New International Reader's Version

Psalm 96

Psalm 96

Sing a new song to the Lord.
    All you people of the earth, sing to the Lord.
Sing to the Lord. Praise him.
    Day after day tell about how he saves us.
Tell the nations about his glory.
    Tell all people about the wonderful things he has done.

The Lord is great. He is really worthy of praise.
    People should have respect for him as the greatest God of all.
All the gods of the nations are like their statues.
    They can’t do anything.
    But the Lord made the heavens.
Glory and majesty are all around him.
    Strength and glory can be seen in his temple.

Praise the Lord, all you nations.
    Praise the Lord for his glory and strength.
Praise the Lord for the glory that belongs to him.
    Bring an offering and come into the courtyards of his temple.
Worship the Lord because of his beauty and holiness.
    All you people of the earth, tremble when you are with him.

10 Say to the nations, “The Lord rules.”
    The world is firmly set in place. It can’t be moved.
    The Lord will judge the people of the world fairly.
11 Let the heavens be full of joy. Let the earth be glad.
    Let the ocean and everything in it roar.
12     Let the fields and everything in them be glad.
Let all the trees in the forest sing for joy.
13     Let all creation be full of joy in front of the Lord,
    because he is coming to judge the earth.
He will faithfully judge the people of the world
    in keeping with what is right.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 96

Psalmul 96

Cântaţi Domnului un cântec nou,
    cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!
Cântaţi Domnului, binecuvântaţi-I Numele!
    Vestiţi în fiecare zi mântuirea Lui!
Istorisiţi printre neamuri slava Lui
    şi printre toate popoarele – minunile Lui!

Căci mare este Domnul şi vrednic de laudă,
    El este mai de temut decât toţi zeii.
Toţi zeii popoarelor sunt doar nişte idoli,
    dar Domnul a făcut cerurile.
Măreţia şi strălucirea sunt înaintea feţei Lui,
    iar puterea şi slava – în Lăcaşul Lui.

Familii ale popoarelor, daţi Domnului,
    daţi Domnului slavă şi cinstiţi-I puterea!
Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Său!
    Aduceţi un dar şi veniţi în curţile Lui!
Închinaţi-vă Domnului cu podoabe sfinte[a]!
    Tremuraţi înaintea Lui, voi, de pe întreg pământul!
10 Spuneţi printre neamuri: „Domnul împărăţeşte!
    De aceea lumea stă neclintită şi nu poate fi clătinată.
        El va judeca popoarele cu nepărtinire.“
11 Să se bucure cerurile şi să se înveselească pământul!
    Să vuiască marea şi tot ce este în ea!
12 Să tresalte câmpia şi tot ce este pe ea!
    Atunci toţi copacii pădurii vor striga de bucurie
13 înaintea Domnului, căci El vine,
    vine să judece pământul,
să judece lumea cu dreptate
    şi popoarele după credincioşia Sa.

Notas al pie

  1. Psalmii 96:9 Sau: în splendoarea sfinţeniei Sale; sfinţenie se poate referi la Domnul Însuşi, la Tabernacul sau la îmbrăcămintea preoţească (vezi Ps. 110:3)