New International Version

1 Chronicles 25:1-31

The Musicians

1David, together with the commanders of the army, set apart some of the sons of Asaph, Heman and Jeduthun for the ministry of prophesying, accompanied by harps, lyres and cymbals. Here is the list of the men who performed this service:

2From the sons of Asaph:

Zakkur, Joseph, Nethaniah and Asarelah. The sons of Asaph were under the supervision of Asaph, who prophesied under the king’s supervision.

3As for Jeduthun, from his sons:

Gedaliah, Zeri, Jeshaiah, Shimei,25:3 One Hebrew manuscript and some Septuagint manuscripts (see also verse 17); most Hebrew manuscripts do not have Shimei. Hashabiah and Mattithiah, six in all, under the supervision of their father Jeduthun, who prophesied, using the harp in thanking and praising the Lord.

4As for Heman, from his sons:

Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shubael and Jerimoth; Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti and Romamti-Ezer; Joshbekashah, Mallothi, Hothir and Mahazioth. 5(All these were sons of Heman the king’s seer. They were given him through the promises of God to exalt him. God gave Heman fourteen sons and three daughters.)

6All these men were under the supervision of their father for the music of the temple of the Lord, with cymbals, lyres and harps, for the ministry at the house of God.

Asaph, Jeduthun and Heman were under the supervision of the king. 7Along with their relatives—all of them trained and skilled in music for the Lord—they numbered 288. 8Young and old alike, teacher as well as student, cast lots for their duties.

9The first lot, which was for Asaph, fell to Joseph, his sons and relatives25:9 See Septuagint; Hebrew does not have his sons and relatives. 1225:9 See the total in verse 7; Hebrew does not have twelve.the second to Gedaliah,him and his relatives and sons 1210the third to Zakkur,his sons and relatives 1211the fourth to Izri,25:11 A variant of Zeri his sons and relatives 1212the fifth to Nethaniah, his sons and relatives 1213the sixth to Bukkiah, his sons and relatives 1214the seventh to Jesarelah,25:14 A variant of Asarelah his sons and relatives 1215the eighth to Jeshaiah,his sons and relatives 1216the ninth to Mattaniah, his sons and relatives 1217the tenth to Shimei, his sons and relatives 1218the eleventh to Azarel,25:18 A variant of Uzziel his sons and relatives 1219the twelfth to Hashabiah,his sons and relatives 1220the thirteenth to Shubael,his sons and relatives 1221the fourteenth to Mattithiah,his sons and relatives 1222the fifteenth to Jerimoth,his sons and relatives 1223the sixteenth to Hananiah,his sons and relatives 1224the seventeenth to Joshbekashah,his sons and relatives 1225the eighteenth to Hanani,his sons and relatives 1226the nineteenth to Mallothi,his sons and relatives 1227the twentieth to Eliathah,his sons and relatives 1228the twenty-first to Hothir,his sons and relatives 1229the twenty-second to Giddalti,his sons and relatives 1230the twenty-third to Mahazioth,his sons and relatives 1231the twenty-fourth to Romamti-Ezer,his sons and relatives 12.

Swedish Contemporary Bible

1 Krönikeboken 25:1-31

Musikanternas uppgifter

1David och hans befälhavare i hären utsåg män från Asafs, Hemans och Jedutuns familjer till profetisk tjänst med musik på harpa, lyra och cymbal. Detta är förteckningen över dem och deras tjänst:

2Asafs söner:

Sackur, Josef, Netanja och Asarela, Asafs söner, under hans ledning, som profeterade på kungens uppdrag.

3Av Jedutun hans söner:

Gedalja, Jisri, Jesaja, Shimi, Hashavja och Mattitja, alltså sex, under ledning av sin far Jedutun, som profeterade och spelade på harpa till Herrens lov och pris.

4Av Heman hans söner:

Buckia, Mattanja, Ussiel, Shuvael, Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti Eser, Joshbekasha, Malloti, Hotir och Machasiot. 5Alla dessa var söner till kungens siare Heman. De hade getts till honom genom Guds löfte att upphöja hans horn25:5 Dvs. ge honom ära och makt. Jfr med kommentarer till 1 Sam 2:1,7,10.. Heman fick så fjorton söner och tre döttrar.

6Alla dessa män stod under sin fars ledning när de utförde sin tjänst i Herrens hus med sång och spel på cymbal, lyra och harpa. Asaf, Jedutun och Heman följde kungens instruktioner.

7De och deras familjer, tillsammans 288 personer, var alla begåvade musiker och utbildade för sin uppgift att sjunga lovsång till Herren. 8Gammal eller ung, lärare eller elev, alla kastade de lott om sin plats i tjänstgöringen.

9Den första lotten föll på Asaf, på Josef25:9 I Septuaginta finns tillägget hans söner och släktingar., och den andra på Gedalja och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

10den tredje på Sackur och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

11den fjärde på Jisri och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

12den femte på Netanja och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

13den sjätte på Buckia och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

14den sjunde på Asarela och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

15den åttonde på Jesaja och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

16den nionde på Mattanja och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

17den tionde på Shimi och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

18den elfte på Ussiel och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

19den tolfte på Hashavja och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

20den trettonde på Shuvael och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

21den fjortonde på Mattitja och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

22den femtonde på Jerimot och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

23den sextonde på Hananja och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

24den sjuttonde på Joshbekasha och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

25den artonde på Hanani och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

26den nittonde på Malloti och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

27den tjugonde på Eliata och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

28den tjugoförsta på Hotir och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

29den tjugoandra på Giddalti och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

30den tjugotredje på Machasiot och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

31och den tjugofjärde på Romamti Eser och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv.