New International Reader's Version

Psalm 9

Psalm 9

For the director of music. A psalm of David to the tune of “The Death of the Son.”

Lord, I will give thanks to you with all my heart.
    I will tell about all the wonderful things you have done.
I will be glad and full of joy because of you.
    Most High God, I will sing the praises of your name.

My enemies turn back.
    They fall down and die right in front of you.
You have proved that I haven’t done anything wrong.
    You have sat on your throne and judged fairly.
You have punished the nations. You have destroyed evil people.
    You have erased their names from your book for ever and ever.
My enemies have been destroyed forever.
    You have leveled their cities to the ground.
    Even the memory of them is gone.

The Lord rules forever.
    He has set up his throne so that he can judge people.
He rules the world in keeping with what is right.
    He judges all its people fairly.
The Lord is a place of safety for those who have been treated badly.
    He keeps them safe in times of trouble.
10 Lord, those who know you will trust in you.
    You have never deserted those who look to you.

11 Sing the praises of the Lord. He rules from his throne in Zion.
    Tell among the nations what he has done.
12 The God who pays back murderers remembers.
    He doesn’t forget the cries of those who are hurting.

13 Lord, see how badly my enemies treat me!
    Help me! Don’t let me go down to the gates of death!
14 Then I can give praise to you
    at the gates of the city of Zion.
There I will be full of joy
    because you have saved me.
15 The nations have fallen into the pit they have dug.
    Their feet are caught in the net they have hidden.
16 The Lord is known to be fair by the things he does.
    Evil people are trapped by what they have done.
17 Sinful people go down to the place of the dead.
    So do all the nations that forget God.
18 But God will never forget needy people.
    The hope of those who are hurting will never die.

19 Lord, rise up. Don’t let people win the battle.
    Let the nations come to you and be judged.
20 Lord, strike them with terror.
Let the nations know they are only human beings.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 9

Psalm 9

Tacksägelse över segern

1För körledaren, till mutlabbén[a]. En psalm av David.[b]

2Herre, jag vill prisa dig av allt mitt hjärta

och berätta om alla dina under.

3Jag vill vara glad och jubla i dig.

Jag vill lovsjunga ditt namn,

du den Högste.

4Mina fiender drar sig tillbaka,

vacklar och förgås inför dig.

5Du har försvarat min rätt och min sak,

du har satt dig på tronen

som en rättfärdig domare.

6Du har tillrättavisat folken

och gjort slut på de ogudaktiga

och utplånat deras namn för all framtid.

7Fienden är borta, utplånad för evigt.

Du ödelade städerna,

man ska inte ens komma ihåg dem.

8Men Herren regerar för all framtid.

Han har ställt fram sin tron för att döma.

9Han dömer världen i rättfärdighet,

han härskar över folken med rättvisa.

10Herren är en tillflykt för de förtryckta,

en borg i nödens tid.

11De som känner dig vid ditt namn,

förtröstar på dig, Herre,

för du överger inte dem som söker dig.

12Lovsjung Herren,

honom som bor på Sion!

Berätta för folken vad han har gjort!

13Han som hämnas blodsdåd kommer ihåg,

han glömmer inte de förtrycktas klagan.

14Herre, var nådig mot mig,

se hur jag får lida för dem som hatar mig,

du som kan lyfta mig upp från dödens portar,

15så att jag kan lovprisa dig i dotter Sions[c] portar

och glädjas över din räddning.

16Folken faller själva i den grop de grävt,

och deras egen fot fastnar i det nät de lagt ut.

17Herren gör sig känd,

han skipar rätt.

Den gudlöse snärjs i sina egna gärningar.

Higgajón[d]. Séla

18De gudlösa ska återvända till dödsriket,

alla folk som har glömt Gud.

19Den fattige ska inte vara glömd för alltid,

inte heller är de förtrycktas hopp borta för evigt.

20Stå upp, Herre! Låt inte människor få makten!

Låt folken bli dömda inför dig!

21Låt skräcken komma över dem, Herre!

Låt folken veta att de är bara människor! Séla

Notas al pie

  1. 9:1 Grundtextens innebörd är osäker men tycks syfta på sonens död eller dö för sonen, antingen så att psalmen sjöngs vid ett sorgetillfälle eller att den sjöngs i samma tonart som en känd sång om sonens död.
  2. 9:1 Ps 9-10 har uppenbarligen varit en psalm från början; tillsammans utgör de en delvis alfabetisk psalm (varje ursprunglig vers börjar med en bokstav i tur och ordning som de är i det hebreiska alfabetet, om än inte helt konsekvent här). Septuaginta och Vulgata har bibehållit enheten och skiljer sig därför i numreringen av psalmerna fr.o.m. Ps 9-10 t.o.m. Ps 147 (vår Ps 11 är 10 i Septuaginta osv.).
  3. 9:15 dotter Sions förekommer i Psaltaren endast här men flera gånger hos Jesaja och i Klagovisorna, syftande på Jerusalems befolkning. Kanske betraktades en stad symboliskt som mor till dess invånare.
  4. 9:17 Higgajón förekommer även i 92:4 och dess betydelse är okänd. Antagligen är det en musikalisk anvisning.