New International Version

1 Timothy 3

Qualifications for Overseers and Deacons

1Here is a trustworthy saying: Whoever aspires to be an overseer desires a noble task. Now the overseer is to be above reproach, faithful to his wife, temperate, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach, not given to drunkenness, not violent but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. He must manage his own family well and see that his children obey him, and he must do so in a manner worthy of full[a] respect. (If anyone does not know how to manage his own family, how can he take care of God’s church?) He must not be a recent convert, or he may become conceited and fall under the same judgment as the devil. He must also have a good reputation with outsiders, so that he will not fall into disgrace and into the devil’s trap.

In the same way, deacons[b] are to be worthy of respect, sincere, not indulging in much wine, and not pursuing dishonest gain. They must keep hold of the deep truths of the faith with a clear conscience. 10 They must first be tested; and then if there is nothing against them, let them serve as deacons.

11 In the same way, the women[c] are to be worthy of respect, not malicious talkers but temperate and trustworthy in everything.

12 A deacon must be faithful to his wife and must manage his children and his household well. 13 Those who have served well gain an excellent standing and great assurance in their faith in Christ Jesus.

Reasons for Paul’s Instructions

14 Although I hope to come to you soon, I am writing you these instructions so that, 15 if I am delayed, you will know how people ought to conduct themselves in God’s household, which is the church of the living God, the pillar and foundation of the truth. 16 Beyond all question, the mystery from which true godliness springs is great:

He appeared in the flesh,
    was vindicated by the Spirit,[d]
was seen by angels,
    was preached among the nations,
was believed on in the world,
    was taken up in glory.

Notas al pie

 1. 1 Timothy 3:4 Or him with proper
 2. 1 Timothy 3:8 The word deacons refers here to Christians designated to serve with the overseers/elders of the church in a variety of ways; similarly in verse 12; and in Romans 16:1 and Phil. 1:1.
 3. 1 Timothy 3:11 Possibly deacons’ wives or women who are deacons
 4. 1 Timothy 3:16 Or vindicated in spirit

Nouă Traducere În Limba Română

1 Timotei 3

Episcopi şi diaconi

1Acest cuvânt este vrednic de încredere: dacă doreşte cineva să fie supraveghetor[a], doreşte o lucrare bună. Supraveghetorul însă trebuie să fie fără reproş, soţ al unei singure femei[b], demn, cumpătat, respectabil, ospitalier, capabil să dea învăţătură, să nu fie beţiv, nici bătăuş, ci blând şi nu certăreţ, nu iubitor de bani, să-şi conducă bine propria casă, să-şi ţină copiii în supunere, cu toată demnitatea – pentru că, dacă cineva nu ştie să-şi conducă propria casă, cum se va îngriji de biserica lui Dumnezeu? – să nu fie convertit de curând, ca nu cumva să se umfle de mândrie şi să cadă sub aceeaşi condamnare ca şi diavolul[c]. Trebuie să aibă şi o bună mărturie din partea celor din afară, ca să nu cadă în dispreţ şi în capcana diavolului.

Diaconii, de asemenea, trebuie să fie onorabili, nu cu două feţe, nu băutori de mult vin, nu lacomi de câştig; să păstreze taina credinţei cu o conştiinţă curată. 10 Mai întâi, trebuie să fie verificaţi şi abia apoi, dacă se dovedesc a fi fără pată, să slujească drept diaconi. 11 De asemenea, femeile[d] trebuie să fie onorabile, să nu fie acuzatoare, să fie cumpătate, credincioase în toate. 12 Diaconul trebuie să fie soţul unei singure femei şi să-şi conducă bine copiii şi propria casă. 13 Căci cei ce slujesc bine ca diaconi câştigă o poziţie bună pentru ei înşişi şi o mare îndrăzneală în credinţa care este în Cristos Isus.

14 Sper să vin la tine cât de curând, însă îţi scriu aceste lucruri pentru ca, 15 dacă întârzii, să ştii cum trebuie să te comporţi în Casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui Viu, stâlpul şi temelia adevărului. 16 Şi fără îndoială, mare este taina evlaviei.

„Cel Ce[e] a fost arătat în trup[f],
    a fost dovedit drept prin Duhul[g],
a fost văzut de îngeri,
    a fost predicat printre neamuri,
a fost crezut în lume,
    a fost luat în slavă.“

Notas al pie

 1. 1 Timotei 3:1 Sau: episcop; şi în v. 2
 2. 1 Timotei 3:2 Sau: căsătorit o singură dată; sau: să-i fie credincios soţiei lui; şi în v. 12
 3. 1 Timotei 3:6 Lit.: sub condamnarea diavolului; sau: sub condamnarea pe care diavolul o aduce; diavol (Gr.: diabolos) înseamnă bârfitor, defăimător, calomniator
 4. 1 Timotei 3:11 Cu referire la soţiile diaconilor
 5. 1 Timotei 3:16 Unele mss conţin: Dumnezeu
 6. 1 Timotei 3:16 Lit.: în carne
 7. 1 Timotei 3:16 Sau: în duh