Amos 2 – NIV & NTLR

New International Version

Amos 2:1-16

1This is what the Lord says:

“For three sins of Moab,

even for four, I will not relent.

Because he burned to ashes

the bones of Edom’s king,

2I will send fire on Moab

that will consume the fortresses of Kerioth.2:2 Or of her cities

Moab will go down in great tumult

amid war cries and the blast of the trumpet.

3I will destroy her ruler

and kill all her officials with him,”

says the Lord.

4This is what the Lord says:

“For three sins of Judah,

even for four, I will not relent.

Because they have rejected the law of the Lord

and have not kept his decrees,

because they have been led astray by false gods,2:4 Or by lies

the gods2:4 Or lies their ancestors followed,

5I will send fire on Judah

that will consume the fortresses of Jerusalem.”

Judgment on Israel

6This is what the Lord says:

“For three sins of Israel,

even for four, I will not relent.

They sell the innocent for silver,

and the needy for a pair of sandals.

7They trample on the heads of the poor

as on the dust of the ground

and deny justice to the oppressed.

Father and son use the same girl

and so profane my holy name.

8They lie down beside every altar

on garments taken in pledge.

In the house of their god

they drink wine taken as fines.

9“Yet I destroyed the Amorites before them,

though they were tall as the cedars

and strong as the oaks.

I destroyed their fruit above

and their roots below.

10I brought you up out of Egypt

and led you forty years in the wilderness

to give you the land of the Amorites.

11“I also raised up prophets from among your children

and Nazirites from among your youths.

Is this not true, people of Israel?”

declares the Lord.

12“But you made the Nazirites drink wine

and commanded the prophets not to prophesy.

13“Now then, I will crush you

as a cart crushes when loaded with grain.

14The swift will not escape,

the strong will not muster their strength,

and the warrior will not save his life.

15The archer will not stand his ground,

the fleet-footed soldier will not get away,

and the horseman will not save his life.

16Even the bravest warriors

will flee naked on that day,”

declares the Lord.

Nouă Traducere În Limba Română

Amos 2:1-16

Judecată împotriva Moabului

1Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei fărădelegi ale Moabului,

ba chiar pentru patru,

nu‑Mi voi retrage mânia,

pentru că a ars până și oasele regelui Edomului,

făcându‑le scrum.1 În sensul că nu a permis ca acesta să fie înmormântat în mod onorabil.

2Voi trimite foc în Moab,

care va mistui fortărețele Cheriotului.2 Sau: cetăților.

Moab va muri în mijlocul încleștării,

în mijlocul strigătelor de război și al sunetului de trâmbiță2 Ebr.: șofar, un instrument de suflat făcut din corn de berbec (ebr.: yyobel), care nu avea o funcție muzicală, ci era folosit pentru a transmite anumite semnale în închinare, în adunările publice sau în război..

3Îl voi nimici pe judecător din mijlocul lui

și îi voi ucide toate căpeteniile împreună cu el,“ zice Domnul.

Judecată împotriva lui Iuda

4Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei fărădelegi ale lui Iuda,

ba chiar pentru patru,

nu‑Mi voi retrage mânia,

pentru că au respins Legea Domnului

și n‑au păzit hotărârile Lui

și pentru că s‑au lăsat duși în rătăcire

de idolii lor mincinoși,

după care au umblat și părinții lor.

5Voi trimite foc în Iuda

și va mistui fortărețele Ierusalimului.“

Judecată împotriva Israelului

6Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei fărădelegi ale lui Israel,

ba chiar pentru patru,

nu‑Mi voi retrage mânia,

pentru că l‑au vândut pe cel drept pe arginți,

iar pe cel nevoiaș – pentru o pereche de sandale.

7Ei calcă în picioare, în pulberea pământului,

capetele celor săraci7 Sensul celor două versuri este nesigur. Sau: Ei calcă în picioare, cum ar călca pulberea pământului, capetele celor săraci; sau Ei tânjesc după pulberea pământului de pe capetele celor săraci, în ideea că sunt așa de lacomi încât nici măcar atât nu i‑ar lăsa celui sărac. Sau Ei tânjesc să vadă pulberea pământului pe capetele celor săraci.

și dau la o parte dreptul celor sărmani7 Sensul versului este nesigur..

Și fiul, și tatăl merg la aceeași fată,

ca să batjocorească astfel Numele Meu cel sfânt.7 Vezi Lev. 18:7-8.

8Pe hainele luate drept garanție,

se tolănesc lângă orice altar,8 Vezi Ex. 22:26-27; Deut. 24:12-13, 17.

iar vinul luat din amenzi8 Sau: despăgubiri; sau: restituiri, pretinse în mod nedrept.

îl beau în casa dumnezeilor lor.

9Eu i‑am nimicit pe amoriți dinaintea lor,

care erau cât cedrii de înalți

și puternici ca stejarii.

Deasupra, le‑am nimicit roadele,

iar dedesubt – rădăcinile.

10Eu v‑am scos din țara Egiptului

și v‑am purtat prin pustie timp de patruzeci de ani,

ca să vă dau în stăpânire țara amoriților.

11Am ridicat profeți dintre fiii voștri

și nazirei11 Vezi Num. 6:1-21; Jud. 13:5. dintre tinerii voștri.

Nu este așa, fii ai lui Israel? zice Domnul.

12Dar voi le‑ați dat nazireilor să bea vin

și le‑ați poruncit profeților: «Nu profețiți!»

13Iată, vă voi clătina

așa cum se clatină carul

când este plin cu snopi.

14Cel iute nu va putea să fugă,

cel tare nu se va putea baza pe tăria lui,

iar cel viteaz nu‑și va putea scăpa viața.

15Cel ce mânuiește arcul nu va putea să țină piept,

cel iute de picioare nu va putea scăpa,

iar călărețul nu‑și va putea salva viața.

16Chiar și cel mai curajos dintre viteji

va fugi în pielea goală în ziua aceea,“ zice Domnul.