New International Reader's Version

Psalm 99

Psalm 99

The Lord rules.
    Let the nations tremble.
He sits on his throne between the cherubim.
    Let the earth shake.
Great is the Lord in Zion.
    He is honored over all the nations.
Let them praise his great and wonderful name.
    He is holy.

The King is mighty and loves justice.
    He has set up the rules for fairness.
He has done what is right and fair
    for the people of Jacob.
Honor the Lord our God.
    Worship at his feet.
    He is holy.

Moses and Aaron were two of his priests.
    Samuel was one of those who worshiped him.
They called out to the Lord.
    And he answered them.
He spoke to them from the pillar of cloud.
    They obeyed his laws and the orders he gave them.

Lord our God, you answered them.
    You showed Israel that you are a God who forgives.
    But when they did wrong, you punished them.
Honor the Lord our God.
    Worship at his holy mountain.
    The Lord our God is holy.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 99

Helig men förlåtande Kung

1Herren är kung!

Folken bävar.

Han har sin tron på keruberna.

Jorden darrar.

2Herren är stor i Sion,

upphöjd över alla folk.

3De prisar ditt namn,

som är stort och fruktansvärt.

Helig är han.

4Kungen som är mäktig älskar det rätta,

du upprätthåller rättvisan,

du gör det som är rätt och rättfärdigt i Jakob.

5Ära Herren, vår Gud,

fall ner inför hans fotpall.

Helig är han.

6Mose och Aron var bland hans präster,

Samuel bland dem som åkallade honom,

de ropade till Herren,

och han svarade dem.

7Han talade till dem från molnstoden,

och de höll hans befallningar och de föreskrifter han gav dem.

8Herre, vår Gud,

du svarade dem

och var för dem en Gud som förlät dem

men som också straffade dem när de handlade fel.

9Ära Herren, vår Gud!

Be till honom på hans heliga berg!

Helig är Herren, vår Gud.