în ebraică al propoziţiei este nesigur. Unele traduceri redau: Pentru că o mână s-a ridicat împotriva tronului Domnului, referindu-se astfel la Amalek