New International Version

Ephesians 6:1-24

1Children, obey your parents in the Lord, for this is right. 2“Honor your father and mother”—which is the first commandment with a promise— 3“so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth.”6:3 Deut. 5:16

4Fathers,6:4 Or Parents do not exasperate your children; instead, bring them up in the training and instruction of the Lord.

5Slaves, obey your earthly masters with respect and fear, and with sincerity of heart, just as you would obey Christ. 6Obey them not only to win their favor when their eye is on you, but as slaves of Christ, doing the will of God from your heart. 7Serve wholeheartedly, as if you were serving the Lord, not people, 8because you know that the Lord will reward each one for whatever good they do, whether they are slave or free.

9And masters, treat your slaves in the same way. Do not threaten them, since you know that he who is both their Master and yours is in heaven, and there is no favoritism with him.

The Armor of God

10Finally, be strong in the Lord and in his mighty power. 11Put on the full armor of God, so that you can take your stand against the devil’s schemes. 12For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. 13Therefore put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. 14Stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, 15and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. 16In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. 17Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God.

18And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord’s people. 19Pray also for me, that whenever I speak, words may be given me so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel, 20for which I am an ambassador in chains. Pray that I may declare it fearlessly, as I should.

Final Greetings

21Tychicus, the dear brother and faithful servant in the Lord, will tell you everything, so that you also may know how I am and what I am doing. 22I am sending him to you for this very purpose, that you may know how we are, and that he may encourage you.

23Peace to the brothers and sisters,6:23 The Greek word for brothers and sisters (adelphoi) refers here to believers, both men and women, as part of God’s family. and love with faith from God the Father and the Lord Jesus Christ. 24Grace to all who love our Lord Jesus Christ with an undying love.6:24 Or Grace and immortality to all who love our Lord Jesus Christ.

Nouă Traducere În Limba Română

Efeseni 6:1-24

1Copiilor, ascultați în Domnul de părinții voștri, pentru că așa este drept! 2„Cinstește‑i pe tatăl tău și pe mama ta“ este prima poruncă însoțită de o promisiune: 3„pentru ca să‑ți fie bine și să fii longeviv pe pământ!“3 Vezi Deut. 5:16.

4Părinților4 Sau: Taților., nu vă provocați copiii la mânie, ci creșteți‑i în disciplina și învățătura Domnului!

5Sclavilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cutremur, în sinceritatea inimii voastre, ca de Cristos, 6nu doar când sunteți văzuți de ei, ca niște oameni care caută să placă altora, ci ca niște robi ai lui Cristos, făcând din suflet voia lui Dumnezeu. 7Slujiți cu bunăvoință, ca pentru Domnul, și nu ca pentru oameni, 8știind că fiecare, dacă face ceea ce este bine, va primi la fel de la Domnul, fie că este sclav, fie că este om liber.

9Stăpânilor, faceți‑le și voi la fel, renunțând la amenințări, știind că Domnul lor și al vostru este în ceruri și înaintea Lui nu este părtinire.

Armura lui Dumnezeu

10În cele din urmă, întăriți‑vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. 11Îmbrăcați toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotriva uneltirilor diavolului. 12Căci noi nu luptăm împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva conducerilor, împotriva autorităților, împotriva puterilor acestui veac întunecat, împotriva duhurilor răutății din locurile cerești. 13De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și, după ce ați înfăptuit totul, să rămâneți în picioare. 14Așadar, stați fermi, având coapsele încinse cu adevărul, fiind îmbrăcați cu platoșa dreptății 15și având picioarele încălțate cu râvna15 Termenul grecesc se referă la starea în care se află soldatul gata pregătit de război, starea de alertă constantă înainte de o mare confruntare armată. Evangheliei păcii. 16Pe lângă acestea, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile aprinse ale celui rău. 17Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.

18Rugați‑vă în orice vreme în Duhul, aducând18 Lit.: prin. tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții. 19Rugați‑vă și pentru mine, pentru ca, atunci când vorbesc, să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscută, cu îndrăzneală, taina Evangheliei, 20al cărei ambasador în lanțuri sunt. Rugați‑vă să vorbesc cu îndrăzneală, așa cum trebuie.

Salutări finale

21Ca să știți și voi lucrurile privitoare la mine și ce fac, vă va spune totul Tyhikos, preaiubitul frate și slujitor credincios în Domnul. 22L‑am trimis la voi tocmai pentru aceasta, ca să cunoașteți detalii despre noi și să vă încurajeze inimile.

23Pace fraților, dragoste și credință de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul Isus Cristos! 24Harul să fie cu toți cei care‑L iubesc pe Domnul nostru Isus Cristos în curăție! Amin.