New International Reader's Version

Zechariah 6

A Vision of Four Chariots

1I looked up again and saw four chariots. They were coming out from between two mountains. The mountains were made out of bronze. The first chariot was pulled by red horses. The second one had black horses. The third had white horses. And the fourth had spotted horses. All the horses were powerful. I asked the angel who was talking with me, “Sir, what are these?”

The angel answered, “The four spirits of heaven. They are going out to serve the Lord of the whole world. The chariot pulled by the black horses is going toward the north country. The one with the white horses is going toward the west. And the one with the spotted horses is going toward the south.”

The powerful horses went out. They were in a hurry to go all over the earth. The angel said, “Go all through the earth!” So they did.

Then the Lord called out to me, “Look! The horses going toward the north have given my Spirit rest in the north country.”

A Crown Is Given to Joshua

A message from the Lord came to me. His angel said, 10 “Get some silver and gold from Heldai, Tobijah and Jedaiah. They have just come back from Babylon. On that same day go to Josiah’s house. He is the son of Zephaniah. 11 Use the silver and gold to make a crown. Set it on the head of Joshua the high priest. He is the son of Jozadak. 12 Give Joshua a message from the Lord who rules over all. He says, ‘Here is the man whose name is the Branch. He will branch out and build my temple. 13 That is what he will do. He will be dressed in majesty as if it were his royal robe. He will sit as king on his throne. He will also be a priest there. So he will combine the positions of king and priest in himself.’ 14 The crown will be given to Heldai, Tobijah, Jedaiah and Zephaniah’s son Hen. The crown will be kept in the Lord’s temple. It will remind everyone that the Lord’s promises will come true. 15 Those who are far away will come to Jerusalem. They will help build the Lord’s temple. Then his people will know that the Lord who rules over all has sent me to them. It will happen if they are careful to obey the Lord their God.”

Ang Pulong Sang Dios

Zacarias 6

Ang Palanan-awon Parte sa Apat ka Karwahe

1Nakita ko pa gid ang apat ka karwahe nga nagapaguwa sa tunga sang duha ka bukid nga saway. Ang una nga karwahe ginaguyod sang pula nga mga kabayo, ang ikaduha ginaguyod sang itom nga mga kabayo, ang ikatatlo ginaguyod sang puti nga mga kabayo, kag ang ikaapat ginaguyod sang kambang nga mga kabayo. Makusog sila tanan. Nagpamangkot ako sa anghel nga nagapakigsugilanon sa akon, “Sir, ano ang buot silingon sinang mga karwahe?” Nagsabat ang anghel sa akon, “Ina sila amo ang apat ka hangin sa kahawaan[a] nga nagapadulong halin sa presensya sang Ginoo sang bug-os nga kalibutan. Ang karwahe nga ginaguyod sang itom nga mga kabayo nagapakadto sa isa ka lugar sa aminhan. Ang karwahe nga ginaguyod sang puti nga mga kabayo nagapakadto sa nakatundan.[b] Kag ang karwahe nga ginaguyod sang kambang nga mga kabayo nagapakadto sa isa ka lugar sa bagatnan.”

Sang nagapadulong pa lang ang makusog nga mga kabayo, nagadali sila sa paglibot sa bug-os nga kalibutan. Nagsiling ang anghel[c] sa ila, “Sige, libuta na ninyo ang bug-os nga kalibutan.” Gani ginlibot nila ang bug-os nga kalibutan. Dayon naghambal sing mabaskog ang Ginoo[d] sa akon, “Tan-awa ang mga kabayo nga nagapakadto sa isa ka lugar sa aminhan. Sila ang magahatag sang kapahuwayan sa akon Espiritu[e] sa sina nga lugar sa aminhan.”

Ang Korona Para kay Josue

Nagsiling ang Ginoo sa akon, 10 “Kuhaa ang mga pilak kag mga bulawan nga regalo nila ni Heldai, Tobia kag Jedaya, kag lakat ka dayon sa balay ni Josia nga anak ni Zefanias. Ini sila nga apat nakabalik halin sa pagkabihag sa Babilonia. 11 Ipahimo mo nga korona inang mga pilak kag mga bulawan. Dayon ibutang mo ang korona sa ulo sang pangulo nga pari nga si Josue nga anak ni Jehozadak. 12-13 Kag silinga siya nga ako, ang Ginoo nga Makagagahom, nagasiling, ‘Ang tawo nga ginatawag Sanga magauswag sa iya kahimtangan subong,[f] kag patindugon niya liwat ang akon templo. Padunggan siya bilang hari kag magadumala siya. Ang pari magatindog sa kilid sang iya trono[g] kag mangin maayo ang ila relasyon nga duha.’ 14 Mangin handumanan ang korona sa akon templo sa pagdumdom kanday Heldai,[h] Tobia, Jedaya, kag Josia[i] nga anak ni Zefanias.”

15 Ang mga tawo nga halin sa malayo nga mga lugar magakadto sa Israel kag magbulig sa pagpatindog sang templo sang Ginoo. Kon matabo na ini, mahibaluan ninyo nga ang Ginoo nga Makagagahom amo ang nagpadala sa akon sa inyo. Kag matabo gid ini kon tumanon ninyo sing maayo ang Ginoo nga inyo Dios.

Notas al pie

  1. 6:5 hangin sa kahawaan: ukon, espiritu sa langit.
  2. 6:6 nagapakadto sa nakatundan: sa Hebreo, nagasunod sa ila.
  3. 6:7 anghel: ukon, Ginoo.
  4. 6:8 Ginoo: ukon, anghel.
  5. 6:8 Espiritu: ukon, espiritu.
  6. 6:12-13 magauswag… subong: sa literal, magatubo sa iya ginahamtangan.
  7. 6:12-13 magatindog… trono: ukon, magapungko sa iya trono.
  8. 6:14 Heldai: Amo ini sa Syriac. Sa Hebreo, Helem.
  9. 6:14 Josia: Amo ini sa Syriac. Sa Hebreo, Hen.