New International Reader's Version

Psalm 92

Psalm 92

A psalm. A song for the Sabbath day.

Lord, it is good to praise you.
    Most High God, it is good to make music to honor you.
It is good to sing every morning about your love.
    It is good to sing every night about how faithful you are.
I sing about it to the music of the lyre that has ten strings.
    I sing about it to the music of the harp.

Lord, you make me glad by your deeds.
    I sing for joy about what you have done.
Lord, how great are the things you do!
    How wise your thoughts are!
Here is something that people without sense don’t know.
    Here is what foolish people don’t understand.
Those who are evil spring up like grass.
    Those who do wrong succeed.
    But they will be destroyed forever.

But Lord, you are honored forever.

Lord, your enemies will certainly die.
    All those who do evil will be scattered.
10 You have made me as strong as a wild ox.
    You have poured the finest olive oil on me.
11 I’ve seen my evil enemies destroyed.
    I’ve heard that they have lost the battle.

12 Those who do what is right will grow like a palm tree.
    They will grow strong like a cedar tree in Lebanon.
13 Their roots will be firm in the house of the Lord.
    They will grow strong and healthy in the courtyards of our God.
14 When they get old, they will still bear fruit.
    Like young trees they will stay fresh and strong.
15 They will say to everyone, “The Lord is honest.
    He is my Rock, and there is no evil in him.”

Het Boek

Psalmen 92

1Een psalm voor de sabbat.

Het is goed de Here te prijzen.
God, Allerhoogste,
het is goed lofliederen te zingen
tot eer van uw naam.
Het is goed ʼs morgens vroeg al te spreken
over uw goedheid en liefde
en ʼs nachts over uw trouw.
Het is goed om U te loven
met de snaarinstrumenten:
de harp en de citer
of het tiensnarige instrument.
Er is grote blijdschap in mijn hart, Here,
als ik denk aan alles wat U doet.
Ik juich over alles wat U hebt gemaakt.
Here, alles wat U doet is ontzagwekkend,
uw gedachten zijn heel diep en wijs.
Een mens zonder verstand begrijpt het niet
en ook dwazen kunnen er niet bij.
Het lijkt wel
of bij de ongelovigen alles voor de wind gaat,
of zondaars alleen maar gezondheid en voorspoed kennen.
Maar toch zult U ze vernietigen.
Alleen U, Here, neemt de hoogste positie in.
Voor eeuwig.
10 Kijk, Here, uw vijanden
zullen vernietigd worden.
Alle zondaars
zullen worden verspreid over de aarde.
11 U hebt mij sterk gemaakt
en mij U toegeëigend.
12 Als mensen het op mij voorzien hebben,
ken ik geen angst.
Inderdaad hoor ik verhalen over zondaars
die uit zijn op mijn ondergang.
13 Gods volgelingen
zullen groeien en bloeien als palmbomen,
hoog opgroeien als de cipressen
in de bossen van de Libanon.
14 Als zij eenmaal zijn geplant in het huis van de Here,
groeien zij dichtbij Hem op.
15 Ook als zij al heel oud zijn,
zal hun leven nog vruchtbaar zijn,
zij lijken op gezonde, jonge mensen.
16 Zij vertellen over de Here,
hoe rechtvaardig en oprecht Hij is.
Hij is de rots waarop ik leun.
Hij kent geen onrecht.