New International Reader's Version

Psalm 97

Psalm 97

The Lord rules. Let the earth be glad.
    Let countries that are far away be full of joy.

Clouds and thick darkness surround him.
    His rule is built on what is right and fair.
The Lord sends fire ahead of him.
    It burns up his enemies all around him.
His lightning lights up the world.
    The earth sees it and trembles.
The mountains melt like wax when the Lord is near.
    He is the Lord of the whole earth.
The heavens announce that what he does is right.
    All people everywhere see his glory.

All who worship statues of gods or brag about them are put to shame.
    All you gods, worship the Lord!

Zion hears about it and is filled with joy.
    Lord, the villages of Judah are glad
    because of how you judge.
Lord, you are the Most High God.
    You rule over the whole earth.
    You are honored much more than all gods.

10 Let those who love the Lord hate evil.
    He guards the lives of those who are faithful to him.
    He saves them from the power of sinful people.
11 Good things come to those who do what is right.
    Joy comes to those whose hearts are honest.
12 You who are godly, be glad because of what the Lord has done.
    Praise him, because his name is holy.

Het Boek

Psalmen 97

1De Here is de grote Koning.
Laat de aarde daarom juichen
en de landen aan de kust zich erover verblijden.
Om Hem heen zijn wolken en duisternis.
Recht en rechtvaardigheid vormen de basis waarop Hij regeert.
Zijn macht en majesteit vernietigen zijn vijanden.
De hele wereld wordt door Hem verlicht
als door bliksemschichten, de aarde beeft voor Hem.
Als de Here verschijnt, smelten de bergen als was voor Hem.
Hij is Heer over de hele aarde.
Zijn rechtvaardigheid klinkt door alle hemelen
en alle volken zullen Hem zien.
Iedere afgodendienaar zal beschaamd staan,
zij zullen zich op hun zogenaamde goden niet kunnen beroemen.
Zelfs die moeten eenmaal voor Hem buigen.
Het volk van Israël is blij over Hem en ziet zijn grootheid.
De dochters van Juda juichen U toe
om de wijze waarop U rechtspreekt, Here.
U, Here, bent immers God, de Allerhoogste.
Boven U is er niemand op aarde.
U troont hoog boven alle goden.
10 Als u van de Here houdt, haat dan elke vorm van kwaad.
God beschermt zijn kinderen
en behoedt hen voor elke goddeloze invloed.
11 Gods volgelingen mogen in het licht leven
en Hij geeft vreugde in het hart van allen
die Hem oprecht volgen.
12 Als u bij God hoort, verheug u dan in Hem.
Wees blij en prijs zijn grote en heilige naam.