New International Version

2 Timothy 2:1-26

The Appeal Renewed

1You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. 2And the things you have heard me say in the presence of many witnesses entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. 3Join with me in suffering, like a good soldier of Christ Jesus. 4No one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer. 5Similarly, anyone who competes as an athlete does not receive the victor’s crown except by competing according to the rules. 6The hardworking farmer should be the first to receive a share of the crops. 7Reflect on what I am saying, for the Lord will give you insight into all this.

8Remember Jesus Christ, raised from the dead, descended from David. This is my gospel, 9for which I am suffering even to the point of being chained like a criminal. But God’s word is not chained. 10Therefore I endure everything for the sake of the elect, that they too may obtain the salvation that is in Christ Jesus, with eternal glory.

11Here is a trustworthy saying:

If we died with him,

we will also live with him;

12if we endure,

we will also reign with him.

If we disown him,

he will also disown us;

13if we are faithless,

he remains faithful,

for he cannot disown himself.

Dealing With False Teachers

14Keep reminding God’s people of these things. Warn them before God against quarreling about words; it is of no value, and only ruins those who listen. 15Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. 16Avoid godless chatter, because those who indulge in it will become more and more ungodly. 17Their teaching will spread like gangrene. Among them are Hymenaeus and Philetus, 18who have departed from the truth. They say that the resurrection has already taken place, and they destroy the faith of some. 19Nevertheless, God’s solid foundation stands firm, sealed with this inscription: “The Lord knows those who are his,” and, “Everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness.”

20In a large house there are articles not only of gold and silver, but also of wood and clay; some are for special purposes and some for common use. 21Those who cleanse themselves from the latter will be instruments for special purposes, made holy, useful to the Master and prepared to do any good work.

22Flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love and peace, along with those who call on the Lord out of a pure heart. 23Don’t have anything to do with foolish and stupid arguments, because you know they produce quarrels. 24And the Lord’s servant must not be quarrelsome but must be kind to everyone, able to teach, not resentful. 25Opponents must be gently instructed, in the hope that God will grant them repentance leading them to a knowledge of the truth, 26and that they will come to their senses and escape from the trap of the devil, who has taken them captive to do his will.

En Levende Bok

2. Timoteus 2:1-26

Arbeid og kjemp for Jesus

1Timoteus, min sønn, jeg ber deg hente styrke fra den kjærlighet og tilgivelse som finnes i Jesus Kristus. 2Den undervisningen du og mange andre har hørt av meg, skal du føre videre til pålitelige personer, som i sin tur kan undervise andre.

3Vær beredt til å lide sammen med meg for Jesus Kristus, som en god soldat. 4Høyeste prioritet for en soldat er å være lydig mot kommandanten. Derfor lar han seg ikke hindre av de små trivielle tingene som hører dagliglivet til. 5Vær som en idrettsmann. Pass på at du vinner seierskransen ved å følge reglene som gjelder. 6Vær som en hardt arbeidende bonde. Da skal du bli den første som får del i avlingen. 7Tenk på det jeg har sagt. Herren Jesus vil hjelpe deg til å forstå alt.

8Glem aldri at Jesus Kristus, etterkommeren til kong David, har stått opp fra de døde. Dette er innholdet i mitt glade budskap. 9Det er på grunn av dette budskapet jeg må lide og til og med har blitt lenket fast som en forbryter. Men Guds budskap har ikke blitt lenket fast. 10Derfor er jeg villig å holde ut hva som helst for deres skyld som har takket ja til Guds innbydelse om å tilhøre ham. Mitt ønske er jo at de til slutt må bli frelst for evig gjennom det som Jesus Kristus har gjort, slik at de får oppleve Guds herlighet.

11Dette budskapet om frelse er sant:

Dersom vi er døde med ham,

skal vi også leve med ham.

12Dersom vi lider for ham,

skal vi også regjere med ham.

Men om vi fornekter ham,

skal han også fornekte oss.

13Dersom vi sviker ham,

står han likevel fast ved sitt ord,

for han kan ikke fornekte seg selv.2:13 Dette kan ha vært en sang fra denne tiden.

Arbeideren som ikke trenger å gå skamfull

14Minn alle om disse sannhetene og advar alle innfor Gud mot å holde på med krangel og diskusjon om forskjellig troslære. Slike diskusjoner er uten mening og leder til katastrofe for dem som hører på. 15Undervis heller i det sanne budskapet om Jesus på en rett måte. Da blir du en arbeider som ikke trenger å gå skamfull, en som Gud vil være fornøyd med. 16Ha ikke noe å gjøre med disse gudløse lærene. Deres tilhengere vil dras lengre og lengre bort fra Gud. 17Læren vil spre seg som kreft i kroppen. To av disse typene som sprer falsk lære, er Hymeneus og Filetus. 18De har forlatt det sanne budskapet og påstår at de døde allerede har stått opp.2:18 Paulus gikk imot den gnostiske læren, som påsto at den åndelige og den materielle verden er skilt fra hverandre. I følge den læren skulle de døde bare stå opp åndelig og ikke få en ny kropp. De ødelegger troen på Jesus hos mange. 19Guds sanne budskap er et fast fundament som ingen kan rokke. På dette fundamentet står det skrevet: ”Herren kjenner sine”2:19 Se Fjerde Mosebok 16:5. og ”Den som tilber Herren, skal ikke gjøre det som er urett”.2:19 Se Fjerde Mosebok 16:26.

20I et rikt hjem finnes det skåler og krus av gull og sølv, men også av tre og leire. De kostbare gjenstandene blir brukt ved fine anledninger, og de andre blir brukt til hverdags. 21På samme måten er det hos Gud. Den troende som holder seg borte fra den falske læren jeg snakket om og i stedet holder seg til det sanne budskapet, han blir som skåler og krus av gull eller sølv. Han lever fullt og helt for Gud og vil bli brukt til noe fint, til å gjøre Guds vilje.

22Flykt bort fra fristelsene og begjæret som særlig unge blir utsatt for. Strev i stedet etter å gjøre Guds vilje og etter å få en sterkere tro. Elsk dine medmennesker og lev i fred med alle som tilber Herren Jesus og søker ham av hele hjertet.

23Enda en gang sier jeg: Unngå å bli dratt inn i dumme og umodne diskusjoner. Du vet at det bare leder til bråk. 24Den som tjener Gud, skal ikke krangle. Han må være vennlig mot alle og i stand til å undervise med tålmodighet. 25På en mild måte skal han vise dem til rette som motsier ham. Kanskje da Gud gir disse personene en ny mulighet til å vende om og forstå det sanne budskapet om Jesus. 26Ja, kanskje tar de til fornuften og bryter ut av den fellen som Satan hadde fanget dem i, for å lokke dem til å følge hans vilje.