New International Version

1 Chronicles 10:1-14

Saul Takes His Life

1Now the Philistines fought against Israel; the Israelites fled before them, and many fell dead on Mount Gilboa. 2The Philistines were in hot pursuit of Saul and his sons, and they killed his sons Jonathan, Abinadab and Malki-Shua. 3The fighting grew fierce around Saul, and when the archers overtook him, they wounded him.

4Saul said to his armor-bearer, “Draw your sword and run me through, or these uncircumcised fellows will come and abuse me.”

But his armor-bearer was terrified and would not do it; so Saul took his own sword and fell on it. 5When the armor-bearer saw that Saul was dead, he too fell on his sword and died. 6So Saul and his three sons died, and all his house died together.

7When all the Israelites in the valley saw that the army had fled and that Saul and his sons had died, they abandoned their towns and fled. And the Philistines came and occupied them.

8The next day, when the Philistines came to strip the dead, they found Saul and his sons fallen on Mount Gilboa. 9They stripped him and took his head and his armor, and sent messengers throughout the land of the Philistines to proclaim the news among their idols and their people. 10They put his armor in the temple of their gods and hung up his head in the temple of Dagon.

11When all the inhabitants of Jabesh Gilead heard what the Philistines had done to Saul, 12all their valiant men went and took the bodies of Saul and his sons and brought them to Jabesh. Then they buried their bones under the great tree in Jabesh, and they fasted seven days.

13Saul died because he was unfaithful to the Lord; he did not keep the word of the Lord and even consulted a medium for guidance, 14and did not inquire of the Lord. So the Lord put him to death and turned the kingdom over to David son of Jesse.

Swedish Contemporary Bible

1 Krönikeboken 10:1-14

Saul och hans tre söner dör

(1 Sam 31:1-13)

1Filistéerna anföll Israel, som flydde för dem, och många stupade på Gilboaberget. 2Filistéerna förföljde Saul och hans söner och dödade Jonatan, Avinadav och Malki-Shua, Sauls söner. 3Saul blev hårt pressad och anfölls från alla sidor, och bågskyttarna fann honom och sårade honom.

4Saul sa då till sin väpnare: ”Dra ut ditt svärd och stöt ner mig, så inte dessa oomskurna hedningar kommer och kränker mig!” Men väpnaren var skräckslagen och vågade inte, så Saul tog själv sitt svärd och kastade sig mot det. 5När hans väpnare såg att Saul var död, kastade han sig också på sitt svärd och dog. 6Saul och hans tre söner dog, och hela hans familj blev utplånad på en och samma gång.

7När israeliterna i dalen nedanför såg att deras trupper flydde och att Saul och hans söner var döda, övergav de sina städer och flydde. Sedan kom filistéerna och intog dem.

8Nästa dag, när filistéerna gick ut för att plundra de döda, hittade de Saul och hans söner där de låg slagna på berget Gilboa. 9De tog då alla Sauls tillhörigheter, hans huvud och hans vapen, och skickade runt dem i landet för att alla, både deras gudar och folk, skulle få del av de goda nyheterna. 10Sauls vapen lade de sedan i sina gudars tempel och hängde upp hans huvud i Dagons tempel.

11Men när alla i Javesh i Gilead hörde vad filistéerna hade gjort med Saul, 12drog alla deras vapenföra män ut och hämtade Sauls och hans söners kroppar till Javesh. De begravde benen under det stora trädet i Javesh och fastade i sju dagar.

13Saul dog på grund av sin trolöshet mot Herren och därför att han inte följt Herrens befallning utan hade rådfrågat en ande från en död 14i stället för att vända sig till Herren. Därför dödade han honom och gav kungariket till David, Jishajs son.