New International Reader's Version

Psalm 9

Psalm 9

For the director of music. A psalm of David to the tune of “The Death of the Son.”

Lord, I will give thanks to you with all my heart.
    I will tell about all the wonderful things you have done.
I will be glad and full of joy because of you.
    Most High God, I will sing the praises of your name.

My enemies turn back.
    They fall down and die right in front of you.
You have proved that I haven’t done anything wrong.
    You have sat on your throne and judged fairly.
You have punished the nations. You have destroyed evil people.
    You have erased their names from your book for ever and ever.
My enemies have been destroyed forever.
    You have leveled their cities to the ground.
    Even the memory of them is gone.

The Lord rules forever.
    He has set up his throne so that he can judge people.
He rules the world in keeping with what is right.
    He judges all its people fairly.
The Lord is a place of safety for those who have been treated badly.
    He keeps them safe in times of trouble.
10 Lord, those who know you will trust in you.
    You have never deserted those who look to you.

11 Sing the praises of the Lord. He rules from his throne in Zion.
    Tell among the nations what he has done.
12 The God who pays back murderers remembers.
    He doesn’t forget the cries of those who are hurting.

13 Lord, see how badly my enemies treat me!
    Help me! Don’t let me go down to the gates of death!
14 Then I can give praise to you
    at the gates of the city of Zion.
There I will be full of joy
    because you have saved me.
15 The nations have fallen into the pit they have dug.
    Their feet are caught in the net they have hidden.
16 The Lord is known to be fair by the things he does.
    Evil people are trapped by what they have done.
17 Sinful people go down to the place of the dead.
    So do all the nations that forget God.
18 But God will never forget needy people.
    The hope of those who are hurting will never die.

19 Lord, rise up. Don’t let people win the battle.
    Let the nations come to you and be judged.
20 Lord, strike them with terror.
Let the nations know they are only human beings.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 9

Psalmul 9[a]

Pentru dirijor. Se cântă ca şi „Moartea fiului“. Un psalm al lui David.

Te voi lăuda, Doamne, din toată inima mea,
    voi povesti toate minunile Tale.
Mă voi bucura şi mă voi veseli în Tine,
    voi cânta laudă Numelui Tău, Preaînalte!

Duşmanii mei dau înapoi,
    se poticnesc şi pier dinaintea Ta,
căci Tu ai judecat cauza mea şi mi-ai făcut dreptate;
    ai şezut pe tron ca Unul Care judeci cu dreptate.
Tu ai mustrat neamurile şi l-ai nimicit pe cel rău;
    le-ai şters numele pentru veci de veci.
Duşmanul a sfârşit în ruine veşnice!
    I-ai smuls cetăţile
        şi ai dat uitării amintirea lor.

Domnul însă va trona pe vecie!
    El Îşi pregăteşte tronul pentru judecată.
El va judeca lumea cu dreptate,
    va cântări noroadele cu nepărtinire.
Domnul este o fortăreaţă pentru cel asuprit,
    o fortăreaţă în vremuri de necaz.
10 Cei ce cunosc Numele Tău se încred în Tine,
    căci Tu nu-i părăseşti pe cei ce Te caută, Doamne!
11 Cântaţi Domnului, Care este întronat în Sion!
    Vestiţi printre popoare isprăvile Lui!
12 Căci El, Care răzbună sângele vărsat, Îşi aduce aminte
    şi nu trece cu vederea strigătul sărmanilor.

13 Îndură-te de mine, Doamne,
    uită-te la suferinţa pe care mi-o pricinuiesc duşmanii mei!
        Ridică-mă de la porţile morţii!
14 Atunci voi vesti toate laudele Tale la porţile fiicei Sionului,
    mă voi veseli de mântuirea Ta!
15 Neamurile se vor cufunda în groapa pe care au săpat-o;
    chiar în laţul pe care l-au ascuns li se va prinde piciorul.
16 Domnul Se descoperă şi face judecată[b];
    Cel rău este prins chiar prin lucrarea mâinilor lui.Higgaion[c]. Sela
17 Cei răi se întorc în Locuinţa Morţilor,
    împreună cu toate neamurile care uită de Dumnezeu.
18 Dar El nu-l uită pe cel sărman pentru totdeauna,
    nici nu-i lasă fără nădejde pe cei asupriţi.

19 Ridică-Te, Doamne, să nu biruie omul!
    Să fie judecate neamurile înaintea Ta!
20 Pune groaza în ei, Doamne!
    Să recunoască neamurile că sunt doar nişte oameni!Sela

Notas al pie

  1. Psalmii 9:1 Titlu. Psalmii 9 şi 10 au fost, probabil, la origini, un singur poem în acrostih (fiecare strofă începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor); în LXX Psalmul 9 şi 10 constituie un singur psalm
  2. Psalmii 9:16 Sau: făcând judecată
  3. Psalmii 9:16 Meditaţie, probabil un interludiu muzical, ca şi Sela