New International Reader’s Version

Titus 1:1-16

1I, Paul, am writing this letter. I serve God, and I am an apostle of Jesus Christ. God sent me to help his chosen people believe in Christ more and more. God sent me to help them understand even more the truth that leads to godly living. 2That belief and understanding lead to the hope of eternal life. Before time began, God promised to give that life. And he does not lie. 3Now, at just the right time, he has made his promise clear. He did this through the preaching that he trusted me with. God our Savior has commanded all these things.

4Titus, I am sending you this letter. You are my true son in the faith we share.

May God the Father and Christ Jesus our Savior give you grace and peace.

Choosing Elders Who Love What Is Good

5I left you on the island of Crete. I did this because there were some things that hadn’t been finished. I wanted you to put them in order. I also wanted you to appoint elders in every town. I told you how to do it. 6An elder must be without blame. He must be faithful to his wife. His children must be believers. They must not give anyone a reason to say that they are wild and don’t obey. 7A church leader takes care of God’s family. That’s why he must be without blame. He must not look after only his own interests. He must not get angry easily. He must not get drunk. He must not push people around. He must not try to get money by cheating people. 8Instead, a church leader must welcome people into his home. He must love what is good. He must control his mind and feelings. He must do what is right. He must be holy. He must control the desires of his body. 9The message as it has been taught can be trusted. He must hold firmly to it. Then he will be able to use true teaching to comfort others and build them up. He will be able to prove that people who oppose it are wrong.

Warning People Who Fail to Do Good

10Many people refuse to obey God. All they do is talk about things that mean nothing. They try to fool others. No one does these things more than the circumcision group. 11They must be stopped. They are making trouble for entire families. They do this by teaching things they shouldn’t. They do these things to cheat people. 12One of Crete’s own prophets has a saying. He says, “People from Crete are always liars. They are evil beasts. They don’t want to work. They live only to eat.” 13This saying is true. So give a strong warning to people who refuse to obey God. Then they will understand the faith correctly. 14Then they will pay no attention to Jewish stories that aren’t true. They won’t listen to the mere human commands of people who turn away from the truth. 15To people who are pure, all things are pure. But to those who have twisted minds and don’t believe, nothing is pure. In fact, their minds and their sense of what is right and wrong are twisted. 16They claim to know God. But their actions show they don’t know him. They are hated by God. They refuse to obey him. They aren’t fit to do anything good.

Słowo Życia

Tytusa 1:1-16

Pozdrowienie

1Ja, Paweł, piszę do ciebie jako sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa. Zostałem bowiem powołany do tego, aby głosić wiarę ludziom wybranym przez Boga i pomóc im poznać prawdę. Dlatego nauczam ich, jak mają żyć, aby podobać się Bogu. 2Wiara ta daje ludziom niepodważalną nadzieję na życie wieczne, które Bóg obiecał już przed wiekami—a On nigdy nie kłamie. 3Teraz zaś, w ustalonym przez siebie czasie, Bóg—nasz Zbawiciel—objawił światu dobrą nowinę i zlecił mi głoszenie jej.

4Tytusie, dzięki naszej wspólnej wierze, jesteś mi jak rodzony syn. Niech Bóg Ojciec i Chrystus Jezus, nasz Zbawiciel, obdarzają cię swoją łaską i pokojem!

Zadanie Tytusa na Krecie

5Zostawiłem cię na Krecie, abyś dokończył to, co jeszcze zostało do zrobienia, i byś we wszystkich miastach wyznaczył spośród wierzących starszych, którzy będą kierować miejscowymi kościołami. Jak już ci wcześniej powiedziałem, 6muszą to być ludzie nienaganni: wierni swoim żonom i mający wierzące dzieci, którym nie można zarzucić niemoralności i nieposłuszeństwa. 7Przywódca, który w imieniu Boga zarządza Jego kościołem, musi być bowiem bez zarzutu. Nie może to być człowiek zarozumiały, impulsywny, pijak, awanturnik ani ktoś, kto jest zachłanny. 8Przeciwnie, powinien być gościnny, kochający dobro, rozsądny, prawy, pobożny i opanowany. 9Powinien wiernie trzymać się prawdy i umieć—poprzez zdrową naukę—zachęcać innych wierzących, a także wykazywać błędy tym, którzy się jej sprzeciwiają.

10Wielu jest bowiem takich, którzy nie okazują posłuszeństwa, a poprzez bezsensowne dyskusje zwodzą innych ludzi, szczególnie tych, którzy wywodzą się z judaizmu. 11Takich trzeba zdecydowanie uciszać, bo swoim złym nauczaniem przynoszą szkodę całym rodzinom. Tym, co ich naprawdę interesuje, są pieniądze. 12Nawet ich własny prorok powiedział o nich: „Kreteńczycy to kłamcy, złe bestie i lenie”. 13I miał rację! Dlatego zwracaj Kreteńczykom uwagę na ich grzechy i prowadź ich do zdrowej wiary, 14aby nie słuchali żydowskich opowiadań i przykazań wymyślonych przez ludzi, którzy odrzucają prawdę.

15Dla tych, którzy mają czyste serce, wszystko jest czyste i dobre. Dla tych zaś, którzy mają w sercach zło i nie wierzą w prawdę, nie ma nic czystego. Ich sumienie i umysł są bowiem pogrążone w grzechu. 16Twierdzą, że znają Boga, ale ich życie zdecydowanie temu zaprzecza. Ludzie ci budzą odrazę, nie są bowiem zdolni do okazania posłuszeństwa Bogu i czynienia jakiegokolwiek dobra.