New International Reader's Version

Psalm 99

Psalm 99

The Lord rules.
    Let the nations tremble.
He sits on his throne between the cherubim.
    Let the earth shake.
Great is the Lord in Zion.
    He is honored over all the nations.
Let them praise his great and wonderful name.
    He is holy.

The King is mighty and loves justice.
    He has set up the rules for fairness.
He has done what is right and fair
    for the people of Jacob.
Honor the Lord our God.
    Worship at his feet.
    He is holy.

Moses and Aaron were two of his priests.
    Samuel was one of those who worshiped him.
They called out to the Lord.
    And he answered them.
He spoke to them from the pillar of cloud.
    They obeyed his laws and the orders he gave them.

Lord our God, you answered them.
    You showed Israel that you are a God who forgives.
    But when they did wrong, you punished them.
Honor the Lord our God.
    Worship at his holy mountain.
    The Lord our God is holy.

Het Boek

Psalmen 99

1De Here is de eeuwige Koning.
Laten alle volken dat goed beseffen
en eerbied voor Hem hebben.
Zijn troon is boven de cherubs.
De aarde is aan Hem onderworpen
en moet zich met diep ontzag onder Hem stellen.
De Here woont in Jeruzalem.
Hij is hoog verheven boven alle volken.
Laten zij daarom ook uw grote en heilige naam prijzen.
God is een heilige God.
De koning, door U aangesteld,
houdt van eerlijke rechtspraak.
U hebt het volk een zuivere wet gegeven.
U hebt het een rechtvaardige wetgeving geschonken.
Maak de Here, onze God, groot.
Onderwerp u aan Hem en buig voor Hem neer.
Alleen Hij is heilig.
Mozes en Aäron waren zijn eerste priesters
en ook Samuël kende Hem bij zijn naam.
Zij gingen vertrouwelijk met Hem om
en als zij Hem riepen, antwoordde Hij hun.
Hij sprak met hen in de wolkkolom,
zij hebben altijd gedaan wat Hij zei.
Zijn woord was voor hen wet.
Here, U hebt hun altijd antwoord gegeven.
O mijn God, U hebt hun altijd vergeven,
hoewel U wel strafte als dat nodig was.
Maak de naam van de Here, onze God, groot.
Onderwerp u aan Hem en buig voor Hem neer,
want de Here, onze God, is een heilige God.