New International Version

Amos 1

1The words of Amos, one of the shepherds of Tekoa—the vision he saw concerning Israel two years before the earthquake, when Uzziah was king of Judah and Jeroboam son of Jehoash[a] was king of Israel.

He said:

“The Lord roars from Zion
    and thunders from Jerusalem;
the pastures of the shepherds dry up,
    and the top of Carmel withers.”

Judgment on Israel’s Neighbors

This is what the Lord says:

“For three sins of Damascus,
    even for four, I will not relent.
Because she threshed Gilead
    with sledges having iron teeth,
I will send fire on the house of Hazael
    that will consume the fortresses of Ben-Hadad.
I will break down the gate of Damascus;
    I will destroy the king who is in[b] the Valley of Aven[c]
and the one who holds the scepter in Beth Eden.
    The people of Aram will go into exile to Kir,”
says the Lord.

This is what the Lord says:

“For three sins of Gaza,
    even for four, I will not relent.
Because she took captive whole communities
    and sold them to Edom,
I will send fire on the walls of Gaza
    that will consume her fortresses.
I will destroy the king[d] of Ashdod
    and the one who holds the scepter in Ashkelon.
I will turn my hand against Ekron,
    till the last of the Philistines are dead,”
says the Sovereign Lord.

This is what the Lord says:

“For three sins of Tyre,
    even for four, I will not relent.
Because she sold whole communities of captives to Edom,
    disregarding a treaty of brotherhood,
10 I will send fire on the walls of Tyre
    that will consume her fortresses.”

11 This is what the Lord says:

“For three sins of Edom,
    even for four, I will not relent.
Because he pursued his brother with a sword
    and slaughtered the women of the land,
because his anger raged continually
    and his fury flamed unchecked,
12 I will send fire on Teman
    that will consume the fortresses of Bozrah.”

13 This is what the Lord says:

“For three sins of Ammon,
    even for four, I will not relent.
Because he ripped open the pregnant women of Gilead
    in order to extend his borders,
14 I will set fire to the walls of Rabbah
    that will consume her fortresses
amid war cries on the day of battle,
    amid violent winds on a stormy day.
15 Her king[e] will go into exile,
    he and his officials together,”
says the Lord.

Notas al pie

  1. Amos 1:1 Hebrew Joash, a variant of Jehoash
  2. Amos 1:5 Or the inhabitants of
  3. Amos 1:5 Aven means wickedness.
  4. Amos 1:8 Or inhabitants
  5. Amos 1:15 Or / Molek

New Serbian Translation

Књига пророка Амоса 1

1Речи Амоса које је видео за Израиљ, док је био међу сточарима из Текује. Било је то две године пре земљотреса, у време Озије, цара Јуде, и за време Јеровоама, цара Израиља, Јоасовог сина.

Он је рекао:

„Господ риче са Сиона,
    из Јерусалима глас свој пушта.
Тугују пастирски пашњаци
    и врх Кармила се суши.“

Суд над околним народима

Овако каже Господ:

„Због три преступа Дамаска,
    а и због четири, своју казну нећу да повучем,
јер су Галад овршили
    гвозденом вршилицом.
Бацићу огањ на кућу Азаилову
    и спалиће Вен-Ададова утврђења.
Изломићу преворнице на Дамаску,
    истребићу живаљ из те долине Авен[a]
и онога што у Вет-Едену жезло држи.
    У изгнанство, у Кир ће отићи Арамов народ –
        каже Господ.“

Овако каже Господ:

„Због три преступа Газе,
    а и због четири, своју казну нећу да повучем,
јер су све изгнанике одвели у ропство
    и предали их Едому.
Бацићу огањ на зидине Газе
    и спалиће њена утврђења.
Истребићу живаљ из Азота
    и онога што у Аскалону жезло држи.
Руку ћу своју да окренем на Акарон,
    и пострадаће остатак филистејски
        – говори Господ Бог.“

Овако каже Господ:

„Због три преступа Тира,
    а и због четири, своју казну нећу да повучем,
јер су све изгнанике предали Едому.
    Нису се сетили братског савеза.
10 Бацићу огањ на зидине Тира
    и спалиће његова утврђења.“

11 Овако каже Господ:

„Због три преступа Едома,
    а и због четири, своју казну нећу да повучем,
јер је мачем свога брата прогонио
    и потиснуо своје смиловање.
У свом га је бесу сатирао стално
    и довека разјарен био.
12 Бацићу огањ на Теман
    и спалиће утврђења Восоре.“

13 Овако каже Господ:

„Због три преступа синова Амонових,
    а и због четири, своју казну нећу да повучем,
јер су распорили труднице Галада
    да би међу своју проширили.
14 Запалићу огањ на зидинама Раве
    и спалиће њена утврђења,
све уз поклич на дан боја
    и уз вихор олујнога дана.
15 А њихов ће цар отићи у изгнанство,
    заједно – он и главари његови“ –
        каже Господ.

Notas al pie

  1. 1,5 Или: долине идолатрије, што је погрдан назив за Дамаск и цара Арама.