New International Version

2 Timothy 3:1-17

1But mark this: There will be terrible times in the last days. 2People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, 3without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, 4treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God— 5having a form of godliness but denying its power. Have nothing to do with such people.

6They are the kind who worm their way into homes and gain control over gullible women, who are loaded down with sins and are swayed by all kinds of evil desires, 7always learning but never able to come to a knowledge of the truth. 8Just as Jannes and Jambres opposed Moses, so also these teachers oppose the truth. They are men of depraved minds, who, as far as the faith is concerned, are rejected. 9But they will not get very far because, as in the case of those men, their folly will be clear to everyone.

A Final Charge to Timothy

10You, however, know all about my teaching, my way of life, my purpose, faith, patience, love, endurance, 11persecutions, sufferings—what kinds of things happened to me in Antioch, Iconium and Lystra, the persecutions I endured. Yet the Lord rescued me from all of them. 12In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted, 13while evildoers and impostors will go from bad to worse, deceiving and being deceived. 14But as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you learned it, 15and how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. 16All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, 17so that the servant of God3:17 Or that you, a man of God, may be thoroughly equipped for every good work.

En Levende Bok

2. Timoteus 3:1-17

Ondskapen i den siste tid

1Du bør også vite, Timoteus, at det i denne verdens siste tid skal det bli svært vanskelig. 2Da vil menneskene bare tenke på seg selv og pengene sine. De vil skryte og se ned på andre, være storsnutet og ikke lyde foreldrene sine. De vil være utakknemlige og savne respekt for Gud. 3De vil være iskalde og nekte å tilgi andre. De vil snakke stygt om andre og savne selvbeherskelse. De vil være rå, grusomme og hate alt godt. 4De vil forråde vennene sine, miste alle sperrer og være hovmodige. De vil elske nytelsene mer enn Gud. 5De vil gi inntrykk av å tro på Gud, men vil ikke vedstå seg Guds kraft som kan forandre alt. Hold deg borte fra slike personer.

6Til denne gruppen hører også dem som lurer seg inn i hjemmet og skaffer seg innflytelse over kvinner som lett lar seg lede. Disse kvinnene blir plaget av syndene sine og blir drevet av alle mulige impulser. 7Slike kvinner er alltid villige til å følge en ny lære, men de lykkes aldri i å forstå sannheten i budskapet om Jesus. 8De som sprer falsk lære, er motstandere av Jesus, akkurat som de egyptiske trollmennene Jannes og Jambres var motstanderne til Moses.3:8 Se Andre Mosebok 7:11. Navnene finnes ikke i bibelteksten. Deres tanker er onde, og troen deres er ingenting verd.

9Framgangen de har, skal snart ta slutt. En dag skal deres dumhet bli avslørt for alle, på samme måten som motstanderne til Moses ble avslørt.

Advarsler til Timoteus

10Men du, Timoteus, du kjenner min undervisning. Du vet hvordan jeg lever og hvilke mål jeg har i livet. Du kjenner til troen min på Jesus, min tålmodighet med mennesker, min kjærlighet og min langvarige utholdenhet. 11Du vet at jeg har blitt forfulgt og måtte lide. Du vet hva som skjedde i Antiokia, Ikonium og Lystra, hvordan folk der gikk til voldsomme angrep på meg.3:11 Se Apostlenes gjerninger, historien om de første troende 13, 14 og 16. Men Herren reddet meg fra alt!

12Alle som vil leve fullt og helt for Gud og Jesus Kristus, kommer til å bli forfulgt på samme måten. 13Onde personer og bedragere vil gå lengre og lengre i sin ondskap. De bedrar andre, men er samtidig selv bedratt.

14Du må holde fast ved det du har lært. Du vet jo at det er sant og du vet at du kan stole på dem som har undervist deg. 15Helt siden du var liten kjente du til det som står i den Hellige Skriften3:15 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.. Der kan vi finne all den visdom vi trenger for å bli frelst gjennom troen på Jesus Kristus. 16Hele Skriften er inspirert av Gud og kan bli brukt til undervisning om det som er sant, og avsløre det som er falskt. Den korrigerer og hjelper oss til å leve slik Gud ønsker. 17Den som tilhører ham, blir godt utrustet for oppgaven med å gjøre godt mot andre.