New International Reader's Version

Psalm 92

Psalm 92

A psalm. A song for the Sabbath day.

Lord, it is good to praise you.
    Most High God, it is good to make music to honor you.
It is good to sing every morning about your love.
    It is good to sing every night about how faithful you are.
I sing about it to the music of the lyre that has ten strings.
    I sing about it to the music of the harp.

Lord, you make me glad by your deeds.
    I sing for joy about what you have done.
Lord, how great are the things you do!
    How wise your thoughts are!
Here is something that people without sense don’t know.
    Here is what foolish people don’t understand.
Those who are evil spring up like grass.
    Those who do wrong succeed.
    But they will be destroyed forever.

But Lord, you are honored forever.

Lord, your enemies will certainly die.
    All those who do evil will be scattered.
10 You have made me as strong as a wild ox.
    You have poured the finest olive oil on me.
11 I’ve seen my evil enemies destroyed.
    I’ve heard that they have lost the battle.

12 Those who do what is right will grow like a palm tree.
    They will grow strong like a cedar tree in Lebanon.
13 Their roots will be firm in the house of the Lord.
    They will grow strong and healthy in the courtyards of our God.
14 When they get old, they will still bear fruit.
    Like young trees they will stay fresh and strong.
15 They will say to everyone, “The Lord is honest.
    He is my Rock, and there is no evil in him.”

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 92

Psalmul 92

Un psalm. Un cântec. Pentru Sabat.

Bine este să se aducă laudă Domnului,
    să se cânte Numelui Tău, Preaînalte,
să se vestească dimineaţa îndurarea Ta
    şi credincioşia Ta – noaptea,
cu lira cea cu zece corzi, cu harfa[a]
    şi în sunet de liră.
Căci Tu mă înveseleşti, Doamne, prin ceea ce înfăptuieşti;
    la lucrările mâinilor Tale strig de bucurie!

Ce măreţe sunt lucrările Tale, Doamne!
    Cât de adânci sunt gândurile Tale!
Omul fără minte nu cunoaşte acest lucru
    şi nebunul nu-l înţelege.
Cei răi înmuguresc ca iarba
    şi toţi cei ce săvârşesc nelegiuirea înfloresc,
dar numai ca să fie nimiciţi pe vecie.

    Însă Tu, Doamne, eşti înălţat pe vecie!
Duşmanii Tăi, Doamne, duşmanii Tăi pier!
    Sunt îndepărtaţi toţi cei ce săvârşesc nelegiuirea!
10 Mie însă îmi înalţi puterea[b] ca bivolului sălbatic;
    sunt uns cu uleiuri proaspete.
11 Ochii mei au văzut pedepsirea duşmanilor mei,
    iar urechile mele au auzit zdrobirea celor răi care se ridicau împotriva mea.

12 Cel drept înmugureşte ca palmierul
    şi creşte ca cedrul din Liban.
13 Cei sădiţi în Casa Domnului,
    înmuguresc în curţile Dumnezeului nostru.
14 Ei rodesc până la bătrâneţe,
    sunt plini de miez şi de verdeaţă,
15 ca să se facă de cunoscut că Domnul este drept.
    Stânca mea! În El nu există nedreptate!

Notas al pie

  1. Psalmii 92:3 Ebr.: nevel (vezi nota de la 81:2); sau: cu harfa cu zece coarde, / cu sunete de liră
  2. Psalmii 92:10 Lit.: cornul, cornul simbolizând puterea