New International Reader's Version

Psalm 98

Psalm 98

A psalm.

Sing a new song to the Lord.
    He has done wonderful things.
By the power of his right hand and his holy arm
    he has saved his people.
The Lord has made known his power to save.
    He has shown the nations that he does what is right.
He has shown his faithful love
    to the people of Israel.
People from one end of the earth to the other
    have seen that our God has saved us.

Shout for joy to the Lord, everyone on earth.
    Burst into joyful songs and make music.
Make music to the Lord with the harp.
    Sing and make music with the harp.
Blow the trumpets. Give a blast on the ram’s horn.
    Shout for joy to the Lord. He is the King.

Let the ocean and everything in it roar.
    Let the world and all who live in it shout.
Let the rivers clap their hands.
    Let the mountains sing together with joy.
Let them sing to the Lord,
    because he is coming to judge the earth.
He will judge the nations of the world
    in keeping with what is right and fair.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 98

Psalmul 98

Un psalm

Cântaţi Domnului un cântec nou,
    căci El a făcut minuni.
Mâna lui cea dreaptă şi braţul Lui cel sfânt
    I-au adus victorie!
Domnul Îşi face cunoscută mântuirea;
    Îşi descoperă dreptatea înaintea neamurilor.
El Şi-a amintit de îndurarea şi de credincioşia
    promisă casei lui Israel;
toate marginile pământului au văzut
    mântuirea Dumnezeului nostru.

Strigaţi către Domnul, toţi locuitorii pământului!
    Chiuiţi, strigaţi de bucurie, cântaţi!
Cântaţi Domnului cu lira,
    cu lira şi cu cântece din gură,
cu trâmbiţe şi cu sunet de corn,
    strigaţi înaintea Împăratului, a Domnului!

Să vuiască marea şi tot ce este în ea,
    lumea şi toţi locuitorii ei!
Râurile să bată din palme,
    munţii să strige de bucurie cu toţii
înaintea Domnului,
    Care vine să judece pământul.
El va judeca lumea cu dreptate
    şi popoarele cu nepărtinire!