Amos 2 – NIV & BPH

New International Version

Amos 2:1-16

1This is what the Lord says:

“For three sins of Moab,

even for four, I will not relent.

Because he burned to ashes

the bones of Edom’s king,

2I will send fire on Moab

that will consume the fortresses of Kerioth.2:2 Or of her cities

Moab will go down in great tumult

amid war cries and the blast of the trumpet.

3I will destroy her ruler

and kill all her officials with him,”

says the Lord.

4This is what the Lord says:

“For three sins of Judah,

even for four, I will not relent.

Because they have rejected the law of the Lord

and have not kept his decrees,

because they have been led astray by false gods,2:4 Or by lies

the gods2:4 Or lies their ancestors followed,

5I will send fire on Judah

that will consume the fortresses of Jerusalem.”

Judgment on Israel

6This is what the Lord says:

“For three sins of Israel,

even for four, I will not relent.

They sell the innocent for silver,

and the needy for a pair of sandals.

7They trample on the heads of the poor

as on the dust of the ground

and deny justice to the oppressed.

Father and son use the same girl

and so profane my holy name.

8They lie down beside every altar

on garments taken in pledge.

In the house of their god

they drink wine taken as fines.

9“Yet I destroyed the Amorites before them,

though they were tall as the cedars

and strong as the oaks.

I destroyed their fruit above

and their roots below.

10I brought you up out of Egypt

and led you forty years in the wilderness

to give you the land of the Amorites.

11“I also raised up prophets from among your children

and Nazirites from among your youths.

Is this not true, people of Israel?”

declares the Lord.

12“But you made the Nazirites drink wine

and commanded the prophets not to prophesy.

13“Now then, I will crush you

as a cart crushes when loaded with grain.

14The swift will not escape,

the strong will not muster their strength,

and the warrior will not save his life.

15The archer will not stand his ground,

the fleet-footed soldier will not get away,

and the horseman will not save his life.

16Even the bravest warriors

will flee naked on that day,”

declares the Lord.

Bibelen på hverdagsdansk

Amosʼ Bog 2:1-16

1Herren siger:

„Moab har gjort oprør gang på gang,

jeg vil ikke holde min straf tilbage.

De hånede Edoms afdøde konge

ved at brænde hans knogler til kalk.

2Derfor sætter jeg ild til Moab

nedbrænder Kerijots fæstningsværker.

Moab vil gå til i kampens hede,

vædderhorn og krigshyl viser dets fald.

3Jeg tilintetgør landets konge

og gør det af med alle dets ledere.”

Gud har talt!

Dom over Juda

4Herren siger:

„Juda har gjort oprør gang på gang,

jeg vil ikke holde min straf tilbage.

De har forkastet mine bud

og gjort oprør mod mine befalinger.

De blev ført vild af de falske guder,

som deres forfædre besluttede at følge.

5Derfor sætter jeg ild til Juda,

nedbrænder Jerusalems fæstningsværker.”

Dom over Israel

6Herren siger:

„Israel har gjort oprør gang på gang,

jeg vil ikke holde min straf tilbage.

De sælger de fattige som slaver,

når de ikke kan betale deres gæld.

7De træder de svage ned i skidtet

og skubber de sagtmodige væk.

Far og søn krænker mit hellige navn

ved at gå ind til den samme luder,

8de lægger sig ved afgudsalteret

på kapper, de har taget i pant.

I afgudstemplerne svælger de i vin,

de har købt for penge, de har taget i bøder.

9Har I glemt, at jeg udryddede amoritterne foran jer?

De var høje som cedre og stærke som ege.

Jeg rev bladene af dem

og skar rødderne over.

10Var det ikke mig, som førte jer ud af Egypten

og holdt jer i live de 40 år i ørkenen?

Var det ikke mig, der hjalp jer,

så I kunne indtage amoritternes land?

11Jeg lod nogle af jeres sønner vokse op som profeter

og andre blev indviet som naziræere.

Er det ikke rigtigt, mit folk, Israel?

12Men I lokkede naziræerne til at drikke vin,

og I forbød profeterne at profetere.

13Derfor vil jeg knuse jer,

som en vogn læsset med neg knuser, hvad den kører over.

14Den hurtige når ikke at undslippe,

den stærke har ikke gavn af sine kræfter.

Krigeren kan ikke redde sit liv,

15bueskytten kan ikke holde stand.

De hurtigste løbere er for langsomme,

rytterne når ikke at slippe væk.

16Selv de modigste smider den dag deres våben

og flygter i håb om at redde livet.”

Gud har talt!