New International Reader's Version

Zechariah 3

A Vision of the High Priest Dressed in Fine Clothes

1Then the Lord showed me Joshua the high priest. He was standing in front of the angel of the Lord. Satan was standing to the right of Joshua. He was there to bring charges against the high priest. The Lord said to Satan, “May the Lord correct you! He has chosen Jerusalem. So may he correct you! Isn’t this man Joshua like a burning stick pulled out of the fire?”

Joshua stood in front of the angel. He was wearing clothes that were very dirty. The angel spoke to those who were standing near him. He said, “Take his dirty clothes off.”

He said to Joshua, “I have taken your sin away. I will put fine clothes on you.”

I added, “Put a clean turban on his head.” So they did. And they dressed him while the angel of the Lord stood by.

Then the angel spoke to Joshua. He said, “The Lord who rules over all says, ‘You must obey me. You must do what I have commanded. Then you will rule in my temple. You will be in charge of my courtyards. And I will give you a place among these who are standing here.

“ ‘High Priest Joshua, pay attention! I want you other priests who are sitting with Joshua to listen also. All you men are signs of things to come. I am going to bring to you my servant the Branch. Look at the stone I have put in front of Joshua! There are seven eyes on that one stone. I will carve a message on it,’ says the Lord who rules over all. ‘And I will remove the sin of this land in one day.

10 “ ‘At that time each of you will invite your neighbors to visit you. They will sit under your vines and fig trees,’ announces the Lord.”

Nya Levande Bibeln

Sakaria 3

Herren försvarar sin överstepräst

1Sedan visade ängeln mig översteprästen Josua som stod inför Herrens ängel, och Satan var också där vid ängelns högra sida med anklagelser mot Josua.

Herren sa till Satan: Jag förkastar dina anklagelser, Satan. Ja, jag, Herren, gör det, för jag ska vara barmhärtig mot Jerusalem. Jag har bestämt mig för att visa barmhärtighet mot Josua och hans folk. Han är som ett brinnande vedträ ryckt ur elden.

Men Josuas kläder var orena, då han stod inför Herrens ängel.

Då sa ängeln till de övriga som stod där: Ta av honom hans kläder. Sedan vände han sig till Josua och sa: Jag har tagit bort din synd, och nu ska jag klä dig i högtidskläder.

5-6 Kan ni inte ge honom en ren turban också att sätta på huvudet? sa jag. Då satte de en turban på hans huvud. Herrens ängel gav sedan Josua denna uppmaning:

Herren, härskarornas Gud, säger: 'Om du följer de stigar som jag visar dig och gör allt som jag säger åt dig, då ska du få tjäna i mitt tempel och vakta det, så att det förblir heligt. Du ska få vara i min närhet tillsammans med dessa änglar.

Lyssna på mig, Josua, du överstepräst, och alla ni andra präster, för ni är förebilder på det goda som ska komma. Josua representerar min tjänare, den nya gren som ska växa ut.

All makt ska ges åt honom, och han ska bli hörnstenen i templet som Josua står bredvid. På stenen ska jag skriva: Jag ska förlåta detta lands synd på en enda dag.

10 Efter den dagen ska ni leva i frid och trygghet, och var och en av er ska ha sitt eget hem dit ni kan inbjuda era grannar.'