New International Reader's Version

Psalm 93

Psalm 93

The Lord rules.
    He puts on majesty as if it were clothes.
    The Lord puts on majesty and strength.
Indeed, the world has been set in place.
    It is firm and secure.
Lord, you began to rule a long time ago.
    You have always existed.

Lord, the seas have lifted up their voice.
    They have lifted up their pounding waves.
But Lord, you are more powerful than the roar of the ocean.
    You are stronger than the waves of the sea.
    Lord, you are powerful in heaven.

Your laws do not change, Lord.
    Your temple will be holy
    for all time to come.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 93

Ang Dios Aton Hari

1Hari ikaw, Ginoo;
ang imo pagkagamhanan kag pagkahalangdon amo ang imo harianon nga bayo.
Ginpahamtang mo sing malig-on ang kalibutan kag indi ini mauyog.
Hari ka na halin pa sang una,
kay ara ka na sadto pa.
Nagadinaguhob ang dagat, Ginoo,
kag nagalinagumba ang mga balod.
Pero mas gamhanan ka, Ginoo nga ara sa langit, sang sa dinaguhob sang dagat;
mas gamhanan ka sang sa mga balod sini.
Ginoo, ang imo mga sugo masaligan gid
kag ang pagkabalaan amo ang nagapatahom sa imo templo hasta san-o.