New International Version

1 Peter 2

1Therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation, now that you have tasted that the Lord is good.

The Living Stone and a Chosen People

As you come to him, the living Stone—rejected by humans but chosen by God and precious to him— you also, like living stones, are being built into a spiritual house[a] to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. For in Scripture it says:

“See, I lay a stone in Zion,
    a chosen and precious cornerstone,
and the one who trusts in him
    will never be put to shame.”[b]

Now to you who believe, this stone is precious. But to those who do not believe,

“The stone the builders rejected
    has become the cornerstone,”[c]

and,

“A stone that causes people to stumble
    and a rock that makes them fall.”[d]

They stumble because they disobey the message—which is also what they were destined for.

But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God’s special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. 10 Once you were not a people, but now you are the people of God; once you had not received mercy, but now you have received mercy.

Living Godly Lives in a Pagan Society

11 Dear friends, I urge you, as foreigners and exiles, to abstain from sinful desires, which wage war against your soul. 12 Live such good lives among the pagans that, though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day he visits us.

13 Submit yourselves for the Lord’s sake to every human authority: whether to the emperor, as the supreme authority, 14 or to governors, who are sent by him to punish those who do wrong and to commend those who do right. 15 For it is God’s will that by doing good you should silence the ignorant talk of foolish people. 16 Live as free people, but do not use your freedom as a cover-up for evil; live as God’s slaves. 17 Show proper respect to everyone, love the family of believers, fear God, honor the emperor.

18 Slaves, in reverent fear of God submit yourselves to your masters, not only to those who are good and considerate, but also to those who are harsh. 19 For it is commendable if someone bears up under the pain of unjust suffering because they are conscious of God. 20 But how is it to your credit if you receive a beating for doing wrong and endure it? But if you suffer for doing good and you endure it, this is commendable before God. 21 To this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example, that you should follow in his steps.

22 “He committed no sin,
    and no deceit was found in his mouth.”[e]

23 When they hurled their insults at him, he did not retaliate; when he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to him who judges justly. 24 “He himself bore our sins” in his body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness; “by his wounds you have been healed.” 25 For “you were like sheep going astray,”[f] but now you have returned to the Shepherd and Overseer of your souls.

Notas al pie

  1. 1 Peter 2:5 Or into a temple of the Spirit
  2. 1 Peter 2:6 Isaiah 28:16
  3. 1 Peter 2:7 Psalm 118:22
  4. 1 Peter 2:8 Isaiah 8:14
  5. 1 Peter 2:22 Isaiah 53:9
  6. 1 Peter 2:25 Isaiah 53:4,5,6 (see Septuagint)

Nya Levande Bibeln

1 Petrusbrevet 2

1Gör er därför av med er ondska och er falskhet. Ge inte sken av att vara goda! Sluta upp att vara ohederliga och avundsjuka och att prata bakom ryggen på andra.

2-3 Om ni har smakat Herrens godhet och kärlek, så be om mer, som när ett spädbarn ropar efter mjölk. Och väx er starka i Herren.

Levande stenar

Kom till Kristus, den levande grundstenen som människor har dömt ut, men som är utvald och värdefull i Guds ögon.

Nu har ni blivit levande byggnadsstenar, som Gud kan använda till att bygga sin församling med - sitt andliga tempel. Ni är dessutom hans heliga präster. Kom därför till Gud och ställ era liv till hans förfogande. Det är ett offer som han tar emot med glädje på grund av Jesus Kristus.

Skriften uttrycker det så här: Se, jag sänder Kristus som den utvalda och dyrbara grundstenen i min församling, och de som tror på honom ska aldrig bli besvikna.

Detta gäller alltså er som tror. Om dem som dömer ut honom sägs det i stället att den sten, som byggnadsarbetarna kasserade har blivit grundstenen.

Den kommer att vara i vägen för dem och få dem att falla. Så är det bestämt, eftersom de inte vill lyssna till och lyda Guds ord. Sådan kommer deras lott att bli.

Men så är det inte för er. Ni är utvalda av Gud själv. Ni är kungens präster, heliga och rena. Ni är Guds eget folk och ska berätta om honom som ledde er ut ur mörkret till sitt underbara ljus.

10 En gång var ni mindre än ingenting. Nu är ni Guds eget folk. En gång visste ni inte om Guds godhet, nu har hela ert liv förvandlats av den.

Var goda föredömen

11 Kära vänner, ni är bara gäster här. Eftersom ert verkliga hem är i himlen, uppmanar jag er att hålla er borta från denna världens ondska och själviskhet som påverkar och skadar er.

12 Tänk på hur ni uppträder bland dem som inte tror, för även om de är misstänksamma mot er och angriper er nu, kommer de till slut att prisa Gud för era goda gärningar, när Kristus återvänder.

13-14 Underordna er alla lagar och rättsregler, för Herrens skull, och lyd regering och myndigheter. Gud har ju utsett deras företrädare till att straffa alla som handlar orätt och till att hedra dem som handlar rätt.

15 Det är Guds vilja att ert föredömliga sätt att leva ska tysta ner dem som dåraktigt fördömer det glada budskapet om Kristus, utan att känna till vad det kan göra för dem, eftersom de aldrig har känt dess kraft.

16 Ni är fria från lagen, men det innebär inte att ni är fria att göra det som är orätt. Utnyttja i stället er frihet så att ni alltid gör Guds vilja.

17 Visa respekt för alla. Älska de kristna överallt. Frukta Gud, och visa respekt för regering och myndigheter.

18 Ni som är slavar måste respektera era ägare och göra vad de säger till er - inte bara om de är vänliga och goda utan också om de är hårda och orättvisa.

19 Om ni ärligt försöker göra Guds vilja när ni lider orättvist står ni under hans särskilda omsorg.

20 Naturligtvis har ni inget beröm att vänta om ni visar tålamod när ni straffas för era egna felsteg. Men om ni handlar rätt och får lida för det, och visar tålamod under lidandet, då behagar ni Gud.

21 Sådant lidande är en del av den uppgift som Gud har gett er. Kristus, som led för er, är ert föredöme. Följ i hans fotspår.

22 Han syndade aldrig, och aldrig kom ett oöverlagt ord över hans läppar.

23 När han led, hotade han inte med att ge igen. Han lämnade saken åt honom som alltid dömer rättvist.

24 Han bar själv bördan av våra synder i sin egen kropp när han dog på korset, för att vi skulle bli befriade och i fortsättningen kunna leva rättfärdigt. Hans sår har läkt våra!

25 Ni gick bort från Gud, precis som får som går vilse, men nu har ni återvänt till er herde och beskyddare, som ser till att ni är trygga och skyddade från alla angrepp.