New International Reader's Version

Psalm 94

Psalm 94

The Lord is a God who punishes.
    Since you are the one who punishes, come and show your anger.
Judge of the earth, rise up.
    Pay back proud people for what they have done.
Lord, how long will those who are evil be glad?
    How long will they be full of joy?

Proud words pour out of their mouths.
    All those who do evil are always bragging.
Lord, they crush your people.
    They treat badly those who belong to you.
They kill outsiders. They kill widows.
    They murder children whose fathers have died.
They say, “The Lord doesn’t see what’s happening.
    The God of Jacob doesn’t pay any attention to it.”

You who aren’t wise, pay attention.
    You foolish people, when will you become wise?
Does he who made the ear not hear?
    Does he who formed the eye not see?
10 Does he who corrects nations not punish?
    Does he who teaches human beings not know anything?
11 The Lord knows what people think.
    He knows that their thoughts don’t amount to anything.

12 Lord, blessed is the person you correct.
    Blessed is the person you teach from your law.
13 You give them rest from times of trouble,
    until a pit is dug to trap sinners.
14 The Lord won’t say no to his people.
    He will never desert those who belong to him.
15 He will again judge people in keeping with what is right.
    All those who have honest hearts will follow the right way.

16 Who will rise up for me against sinful people?
    Who will stand up for me against those who do evil?
17 Suppose the Lord had not helped me.
    Then I would soon have been lying quietly in the grave.
18 I said, “My foot is slipping.”
    But Lord, your faithful love kept me from falling.
19 I was very worried.
    But your comfort brought me joy.

20 Can you have anything to do with rulers who aren’t fair?
    Can those who make laws that cause suffering be friends of yours?
21 Evil people join together against those who do what is right.
    They sentence to death those who aren’t guilty of doing anything wrong.
22 But the Lord has become like a fort to me.
    My God is my rock. I go to him for safety.
23 He will pay them back for their sins.
    He will destroy them for their evil acts.
    The Lord our God will destroy them.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 94

Psalmul 94

O, Dumnezeu al răzbunărilor! O, Doamne!
    O, Dumnezeu al răzbunărilor, străluceşte Tu!
Ridică-Te, Judecător al pământului;
    răsplăteşte celor mândri după mândria lor!
Până când vor triumfa cei răi, Doamne,
    până când?

Ei bolborosesc, vorbesc cu trufie,
    toţi cei ce săvârşesc nelegiuirea se laudă.
Asupresc pe poporul Tău, Doamne,
    apasă asupra moştenirii Tale.
Îi omoară pe văduvă şi pe străin;
    îl ucid pe orfan.
Ei zic: „Nu vede Domnul!
    Dumnezeul lui Iacov nu ia aminte!“

Luaţi aminte, voi, oameni fără minte din popor!
    Neghiobilor, când vă veţi deştepta?
Să nu audă Cel Ce a sădit urechea?
    Să nu vadă Cel Ce a plăsmuit ochiul?
10 Să nu mustre oare Cel Ce disciplinează neamurile,
    Cel Ce învaţă pe om cunoaşterea?
11 Domnul cunoaşte gândurile omului;
    ştie că sunt zadarnice.

12 Ferice de bărbatul pe care-l disciplinezi Tu, Doamne,
    şi pe care-l înveţi din Legea Ta,
13 ca să-l linişteşti în zilele cele rele,
    până se va săpa groapa celui rău.
14 Domnul nu-Şi părăseşte poporul,
    nici nu-Şi uită moştenirea!
15 Căci din nou se va face judecată cu dreptate
    şi toţi cei cu inima cinstită o vor urma.

16 Cine se va ridica pentru mine împotriva celor răi?
    Cine va lua poziţie pentru mine împotriva celor ce săvârşesc nelegiuirea?
17 Dacă Domnul nu ar fi ajutorul meu,
    foarte curând sufletul meu ar fi culcat în tăcerea morţii.
18 Când zic: „Mi se clatină piciorul!“,
    îndurarea Ta, Doamne, mă sprijină!
19 În mulţimea frământărilor mele lăuntrice,
    alinările Tale îmi încântă sufletul.

20 Poate oare un tron corupt să Ţi se alăture,
    unul care plăsmuieşte necazul prin decret?
21 Ei uneltesc[a] împotriva sufletului celui drept
    şi osândesc sânge nevinovat.
22 Domnul este întăritura mea!
    Dumnezeul meu este stânca mea de adăpost!
23 El le va răsplăti după nelegiuirea lor
    şi-i va nimici pentru răutatea lor;
        Domnul, Dumnezeul nostru, îi va nimici.

Notas al pie

  1. Psalmii 94:21 Lit.: se strâng