New International Version

2 Thessalonians 2:1-17

The Man of Lawlessness

1Concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered to him, we ask you, brothers and sisters, 2not to become easily unsettled or alarmed by the teaching allegedly from us—whether by a prophecy or by word of mouth or by letter—asserting that the day of the Lord has already come. 3Don’t let anyone deceive you in any way, for that day will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness2:3 Some manuscripts sin is revealed, the man doomed to destruction. 4He will oppose and will exalt himself over everything that is called God or is worshiped, so that he sets himself up in God’s temple, proclaiming himself to be God.

5Don’t you remember that when I was with you I used to tell you these things? 6And now you know what is holding him back, so that he may be revealed at the proper time. 7For the secret power of lawlessness is already at work; but the one who now holds it back will continue to do so till he is taken out of the way. 8And then the lawless one will be revealed, whom the Lord Jesus will overthrow with the breath of his mouth and destroy by the splendor of his coming. 9The coming of the lawless one will be in accordance with how Satan works. He will use all sorts of displays of power through signs and wonders that serve the lie, 10and all the ways that wickedness deceives those who are perishing. They perish because they refused to love the truth and so be saved. 11For this reason God sends them a powerful delusion so that they will believe the lie 12and so that all will be condemned who have not believed the truth but have delighted in wickedness.

Stand Firm

13But we ought always to thank God for you, brothers and sisters loved by the Lord, because God chose you as firstfruits2:13 Some manuscripts because from the beginning God chose you to be saved through the sanctifying work of the Spirit and through belief in the truth. 14He called you to this through our gospel, that you might share in the glory of our Lord Jesus Christ.

15So then, brothers and sisters, stand firm and hold fast to the teachings2:15 Or traditions we passed on to you, whether by word of mouth or by letter.

16May our Lord Jesus Christ himself and God our Father, who loved us and by his grace gave us eternal encouragement and good hope, 17encourage your hearts and strengthen you in every good deed and word.

Nouă Traducere În Limba Română

2 Tesaloniceni 2:1-17

Omul fărădelegii

1În ce privește venirea Domnului nostru Isus Cristos și strângerea noastră laolaltă cu El, vă rugăm, fraților, 2să nu vă lăsați clătinați sau tulburați așa de repede în mintea voastră nici de vreun duh, nici de vreun cuvânt, nici de vreo scrisoare ca venind din partea noastră, care spune că ziua Domnului a și venit. 3Nimeni să nu vă înșele în niciun fel, fiindcă nu va veni înainte să vină apostazia3 Sau: răzvrătirea. și să fie descoperit omul fărădelegii3 Unele mss conțin: omul păcatului., fiul pierzării, 4cel care se împotrivește și se înalță pe sine deasupra a orice este numit „dumnezeu“ sau obiect de închinare. El se va așeza în Templul lui Dumnezeu, declarându‑se pe sine însuși Dumnezeu4 Sau: un zeu; sau: divin..

5Nu vă aduceți aminte că v‑am spus aceste lucruri când eram cu voi? 6Și acum știți ceea ce‑l oprește, astfel încât să fie descoperit doar la vremea lui. 7Căci taina fărădelegii lucrează deja. Trebuie doar ca acela care‑l oprește acum să se dea la o parte. 8Și atunci va fi descoperit cel fără de Lege, pe care Domnul Isus îl va omorî cu suflarea gurii Sale și‑l va distruge la manifestarea venirii Sale. 9Venirea celui fără de Lege va fi potrivit cu lucrarea lui Satan9 Cuvânt împrumutat din ebraică, însemnând vrăjmaș sau acuzator. Ulterior acesta a devenit un nume propriu folosit cu referire la cel care este acuzatorul, în mod special în perioada NT. Termenul diabolos este traducerea grecească a lui Satan., cu tot felul de lucrări puternice, semne și minuni mincinoase 10și cu tot felul de înșelăciuni ale nedreptății pentru cei ce pier, având în vedere că n‑au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. 11De aceea, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, pentru ca ei să creadă minciuna, 12așa încât toți cei care n‑au crezut adevărul, ci și‑au găsit plăcerea în nedreptate, să fie condamnați.

Rămâneți tari!

13Însă noi Îi mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi, frați iubiți de Domnul, pentru că Dumnezeu v‑a ales ca prim rod pentru mântuire13 Mss bizantine redau: pentru că Dumnezeu v‑a ales de la început pentru mântuire., prin lucrarea de sfințire a Duhului și prin credința în adevăr. 14Și la aceasta v‑a chemat El prin Evanghelia noastră, astfel încât să intrați în posesia slavei Domnului nostru Isus Cristos.

15Așadar, fraților, rămâneți tari și țineți tradițiile15 În acest context apostolul se referă la tradiții cu o conotație pozitivă, acele credințe și practici care păstrează sănătatea spirituală și stabilitatea bisericii locale. în care ați fost învățați, fie prin cuvânt, fie prin scrisoarea noastră.

16Însuși Domnul nostru Isus Cristos și Dumnezeu, Tatăl nostru, Care ne‑a iubit și Care ne‑a dat, prin harul Său, o mângâiere veșnică și o speranță bună, 17să vă mângâie inimile și să vă întărească în orice faptă și cuvânt bun!