New International Reader's Version

Revelation 14

The Lamb and the 144,000

1I looked, and there in front of me was the Lamb. He was standing on Mount Zion. With him were 144,000 people. Written on their foreheads were his name and his Father’s name. I heard a sound from heaven. It was like the roar of rushing waters and loud thunder. The sound I heard was like the music of harps being played. Then everyone sang a new song in front of the throne. They sang it in front of the four living creatures and the elders. No one could learn the song except the 144,000. They had been set free from the evil of the earth. They had not committed sexual sins with women. They had kept themselves pure. They follow the Lamb wherever he goes. They were purchased from among human beings as a first offering to God and the Lamb. They told no lies. They are without blame.

The Three Angels

I saw another angel. He was flying high in the air. He came to tell everyone on earth the good news that will always be true. He told it to every nation, tribe and people, no matter what language they spoke. In a loud voice he said, “Have respect for God. Give him glory. The hour has come for God to judge. Worship him who made the heavens and the earth. Worship him who made the sea and the springs of water.”

A second angel followed him. He said, “ ‘Fallen! Babylon the Great has fallen!’ (Isaiah 21:9) The city of Babylon made all the nations drink the strong wine of her terrible sins.”

A third angel followed them. He said in a loud voice, “There will be trouble for anyone who worships the beast and its statue! There will be trouble for anyone who has its mark on their forehead or their hand! 10 They, too, will drink the wine of God’s great anger. His wine has been poured full strength into the cup of his anger. They will be burned with flaming sulfur. The holy angels and the Lamb will see it happen. 11 The smoke of their terrible suffering will rise for ever and ever. Day and night, there will be no rest for anyone who worships the beast and its statue. There will be no rest for anyone who receives the mark of its name.” 12 God’s people need to be very patient. They are the ones who obey God’s commands. And they remain faithful to Jesus.

13 Then I heard a voice from heaven. “Write this,” it said. “Blessed are the dead who die as believers in the Lord from now on.”

“Yes,” says the Holy Spirit. “They will rest from their labor. What they have done will not be forgotten.”

The Harvest of the Earth

14 I looked, and there in front of me was a white cloud. Sitting on the cloud was one who looked “like a son of man.” (Daniel 7:13) He wore a gold crown on his head. In his hand was a sharp, curved blade for cutting grain. 15 Then another angel came out of the temple. He called in a loud voice to the one sitting on the cloud. “Take your blade,” he said. “Cut the grain. The time has come. The earth is ready to be harvested.” 16 So the one sitting on the cloud swung his blade over the earth. And the earth was harvested.

17 Another angel came out of the temple in heaven. He too had a sharp, curved blade. 18 Still another angel came from the altar. He was in charge of the fire on the altar. He called out in a loud voice to the angel who had the sharp blade. “Take your blade,” he said, “and gather the bunches of grapes from the earth’s vine. Its grapes are ripe.” 19 So the angel swung his blade over the earth. He gathered its grapes. Then he threw them into a huge winepress. The winepress stands for God’s anger. 20 In the winepress outside the city, the grapes were stomped on. Blood flowed out of the winepress. It spread over the land for about 180 miles. It rose as high as the horses’ heads.

Nya Levande Bibeln

Uppenbarelseboken 14

Lammet och de 144.000 med Guds sigill

1Sedan såg jag Lammet stå på Sions berg i Jerusalem, och tillsammans med Lammet fanns 144.000, som hade dess namn och dess Fars namn skrivna på sina pannor.

Och jag fick höra ett ljud från himlen, som lät som ett stort vattenfall eller ett kraftigt åskdunder. Det var en kör som sjöng, och det lät som när man spelar på harpor.

Denna fantastiska kör sjöng en underbar och ny sång inför Guds tron och inför de fyra väsendena och de tjugofyra äldste. Ingen kunde sjunga denna sång, utom de 144.000 som hade blivit friköpta från jorden,

för de har varit trogna mot sin Herre och de har inte tillbett avgudar, och de följer Lammet vart det än går. De har blivit friköpta bland jordens alla människor som en första skörd åt Gud och Lammet.

De kan inte anklagas för någon falskhet, utan är fläckfria.

De tre änglarna

Och jag såg en annan ängel, som flög mitt över himlen med de eviga goda nyheterna till dem som bor på jorden - till alla nationer och folk, till människor av alla språk och stammar.

Frukta Gud! ropade han, och ge honom äran, för tiden har kommit när han ska döma. Tillbe honom som skapade himlen och jorden och havet och alla dess källor.

En andra ängel följde efter honom genom skyarna, och ropade: Den stora staden, Babylon, har fallit, därför att den förförde världens folk och fick dem att dricka av sitt starka vin, fyllt av orenhet och synd.

Sedan följde en tredje ängel som ropade med hög röst: Alla som tillber vilddjuret och dess avbild, och bär hans märke på pannan eller på handen,

10 måste dricka Guds vredes vin. Detta vin har hällts upp i Guds vredes bägare utan att spädas ut. Och de ska plågas med eld och svavel i de heliga änglarnas och Lammets närvaro.

11 Röken från deras plågor ska stiga upp i evigheternas evigheter, och de kommer inte att få någon lindring vare sig dag eller natt, för de har tillbett vilddjuret och dess avbild och har blivit märkta med hans namns tal.

12 Här behövs uthållighet hos Guds folk, som håller ut till slutet, i lydnad för Guds befallningar, och i förtröstan på Jesus.

Skörden bärgas på jorden

13 Och jag hörde en röst från himlen som sa: Skriv ner detta: Lyckliga de som dör i tjänst för Herren! Ja, säger Anden, de är verkligen välsignade. Nu ska de få vila från sitt lidande och sina svårigheter, för deras goda gärningar följer dem!

14 Därefter såg jag ett vitt moln, och någon satt på det och han såg ut som en människa och han hade en krona av rent guld på sitt huvud, och en skarp lie i sin hand.

15 Och det kom en ängel från templet och ropade till honom: Nu är det dags att skörda! Ta fram din lie, för skörden är mogen på jorden.

16 Den som satt på molnet svängde då lien över jorden, och skörden bärgades.

17 Därefter kom en annan ängel från templet i himlen, och han hade också en skarp lie i sin hand.

18 Just då ropade den ängel som har makt att förgöra världen med eld till ängeln med lien: Ta din lie och skär av vinklasarna från jordens vinstock. Druvorna är mogna.

19 Då svängde ängeln lien över jorden och kastade vindruvorna i Guds stora vredes vinpress.

20 Och druvorna trampades i vinpressen utanför staden, och blodet flöt därifrån i en ström, som var trettio mil lång, och den nådde ända upp till betslen på hästarna.