Amos 1 – NIV & NTLR

New International Version

Amos 1:1-15

1The words of Amos, one of the shepherds of Tekoa—the vision he saw concerning Israel two years before the earthquake, when Uzziah was king of Judah and Jeroboam son of Jehoash1:1 Hebrew Joash, a variant of Jehoash was king of Israel.

2He said:

“The Lord roars from Zion

and thunders from Jerusalem;

the pastures of the shepherds dry up,

and the top of Carmel withers.”

Judgment on Israel’s Neighbors

3This is what the Lord says:

“For three sins of Damascus,

even for four, I will not relent.

Because she threshed Gilead

with sledges having iron teeth,

4I will send fire on the house of Hazael

that will consume the fortresses of Ben-Hadad.

5I will break down the gate of Damascus;

I will destroy the king who is in1:5 Or the inhabitants of the Valley of Aven1:5 Aven means wickedness.

and the one who holds the scepter in Beth Eden.

The people of Aram will go into exile to Kir,”

says the Lord.

6This is what the Lord says:

“For three sins of Gaza,

even for four, I will not relent.

Because she took captive whole communities

and sold them to Edom,

7I will send fire on the walls of Gaza

that will consume her fortresses.

8I will destroy the king1:8 Or inhabitants of Ashdod

and the one who holds the scepter in Ashkelon.

I will turn my hand against Ekron,

till the last of the Philistines are dead,”

says the Sovereign Lord.

9This is what the Lord says:

“For three sins of Tyre,

even for four, I will not relent.

Because she sold whole communities of captives to Edom,

disregarding a treaty of brotherhood,

10I will send fire on the walls of Tyre

that will consume her fortresses.”

11This is what the Lord says:

“For three sins of Edom,

even for four, I will not relent.

Because he pursued his brother with a sword

and slaughtered the women of the land,

because his anger raged continually

and his fury flamed unchecked,

12I will send fire on Teman

that will consume the fortresses of Bozrah.”

13This is what the Lord says:

“For three sins of Ammon,

even for four, I will not relent.

Because he ripped open the pregnant women of Gilead

in order to extend his borders,

14I will set fire to the walls of Rabbah

that will consume her fortresses

amid war cries on the day of battle,

amid violent winds on a stormy day.

15Her king1:15 Or / Molek will go into exile,

he and his officials together,”

says the Lord.

Nouă Traducere În Limba Română

Amos 1:1-15

1Cuvintele lui Amos, unul dintre păstorii din Tekoa, – ceea ce a văzut el cu privire la Israel, în zilele lui Uzia, regele lui Iuda, și în zilele lui Ieroboam, fiul lui Iehoaș, regele lui Israel, cu doi ani înaintea cutremurului1 Vezi Zah. 14:5.. 2El a zis:

Domnul răcnește din Sion

și glasul Lui răsună din Ierusalim.

Pășunile păstorilor se usucă,

iar vârful Carmelului se veștejește.“

Judecată împotriva vecinilor lui Israel: împotriva Aramului

3Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei fărădelegi ale Damascului,

ba chiar pentru patru,

nu‑Mi voi retrage mânia,

pentru că a treierat Ghiladul

cu tăvălugurile de fier.

4Voi trimite foc în Casa lui Hazael,

care va mistui fortărețele lui Ben‑Hadad.

5Voi sfărâma zăvoarele Damascului;

îl voi nimici pe cel ce locuiește5 Sau: pe cel ce stăpânește (regele). în Câmpia Aven5 Aven înseamnă răutate.

și pe cel ce ține sceptrul în Bet‑Eden.

Poporul lui Aram va merge în captivitate la Chir,“ zice Domnul.

Judecată împotriva Filistiei

6Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei fărădelegi ale Gazei,

ba chiar pentru patru,

nu‑Mi voi retrage mânia,

pentru că a dus în exil comunități întregi,

ca să le dea pe mâna Edomului.

7Voi trimite foc în zidurile Gazei,

care îi va mistui fortărețele.

8Îl voi nimici pe locuitorul din8 Sau: pe cel ce stăpânește în (sau pe regele din). Așdod

și pe cel ce ține sceptrul în Așchelon,

Îmi voi întoarce mâna împotriva Ekronului,

iar rămășița filistenilor va pieri,“ zice Stăpânul Domn.

Judecată împotriva Tyrului

9Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei fărădelegi ale Tyrului,

ba chiar pentru patru,

nu‑Mi voi retrage mânia,

pentru că a dus în exil comunități întregi, dându‑le Edomului

și nu și‑a adus aminte de legământul frățesc9 Vezi 1 Regi 5:1, 12..

10Voi trimite foc asupra zidurilor Tyrului,

care îi va mistui fortărețele.“

Judecată împotriva Edomului

11Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei fărădelegi ale Edomului,

ba chiar pentru patru,

nu‑Mi voi retrage mânia,

pentru că l‑a urmărit cu sabia pe fratele său,

înăbușindu‑și mila,

pentru că s‑a lăsat mereu condus de mânie

și și‑a păstrat neîncetat furia.

12Voi trimite foc în Teman,

care va mistui fortărețele Boțrei.“

Judecată împotriva amoniților

13Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei fărădelegi ale fiilor lui Amon,

ba chiar pentru patru,

nu‑Mi voi retrage mânia,

pentru că a spintecat pântecele femeilor însărcinate din Ghilad,

ca să‑și lărgească hotarul.

14Voi aprinde un foc pe zidurile Rabei,

care îi va mistui fortărețele

în mijlocul strigătelor de război din ziua bătăliei,

în mijlocul vijeliei din ziua furtunii.

15Regele lor15 Sau: Milkom (Moleh, zeul suprem al amoniților). Ebr.: malkam. va merge în exil

împreună cu căpeteniile sale,“ zice Domnul.